Z znanjem do boljšega zdravja

Srečanje vodij timov Zdravih šol v ljubljanski zdravstveni regiji (2. srečanje)

09. 03. 2018
Vabilo na 2. srečanje vodij timov Zdravih šol v šolskem letu 2017/18.

Vabimo vas na 2. srečanje vodij timov Zdravih šol v šolskem letu 2017/18, ki se bo zgodilo

                                                                   1. marca 2018 ob 9.00

                                          na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje - OE Ljubljana,

                                                         Zaloška 29, Ljubljana, v 3. nadstropju

 

O zdravem prehranjevanju otrok in mladostnikov smo na preteklih srečanjih že veliko razglabljali. Tokrat se bomo posvetili prehranjevanju otrok in mladostnikov, ki so bolj in intenzivneje telesno aktivni, kot so splošna priporočila za vsakodnevno telesno aktivnost otrok in mladostnikov. Na kaj morajo biti še posebej pozorni v povezavi s prehranjevanjem in v katere pasti se lahko ujamejo pod vplivom agresivnega oglaševanja?

Program izobraževanja:

9.00 – 9.30

Zdrava prehrana otroka in mladostnika športnika  

(mag. Branka Đukić, univ. dipl. inž. živil., NIJZ – OE Ljubljana)

 

9.30 – 10.00

Prehranska dopolnila pri mladostnikih – zakaj da in zakaj ne?

(Eva Kavka, Biotehniška fakulteta)

 

10.00 – 11.20

Predstavitev delavnic za učence/dijake:

Delavnica 1: Zakaj jemo? (prehranski kviz)

Delavnica 2: Prehranski semafor

Delavnica 3: Smernice ob periodnem sistemu (Zdravo uživaj & več gibaj)

 

11.20 – 11.40

ODMOR

 

11.40

Predstavitev primerov dobre prakse:

Vključenost otrok k vzgojnim dejavnostim na področju oblikovanja zdravih prehranjevalnih navad (Irena Koci -  OŠ Gabrovka-Dole)

Kuhajmo zdravo (Wir kochen gesund) (Teja Gostinčar -  OŠ Rodica)

AEQ metoda (Jasmina Rome Rodić -  Gimnazija Litija)

Sadno-zelenjavna malica (Eva Jelen – Gimnazija Vič)

 

Izobraževanju sledi sestanek za vodje timov Zdravih šol, kjer bomo izmenjali aktualne informacije, navodila in primere dobrih praks iz Zdravih šol. Srečanje bomo končali najkasneje do 14.00. V kolikor ima vodja tima v tem času druge obveznosti, prosimo, da se srečanja udeleži drug predstavnik Zdrave šole. Na izobraževanje lahko povabite tudi sodelavko/-ca, ki ga vsebina zanima. Prosimo, da udeležbo potrdite na naslov anja.petric@nijz.si do 26. februarja 2018.

 

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami.

 

 

Regijska koordinatorka Slovenske mreže zdravih šol

mag. Branka Đukić

 

Predstojnica OE Ljubljana:

Nives Letnar Žbogar, dr.med.,

spec. higiene in javnega zdravja