Z znanjem do boljšega zdravja

Srečanje vodij timov zdravih šol v dolenjski regiji

22. 03. 2019
19.3.2019 smo izvedli 2. regijsko srečanje vodij timov zdravih šol. Govorili smo o hrupu, ki je pomemben okoljski dejavnik, ki v današnjem času odločilno vpliva na naše počutje, lahko nas ovira, vzbuja nemir in škoduje našemu zdravju. V šolskem okolju vpliva na uspešnost učencev in dijakov – na učenje, koncentracijo in sodelovanje pri pouku. 

Strokovno vsebino hrupa je na regijskem srečanju predstavila dr. Sonja Jeram, ki se na Nacionalnem inštitutu ukvarja z vplivi hrupa na zdravje. Posredovala je usmeritve uspešnega obvladovanja hrupa in predstavila ukrepe za zmanjševanje hrupa v šolskem okolju.

Prim. mag. Simona Uršič iz Centra za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje je predstavila škodljive učinke izpostavljenosti UV sevanju in ukrepe ter priporočila za zaščito. Predstavila preventivni program Varno s soncem in šole povabila k sodelovanju.

Univ. dipl. soc. del. Maja Žagar iz Slovenskega društva hospic pa je predstavila program žalovanja otrok in mladostnikov. Izpostavila je, da so izgube in žalost sestavni del življenja, žal tudi otrok. Otroci so z posebno občutljivi, ko pride do izgube. Pomembno je, da o bolečem dogodku izvedo kar se da hitro in to na iskren, sočuten, resničen in enostaven način. Poudarila je, da je otroku potrebno dovoliti žalovanje, mu pri tem dajati podporo in izražati razumevanje. Nikakor ni dobro, da ga skušamo obvarovati pred izgubami in žalovanjem. S programi, ki jih nudijo otrokom in mladostnikom dajejo otrokom podporo pri žalovanju, hkrati pa omogočajo staršem ali skrbnikom, da bi razumeli posebnosti v žalovanju odraščajočih ljudi.

Strokovni prispevki (pripeti spodaj):
Doc.dr. Sonja Jeram: Hrup in zdravje v šoli
Maja Žagar, uni. dipl. psih.: »To da ne rečeš nič, pove veliko« - Žalovanje otrok
mag. Simona Uršič, dr. med. spec.: Ozaveščanje otrok in mladostnikov o UV sevanju

Datoteke: