Z znanjem do boljšega zdravja

Srečanje »Slovenija brez tobaka-kdaj?« tudi v Pomurju

23. 10. 2015
Tudi v Pomurju je potekalo srečanje na temo posledic in razširjenosti tobaka in stanju na področju ukrepov, katerega udeleženci so bili pomembni regijski deležniki na tem področju.

Uvodno temo je predstavila dr. Helena Koprivnikar, dr.med.,spec.  iz NIJZ, regionalne podatke pa je predstavila asist.Tatjana Krajnc Nikolić, dr.med., spec. iz  NIJZ Območne enote Murska Sobota. 

Nataša Blažko iz Ministrstva za zdravje je govorila o tem kaj prinaša nov zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

V drugem delu srečanja pa sta se s svojimi aktivnostmi predstavili tudi nevladni organizaciji mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Tekom celega srečanja in ob zaključku pa je potekala zanimiva diskusija, kjer smo sodelavci NIJZ OE Murska Sobota predstavili  naše regijske primere dobre prakse.