Z znanjem do boljšega zdravja

Srečanje o merjenju in spremljanju aktivnosti za izboljševanje socialnih determinant zdravja

30. 06. 2016
V okviru Svetovne zdravstvene organizacije je od 20. - 22. junija 2016, v Ottawi, potekalo tehnično srečanje o merjenju in spremljanju aktivnosti za izboljševanje socialnih determinant zdravja, ki se ga je udeležila tudi naša predstavnica, doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš.
Srečanja se je udeležila tudi predstavnica Slovenije, doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Pregledali so možne kazalnike za merjenje aktivnosti držav in globalnih organizacij pri izvajanju politične deklaracije iz Ria iz leta 2011, s katero so se države zavezale k boljšemu upravljanju z zdravjem in razvojem, k večji participaciji vseh deležnikov v procesih odločanja o socialnih determinantah zdravja, k nadaljnjemu preusmerjanju zdravstvenega sistema v zmanjševanje neenakosti, h krepitvi upravljanja z zdravjem in sodelovanju na globalni ravni ter k boljšemu merjenju dosežkov. Izdelali so priporočila za spremljanje omenjenih zavez in osnovali prvi osnutek globalnih kazalnikov, ki bodo uporabljeni za pripravo poročila Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) v letu 2017. Slovenija je ena redkih držav na svetu, ki je vzpostavila sistem rednega poročanja o socialnih determinantah zdravja, ki poteka na treh inštitucijah, UMAR-ju, NIJZ in IRRSV, zato je bila povabljena k predstavitvi svoje dobre prakse. Ob tem je dodatno pomembno prispevala k definiranju kazalnikov za upravljanje z zdravjem na globalni ravni, ki naj med drugim upoštevajo npr. tudi vpliv trgovinskih sporazumov na zdravje ljudi.