Z znanjem do boljšega zdravja

Srečanje »Integrirana in na potrebah bolnika temelječa oskrba oseb s kronično rano«

14. 03. 2019
Nacionalni inštitut za javno zdravje, skupaj s Splošno bolnišnico Novo mesto in Zdravstvenim domom Novo mesto, sodeluje pri evropskem projektu skupnega ukrepanja CHRODIS +. V okviru projekta želimo doseči čimbolj integrirano oskrbo bolnikov s kronično rano, saj se oseba s kronično rano v svoji oskrbi srečuje s številnimi deležniki, ki delujejo v zdravstvu in širši skupnosti ter pomembno vplivajo na kakovost oskrbe.

V Novem mestu je 5. marca 2019 potekalo srečanje v okviru projekta JA CHRODIS +, kjer so  predstavniki vladnih, zdravstvenih, socialnih in nevladnih organizacij v skupinah na interaktiven način obravnavali izzive, s katerimi se soočajo osebe s kronično rano in iskali rešitve pri usklajevanju oskrbe. 

NIJZ skupaj s partnerjem iz Italije vodi delovni sklop 7, ki je namenjen podpori kakovostne oskrbe oseb s kroničnimi boleznimi. 

Glavni vsebinski nalogi sta: 

  • podpora lokalni implementaciji orodja za krepitev kakovosti oskrbe oseb s kroničnimi boleznimi v šestih pilotnih okoljih v različnih državah EU ter 
  • vodenje procesa za pripravo vodiča za implementacijo orodja za krepitev kakovosti oskrbe oseb s kroničnimi boleznimi.

Modelni primer predstavljajo bolniki s kronično rano, ker gre praviloma za osebe z več kroničnimi boleznimi, s šibkim socialnim statusom, slabo mobilnostjo, pogosto pridruženo osamljenostjo. Te osebe potrebujejo pomoč na več nivojih zdravstvenega sistema in tudi močno podporo v družini in v lokalni skupnosti.

Povezovanje in usklajeno delovanje različnih deležnikov znotraj in izven zdravstvenega sistema je pri oskrbi osebe s kronično rano bistvenega pomena za zagotavljanje kvalitetne, varne, pravočasne in bolnikovim potrebam prilagojene oskrbe.

Tonski izjavi:

Več o projektu, na naslednji povezavi.