Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila za izvajanje dejavnosti (COVID-19)

01. 07. 2021
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo pripravili različna navodila in priporočila za izvajanje posameznih dejavnosti z namenom preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Za preprečevanje ponovnega širjenja virusa so potrebne določene prilagoditve tudi pri izvajanju različnih dejavnostih, in sicer:

  • upoštevanje splošnih priporočil (več na naslednji povezavi);
  • redno in temeljito čiščenje prostorov in površin (več na naslednji povezavi);
  • redno in temeljito prezračevanje prostorov (več na naslednji povezavi);
  • omogočeno razkuževanje rok za zaposlene in stranke;
  • vidna izpostavitev splošnih priporočil za preprečevanje širjenja virusa;
  • preprečitev uporabe pripomočkov, naprav itd., ki so na razpolago ljudem iz različnih gospodinjstev, razen če je zagotovljeno razkuževanje po vsakem uporabniku.

 


Na NIJZ smo za najbolj razširjene dejavnosti pripravili priporočila za njihovo varno izvajanje, ki jih najdete v nadaljevanju. Če med njimi ne najdete priporočil za vašo specifično dejavnost, smiselno uporabljajte zgoraj navedena priporočila in priporočila za sorodne dejavnosti. Pri izvajanju dejavnosti upoštevajte veljavne Odloke pristojnih ministrstev. Za tiste pogoje izvajanja, ki jih Odloki posebej ne predpisujejo, pa gostinci usmeritve najdete v higienskih priporočilih NIJZ.

--

ZA IZVAJALCE: Preverjanje EU digitalnih COVID potrdil

 

​Šport

Prevoz

Gostinstvo in turizem

Nega telesa

Vzgoja in izobraževanje v šolskem/študijskem letu 2020/2021

Dodatne vsebine, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje v šolskem letu 2021/2022 so dostopne na naslednji povezavi.

Kulturne dejavnosti

Vzgoja in izobraževanje v šolskem/študijskem letu 2021/2022 - spletna stran je v izdelavi

Storitvena dejavnost

Ostalo


NIJZ higienska priporočila posodablja skladno z novimi spoznanji glede virusa SARS-CoV-2 in glede na razvoj epidemiološke situaciji v RS.