Z znanjem do boljšega zdravja

Spremljanje resnih akutnih okužb dihal, potrjenih COVID-19 v slovenskih bolnišnicah

24. 11. 2020
Rezultati za zadnji opazovani teden od 09. 11. do 15. 11. 2020 in za obdobje zadnjih 12 tednov od 24. 08. 2020 do 15. 11. 2020

Podatki EPISARI nam omogočajo tedensko spremljanje spreminjanja pogostosti (incidence) najhujše obolevnosti zaradi okužbe s SARS-CoV-2 v Sloveniji, torej pogostosti tako hudo potekajočih akutnih okužb dihal, da zahtevajo sprejem v bolnišnico. Tako zaznamo porast in upadanje števila težko potekajoče bolezni COVID-19, ki zahtevajo sprejem v bolnišnico, torej grožnjo preobremenjenosti in tudi manjšo obremenjenost zdravstvenega sistema.

EPISARI podatki nam omogočajo tudi spremljanje pogostosti drugih primerov potrjenih okužb s SARS-CoV-2, ki so bili sprejeti v bolnišnice zaradi drugih razlogov (npr. zaradi poroda), pogostosti tistih primerov COVID-19, ki so se razvili v bolnišnici, ker so bili v času sprejema zaradi drugih razlogov (npr. miokardnega infarkta) v inkubaciji in pogostosti tistih primerov okužb s SARS-CoV-2, ki so bili pridobljeni v bolnišnici.

V nacionalni mreži za epidemiološko spremljanje resnih akutnih okužb dihal (v angl.: severe acute respiratory infection – SARI), Mreži EPISARI, ki jo koordiniramo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), sodeluje 15 slovenskih bolnišnic za akutno oskrbo, ki sprejemajo bolnike s SARI: Bolnišnica Sežana, Bolnišnica Topolšica, Splošna bolnišnica Brežice, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica Novo mesto, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Trbovlje, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Univerzitetni klinični center Maribor. Odgovorne osebe za posredovanje podatkov EPISARI v posameznih bolnišnicah do vsake srede posredujejo podatke EPISARI za pretekli teden. V redno tedensko poročilo EPISARI lahko vključimo le pravočasno posredovane podatke. V kolikor podatke ali popravke podatkov iz posameznih bolnišnic prejmemo kasneje, ustrezno dopolnimo oziroma popravimo zadnje poročilo EPISARI.

 

Rezultati za zadnji opazovani teden od 09. 11. do 15. 11. 2020 in za obdobje zadnjih 12 tednov od 24. 08. 2020 do 15. 11. 2020

Za opazovani teden od 09. 11. do 15. 11. 2020 smo podatke EPISARI prejeli od 15 slovenskih bolnišnic za akutno oskrbo.

V 15 slovenskih bolnišnic je bilo v tednu od 09. 11. do 15. 11. 2020 sprejetih 783 bolnikov zaradi SARI. Od teh jih je bilo 757 (97 %) testiranih na COVID-19 in 598 (76 %) potrjenih s COVID-19. V enotah intenzivnega zdravljenja (EIZ) teh bolnišnic je bilo v opazovanem tednu zaradi SARI sprejetih 121 bolnikov, od teh jih je bilo 108 testiranih na COVID-19 in 103 potrjenih s COVID-19. V opazovanem tednu je v teh bolnišnicah umrlo 187 bolnikov s COVID-19, med njimi 151 bolnikov s COVID-19, ki so bili sprejeti zaradi SARI. Iz teh bolnišnic je bilo odpuščenih 509 bolnikov s COVID-19, med njimi 406 bolnikov s COVID-19, ki so bili sprejeti zaradi SARI. Sprejetih je bilo tudi 153 bolnikov s potrjenim COVID-19, ki niso bili sprejeti zaradi SARI, temveč zaradi drugih razlogov. Pri 20 bolnikih, ki so bili sprejeti zaradi drugih razlogov, in so bili v času sprejema v inkubaciji, se je COVID-19 razvil med hospitalizacijo. 129 bolnikov se je s SARS-CoV-2 predvidoma okužilo v bolnišnici.

Na slikah so prikazani rezultati za celo Mrežo EPISARI za obdobje zadnjih 12 tednov. Na slikah je za posamezne tedne označeno, če za tisti teden manjkajo podatki iz posameznih bolnišnic.

 

Spreminjanje tedenskega števila sprejemov SARI: potrjenih COVID-19, negativnih COVID-19 in netestiranih na COVID-19 za zadnjih 12 tednov v 15 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija

 

Spreminanje tedenskega števila sprejetih SARI potrjenih COVID-19 v bolnišnice in v EIZ, odpuščenih primerov COVID-19, ki so bili sprejeti kot SARI in primerov COVID-19 smrti, ki so bili sprejeti kot SARI za zadnjih 12 tednov  v 15 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija

 

Spreminjanje tedenskega števila sprejetih SARI, potrjenih COVID-19, primerov COVID-19, ki niso bili sprejeti kot SARI, primerov COVID-19 odkritih med hospitalizacijo in primerov COVID-19 pridobljenih med hospitalizacijo za zadnjih 12 tednov v 15 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija

 

Spreminjanje tedenskega števila sprejetih SARI, potrjenih COVID-19 v bolnišnice po starostnih skupinah, za zadnjih 12 tednov v 15 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija

 

Število sprejetih SARI, potrjeni COVID-19, v 15 bolnišnicah, po spolu in starostnih skupinah, EPISARI mreža, rezultati za obdobje 12 tednov, od 24. 08. 2020 do 15. 11. 2020

 

Spreminjanje tedenskega števila COVID-19 smrti, ki so bili sprejeti kot SARI, po starostnih skupinah, za zadnjih 12 tednov v 15 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija

 

Število primerov COVID-19 smrti, ki so bili sprejeti kot SARI, v 15 bolnišnicah po spolu in starostnih skupinah, EPISARI mreža, rezultati za obdobje 12 tednov, od 24. 08. 2020 do 15. 11. 2020         

 


* EPISARI Mreža 
Bolnišnica Sežana, Bolnišnica Topolšica, SB Brežice, SB Celje, SB dr. Franca Derganca Nova Gorica, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, SB Izola, SB Jesenice, SB Murska Sobota, SB Novo mesto, SB Slovenj Gradec, SB Trbovlje, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, UKC Maribor.