Z znanjem do boljšega zdravja

Spreminjanje trenda otroške debelosti

27. 01. 2017
Slovenija se je, tako kot velika večina držav v Evropi in svetu, soočila s preobrazbo življenjskega okolja v debelilno okolje.

Debelilno okolje-visoko mastna, sladka in slana hrana je dostopna na vsakem koraku, od vseh vrst hrane jo proizvajalci najbolj intenzivno oglašujejo in ponujajo predvsem otrokom, obenem je cenovno sprejemljiva. Zmanjšal se je delež dnevne telesne dejavnosti, spremenili so se načini premikanja s kraja na kraj in izrazito se je povečal čas sedenja za različnimi ekrani. Posledično je pričela naraščati prekomerna telesna prehranjenost in debelost, kar je potrebno še posebne pozornosti pri otrocih in mladostnikih.

Slovenija je zaradi vseh naštetih izzivov, povezanih z debelilnim okoljem, nezdravimi prehranskimi in gibalnimi navadami in naraščajočo prekomerno prehranjenostjo in debelostjo, pričela prvo prehransko politiko izvajati v obdobju 2010 – 2015. Rezultati vrednotenja so pokazali, da smo v državi na veliko področjih dosegli premike v pozitivno smer, petletno obdobje pa je bilo prekratko, da bi se pokazale tudi spremembe v samem prehranskem stanju otrok in mladostnikov. Ukrepi prehranske in gibalne politike so se povezano medsektorsko in na različnih nivojih izvajali tudi v naslednjih letih, nova slovenska prehranska in gibalna politika za obdobje 2015–2025 pa celovito gradi na priporočilih vrednotenja prejšnje. Vizionarski, ciljan in strukturiran pristop s celovitim naborom ukrepov je v letih 2010–2015 dal rezultate, ki smo jih skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo opisali v poročilu o vrednotenju slovenske prehranske politike. Pokazalo se je namreč, da smo v Sloveniji z opisanim pristopom uspeli doseči cilj Listine o preprečevanju debelosti Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2006, to je zaustaviti in obrniti trend otroške debelosti.

To seveda ne pomeni, da problema nimamo več, otroška prekomerna hranjenost in debelost sta še vedno previsoki. Pomeni pa, da smo bili učinkoviti pri omejevanju problema in da so bile politike, ki so se izvajale, uspešne. Zato je pomembno, da tovrstne učinkovite politike uspešno uveljavljamo tudi v naprej, s še posebno podporo tistim, ki so na kakršen koli način, socialno ekonomsko ali drugače, prikrajšani.