Z znanjem do boljšega zdravja

Sporočilo za medije: Mednarodni teden preprečevanja zastrupitve s svincem

23. 10. 2015
Slovenija je bila ena izmed 37 držav, ki so sodelovale v Mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem leta 2014. Že v lanskem letu je bila posebna pozornost posvečena opozarjanju na problematiko uporabe svinčenih barv in tudi letos slogan ostaja praktično enak.

Globalno gledano, predstavljajo barve, ki vsebujejo visoke vsebnosti svinca, pomemben vir izpostavljenosti svincu. Predvsem v revnejših državah so te barve še vedno široko dostopne in se uporabljajo tudi v dekorativne namene. Čeprav so na voljo zdravju prijaznejši alternativni izdelki, pa zmanjka družbene in politične volje, da bi zamenjavo tudi udejanjili.

Kljub temu, da danes poznamo nevarnosti svinca in poti, kako preprečiti zastrupitve s svincem, ostaja ta toksična kovina še vedno eno pomembnejših tveganj za zdravje. Razlog je predvsem velika razširjenost v bivalnem okolju, ki je posledica intenzivne rabe svinca v preteklosti. Ocenjujejo, da predstavlja izpostavljenost svincu 0,6% globalnega bremena bolezni, katerega največji delež nosijo države v razvoju.

Zgornja Mežiška dolina ima bogato zgodovino industrije svinca, ki še vedno vztraja kot gonilna sila gospodarstva v dolini. Dolga leta pridobivanja in predelave svinca pomeni, da so v okolju povišane koncentracije svinca. Glavnega problema pa ne predstavlja svinec v barvah, ampak svinec v tleh, predelanem rudniškem odpadu in predvsem v prahu, ki se od tam dviga. Da bi olajšali življenje ljudi v tem okolju, se izvajajo ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti svincu, kot so preplastitve cest in golih tal, informiranje in motiviranje ljudi, kako varovati lastno zdravje. Ciljna skupina so predvsem otroci, pri katerih je tveganje za vnos in vezavo svinca v telo večje. Pri njih je bistvenega pomena predvsem izogibanje virom sproščanja in kopičenja prahu, kakor tudi redna higiena rok in bivalnih prostorov ter opreme.

Mednarodni teden preprečevanja zastrupitve s svincem, ki ga obeležujemo od 25. do 31. oktobra, je priložnost za krepitev socialne in politične zavesti za nadaljnji napredek na globalnem nivoju.

Cilji Globalne zveze za odpravo svinčene barve v tednu kampanje so:

  • Ozaveščanje o zastrupitvi s svincem
  • Izpostavljanje aktivnosti držav in partnerjev za preprečevanje zastrupitve s svincem

v otroštvu

  • Pozivanje k nadaljnjim ukrepom za odpravo svinčene barve.