Z znanjem do boljšega zdravja

Spomladansko izobraževanje v okviru programa Zdravje v vrtcu

19. 02. 2018
Vabimo vas na spomladansko izobraževanje v okviru programa ZDRAVJE V VRTCU. Rdeča nit bo »S hrano širimo obzorje«.

Izobraževanje bo potekalo na dveh lokacijah:

LJUBLJANA                  06.03.2018 (dop., pop.)          12.03.2018 (dop., pop.)

MARIBOR                   19.3.2018 (dop., pop.)

 

LJUBLJANA

Lokacija: NIJZ OE Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana, v veliki predavalnici v 3. nadstropju

MARIBOR   

Lokacija: NIJZ OE Maribor, Prvomajska 1, Maribor (Tezno) v mansardi

 

Program izobraževanja

06.03.2018 - LJUBLJANA

Dopoldansko izobraževanje

8.30 – 9.00

Registracija

 

 

 

 

 

 

 

9.00 –  13.00

Preprečevanje nalezljivih bolezni pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Jana Svetičič Marinko, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj, Vesna Valjavec: Zelo lačna gosenica

Higienski ukrepi pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Irena Veninšek Perpar, dr. med., spec. epidemiologije in javnega zdravja, NIJZ

Vrtec Tržič, Tjaša Rozman: Primer dobre prakse

Splošna priporočila pri pripravi enostavne jedi v igralnici vrtca, dr. Urška Blaznik, univ., dipl. kem., NIJZ

Vrtec pri OŠ Žirovnica, Sabina Tavčar: Košarica rdeče kapice

odmor (30 min)

Vloga organizatorja prehrane in ZHR pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Ana Repše, univ. dipl. živil. tehnol. – Vrtec Pod Gradom, Ljubljana

»Z zdravo malico skozi letne čase«, Nevenka Kocjančič, vzgojiteljica - Vrtec Kekec, Grosuplje

Vrtec Idrija, Severina Jež: Hrana na Idrijskem

Prehrana.si - predstavitev spletnega portala, mag. Branka Đukić, univ. dipl. živil. tehnol., NIJZ

 

Popoldansko izobraževanje

13.30 – 14.00

Registracija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 18.00

Preprečevanje nalezljivih bolezni pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Jana Svetičič Marinko, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj, Vesna Valjavec: Zelo lačna gosenica

Higienski ukrepi pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Irena Veninšek Perpar, dr. med., spec. epidemiologije in javnega zdravja, NIJZ

Vrtec Tržič, Tjaša Rozman: Primer dobre prakse

Splošna priporočila pri pripravi enostavne jedi v igralnici vrtca, dr. Urška Blaznik, univ., dipl. kem., NIJZ

Vrtec pri OŠ Žirovnica, Sabina Tavčar: Košarica rdeče kapice

odmor (30 min)

Vloga organizatorja prehrane in ZHR pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Ana Repše, univ. dipl. živil. tehnol. – Vrtec Pod Gradom, Ljubljana

»Z zdravo malico skozi letne čase«, Nevenka Kocjančič, vzgojiteljica - Vrtec Kekec, Grosuplje

Vrtec Idrija, Severina Jež: Hrana na Idrijskem

Prehrana.si - predstavitev spletnega portala, mag. Branka Đukić, univ. dipl. živil. tehnol., NIJZ

 

 

12.03.2018 - LJUBLJANA

Dopoldansko izobraževanje

8.30 – 9.00

Registracija

 

 

 

 

 

 

 

9.00 –  13.00

Preprečevanje nalezljivih bolezni pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Jana Svetičič Marinko, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

Vrtec Zagorje ob Savi, enota Kekec, Tjaša Kolar, Marija Ranzinger: Zdrava prehrana – Od kod prihaja?

Higienski ukrepi pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, mag. Simona Uršič, dr. med., spec. higiene in javnega zdravja

Vrtec Radlje ob Dravi, Petra Renat: Predelava jesenskih živil v vrtcu

Splošna priporočila pri pripravi enostavne jedi v igralnici vrtca, dr. Urška Blaznik, univ., dipl. kem., NIJZ

Vrtec Mehurčki Komenda, Anka Hribar in Saša Krawczyk: Vrtičkanje

odmor (30 min)

Vloga organizatorja prehrane in ZHR pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Ana Repše, univ. dipl. živil. tehnol. – Vrtec Pod Gradom, Ljubljana

»Z zdravo malico skozi letne čase«, Nevenka Kocjančič, vzgojiteljica - Vrtec Kekec, Grosuplje

Vrtec Radlje ob Dravi, Petra Grubelnik in Karmen Šiler: Hrana po celinah

Vrtec Anice Černejeve Celje, Larisa Oblak Vrešak: Melje, melje mlinček

Prehrana.si - predstavitev spletnega portala, mag. Branka Đukić, univ. dipl. živil. tehnol., NIJZ

 

 

 

Popoldansko izobraževanje

13.30 – 14.00

Registracija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 –  18.00

Preprečevanje nalezljivih bolezni pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Jana Svetičič Marinko, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

Vrtec Zagorje ob Savi, enota Kekec, Tjaša Kolar, Marija Ranzinger: Zdrava prehrana – Od kod prihaja?

Higienski ukrepi pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, mag. Simona Uršič, dr. med., spec. higiene in javnega zdravja

Vrtec Radlje ob Dravi, Petra Renat: Predelava jesenskih živil v vrtcu

Splošna priporočila pri pripravi enostavne jedi v igralnici vrtca, dr. Urška Blaznik, univ., dipl. kem., NIJZ

Vrtec Mehurčki Komenda, Anka Hribar in Saša Krawczyk: Vrtičkanje

odmor (30 min)

Vloga organizatorja prehrane in ZHR pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Ana Repše, univ. dipl. živil. tehnol. – Vrtec Pod Gradom, Ljubljana

»Z zdravo malico skozi letne čase«, Nevenka Kocjančič, vzgojiteljica - Vrtec Kekec, Grosuplje

Vrtec Radlje ob Dravi, Petra Grubelnik in Karmen Šiler: Hrana po celinah

Vrtec Anice Černejeve Celje, Larisa Oblak Vrešak: Melje, melje mlinček

Prehrana.si - predstavitev spletnega portala, mag. Branka Đukić, univ. dipl. živil. tehnol., NIJZ

 

19.03.2018 - MARIBOR

Dopoldansko izobraževanje

8.30 – 9.00

Registracija

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 13.00

Preprečevanje nalezljivih bolezni pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Sanja Vuzem, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

Vrtec Fram pri OŠ Fram, Branka Pečovnik: Vadbena ura na prostem - nog (naravna oblika gibanja): poligon

Higienski ukrepi pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Majda Pohar, dr. med., spec. higiene – NIJZ

OŠ Prežihovega Voranca, enota Vrtec Srednja Bistrica, Lidija Vučko: Bonton pri mizi

Splošna priporočila pri pripravi enostavne jedi v igralnici vrtca, Nataša Dolinšek, dipl. san. inž., spec., NIJZ

Vrtec Sv. Jurij ob Ščavnici, enota Vrtec Sonček, Sonja Karlo in Marija Rudolf: Dober tek

odmor (30 min)

Vloga organizatorja prehrane in ZHR pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Branka Strah, dipl. san. inž. – Vrtec Kekec, Grosuplje

»Z zdravo malico skozi letne čase«, Nevenka Kocjančič, vzgojiteljica - Vrtec Kekec, Grosuplje

Vrtec Radenci, Sabina Senčar in Cvetka Marinič: Prehrana v vrtcu – nuja ali izziv

Vrtec Slovenske Konjice, Lidija Mikolič: Spodbujanje zdravega prehranjevanja v vrtcu

Prehrana.si - predstavitev spletnega portala, Nataša Dolinšek, dipl. san. inž., spec. - NIJZ

 

Popoldansko izobraževanja

13.30 – 14.00

Registracija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 –  18.00

Preprečevanje nalezljivih bolezni pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Sanja Vuzem, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

Vrtec Sv. Jurij ob Ščavnici, enota Vrtec Sonček, Sonja Karlo in Marija Rudolf: Dober tek

Higienski ukrepi pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Majda Pohar, dr. med., spec. higiene – NIJZ

Vrtec Radenci, Sabina Senčar in Cvetka Marinič: Prehrana v vrtcu – nuja ali izziv

Splošna priporočila pri pripravi enostavne jedi v igralnici vrtca, Nataša Dolinšek, dipl. san. inž., spec., NIJZ

OŠ Prežihovega Voranca, enota Vrtec Srednja Bistrica, Lidija Vučko: Bonton pri mizi

odmor (30 min)

Vloga organizatorja prehrane in ZHR pri pripravi enostavnih jedi v igralnici vrtca, Branka Strah, dipl. san. inž. – Vrtec Kekec, Grosuplje

»Z zdravo malico skozi letne čase«, Nevenka Kocjančič, vzgojiteljica - Vrtec Kekec, Grosuplje

Vrtec Fram pri OŠ Fram, Branka Pečovnik: Vadbena ura na prostem - nog (naravna oblika gibanja): poligon

Vrtec Slovenske Konjice, Lidija Mikolič: Spodbujanje zdravega prehranjevanja v vrtcu

Prehrana.si - predstavitev spletnega portala, Nataša Dolinšek, dipl. san. inž., spec. - NIJZ

Po vsakem zaključenem izobraževanja bomo razdelili potrdila o udeležbi.

Prijava na izobraževanje je obvezna za vsak dan posebej. Prijave so možne preko elektronske prijavnice https://www.1ka.si/a/156716.

Prijaviti je potrebno vsakega udeleženca ločeno. Prijave zbiramo do zapolnitve mest (v Ljubljani do 110 udeležencev na izobraževanje, v Mariboru pa 70).

Prijave zbiramo do zapolnitve mest ali:

  • 4 dni pred izvedbo (izobraževanje v Ljubljani)
  • 15.3. (izobraževanje v Mariboru)

Kotizacija izobraževanja znaša 15 EUR + DDV.

Račun bomo izstavili na podlagi prejete prijave po zaključenem izobraževanju. V kolikor se izobraževanja kljub prijavi ne uspete udeležiti, se je potrebno odjaviti najkasneje tri dni pred iztekom roka prijav na naslov ria.jagodic@nijz.si. V nasprotnem primeru se kotizacija zaračuna. Udeleženci bodo potrdilo o udeležbi prejeli ob zaključku izobraževanja.

Parkirna mesta so na obeh lokacijah (OE Ljubljana in OE Maribor) OMEJENA, zato predlagamo uporabo javnih prevoznih sredstev ali parkirnih hiš v okolici.

V Ljubljani je najugodnejše parkirišče P+R Studenec. Nahaja se v bližini izhoda iz Ljubljanske obvoznice (Ljubljana vzhod) v parkirni hiši pod trgovskim centrom Hofer v križišču Zaloške in Chengdujske ceste. Na tej liniji vozijo avtobusi št. 11, 25 s postajališčem na Zaloški cesti in št. 20, 22 s postajališčem na cesti Nove Fužine.

Veselimo se srečanja z vami!

Nataša Stojnić, l.r.

Regijski koordinator programa Zdravje v vrtcu

Nives Letnar Žbogar, l.r.

Nacionalni koordinator programa Zdravje v vrtcu