Z znanjem do boljšega zdravja

Spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri srednješolcih

25. 11. 2015
Z namenom spodbujanja zdravega življenjskega sloga pri srednješolcih smo sodelavci NIJZ OE M.Sobota na Srednji ekonomski šoli Murska Sobota pripravili zdravstveno vzgojno aktivnost na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka in ob začetku Evropskega tedna testriranja HIV ter hepatitisa B in C.

Ob stojnici z različnim ZV gradivom h kateri so dijaki prihajali vodeno, so bili najprej deležni kratkega uvodnega nagovora nato pa svetovanja iz vsebin zdrave prehrane in telesne aktivnosti, zdrave spolnosti in duševnega zdravja. Vključeni  so bili  dijaki od 1-3 letnika.