Z znanjem do boljšega zdravja

Spletno orodje za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (PKMO)

23. 06. 2021
Spletno orodje za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (PKMO), ki je namenjeno delodajalcem, delavcem, promotorjem zdravja, strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugi zainteresirani javnosti, je do sedaj uporabilo že več kot 7.000 prebivalcev.

 

Javno dostopno in brezplačno spletno orodje je na voljo na naslednji povezavi

Kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja (na primer stres) pri delu so že desetletja glavni vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev. Nacionalni inštitut za javno zdravje in Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem sta v ta namen vzpostavila projekt Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu.

Orodje, ki je nastalo v okviru projekta vključuje nabor ukrepov za preprečevanje novih in obvladovanje obstoječih kostno-mišičnih obolenj (KMO) in psihosocialnih tveganj (PST), vsebine pa temeljijo na znanstveno podprtih dognanjih in načelih.  Zastavljeno je v obliki osnovnega e-priročnika in vsebinsko poglobljenega e-učbenika, za katerega je potrebna registracija. Registrirate se lahko kot delavec ali kot delodajalec. Navodila za registracijo in prijavo so objavljena na sami spletni strani https://pkmo.si/#/.

Posebnost PKMO spletnega orodja je vstopni ''Ugotovi in odpravi'' vprašalnik. Na podlagi podanih odgovorov delavec prejme individualizirano poročilo o njegovem tveganju za kostno-mišična obolenja in duševne stresne motnje glede na starost, spol in tip dela, ki ga opravlja. Še več, poročilo glede na prepoznano tveganje in morebitne že obstoječe težave vključuje povezave do poglavij spletnega orodja, ki so za delavčeve težave v tistem trenutku najbolj priporočljiva.  

Predlagane aktivnosti v spletnem orodju so prikazane na nazoren način z različnimi fotografijami in videoposnetki. Z usmerjanjem uporabnika do izobraževalnih vsebin se želi doseči, da bo vsak posameznik prejel ključne informacije, ki jih najbolj potrebuje.

Za boljše počutje, zmanjševanje stresa in krepitev zdravja ga obiščite tudi vi!