Z znanjem do boljšega zdravja

Spletna stran sanacija-svinec.si

29. 06. 2015
Na tej spletni strani vam skušamo ponuditi kar največ informacij o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini.

Zgornja Mežiška dolina ima več stoletno tradicijo rudarjenja in predelave svinca, rezultat česar je tudi močno povečana obremenjenost okolja s svincem, pa tudi cinkom in kadmijem. Prekomerna izpostavljenost svincu  in posledično povečan vnos svinca v telo ima škodljive vplive na zdravje ljudi in živali. Da bi zmanjšali izpostavljenost in vnos svinca smo pripravili program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. 

Program je podprla vlada Republike Slovenije in decembra meseca 2007 je bil sprejet Odlok  o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Ukrepi se že izvajajo, njihovo izvajanje pa je predvideno do leta 2022, ko upamo, da bo dosežena kakovost okolja, ki bo prebivalcem Zgornje Mežiške doline omogočala običajno zdravo življenje. 

Delavci Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne (od leta 2014 Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Ravne na Koroškem) vam želimo uspešno brskanje po strani in pridobitev ustreznih informacij, kako zavarovati lastno zdravje in zdravje svojih otrok pred škodljivimi vplivi svinca. V kolikor bi želeli več informacij nas pokličite ali pa nam pišite po elektronski pošti.