Z znanjem do boljšega zdravja

»Soočimo se z odvisnostjo«

05. 10. 2018
Mesec oktober smo na NIJZ OE Murska Sobota pričeli z rednim letnim srečanjem mreže, ki deluje na področju preprečevanja različnih oblik zasvojenosti. Srečanje smo tudi letos izvedli v obogateni obliki in ga popestrili z odličnimi strokovnimi vsebinami.

Srečanje je potekalo je pod naslovom »Soočimo se z odvisnostjo«. Namen strokovnega srečanja je bil predvsem predstavitev stanja v pomurski regiji, pregled programov in aktivnosti, ki v pomurski regiji obstajajo in se izvajajo, ter povezovanje institucij z namenom vzpostavitve boljše obravnave odvisnosti v naši regiji. Strokovno srečanje je bilo izjemno dobro obiskano, kar dokazuje dejstvo, da v naši regiji potreba po programih in aktivnostih, ki naslavljajo to javnozdravstveno tematiko obstaja, se je zavedamo in smo jo pripravljeni aktivno naslavljati. Dogovorili smo se tudi o naslednjih korakih, ki jih nameravamo konkretizirati že v naslednjem letu.

Program strokovnega srečanja je dostopen na naslednji povezavi.