Z znanjem do boljšega zdravja

Sodelovanje Pomurskih Zdravih šol na 25. obletnici SMZŠ

09. 11. 2018
Na praznovanju 25. obletnice SMZŠ v Zrečah so s svojimi predstavitvami in izdelki sodelovale tudi pomurske »zdrave šole«. Zdrave šole v Pomurju se vsa ta leta, vsaka na svoj način, trudijo promovirati zdravje med svojimi učenci in dijaki in so delček svojih dolgoletnih aktivnosti predstavile na prireditvi z ustno predstavitvijo, z regijsko stojnico in regijskim filmom.

Na stojnici so s predstavitvijo in izdelki sodelovale:

OŠ APAČE IN PODRUŽNICA STOGOVCI, OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA, OŠ KUZMA, OŠ BAKOVCI,OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER, OŠ I MURSKA SOBOTA, SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI, OŠ MALA NEDELJA, DOŠ PROSENJAKOVCI, GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, OŠ BELTINCI, OŠ CEZANJEVCI, OŠ STROČJA VAS, OŠ II MURSKA SOBOTA, OŠ SVETI JURIJ, OŠ GORNJI PETROVCI

Ustno predstavitev so pripravile:

OŠ VELIKA POLANA, OŠ III MURSKA SOBOTA, OŠ TIŠINA IN OŠ ŠALOVCI

Filme za skupni regijski film so prispevale:

OŠ MALA NEDELJA, OŠ I MURSKA SOBOTA, OŠ KUZMA, OŠ III MURSKA SOBOTA, OŠ PUCONCI, OŠ APAČE IN PODRUŽNICA STOGOVCI, OŠ ŠALOVCI, OŠ JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE, OŠ VERŽEJ, DOŠ GENTEROVCI, OŠ FOKOVCI, GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA

Iskrena hvala vsem za sodelovanje in za strokovno ter »srčno« predstavitev pomurskih aktivnostih zdravih šol, ki so s svojo inovativnostjo prispevale k višjemu nivoju delovanja mreže zdravih šol Slovenije. Rezultat uspešnega delovanja pa je tudi plod povezanosti in medsebojnega sodelovanja NIJZ OE Murska Sobota in mentorjev zdravih šol Pomurja.