Z znanjem do boljšega zdravja

SMSh.eu

Evropski projekt Evropsko povezovanje, majhne države in zdravje (SMShealth.eu, ki traja od septembra 2015 do avgusta 2018) bo povezoval univerze in javno-zdravstvene inštitute v mrežo Jean Monnet. Namen projekta je identificirati in razumeti izzive in priložnosti evropskega povezovanja na področju zdravja, ki ga le-to predstavlja za majhne države.

Partnerji v mreži Jean Monnet bodo raziskali politike in ukrepe na štirih področjih (rak, mobilnost zdravstvenih delavcev, dostopnost do zdravil in redke bolezni) ter s tem prispevali k boljšemu sodelovanju med raziskovalci, odločevalci in izvajalci v Evropi. Projekt koordinira Univerza v Maastrichtu, partnerji so še Univerza na Malti, inštitut PRAXIS (Estonija), Univerza na Islandiji in NIJZ.

 

Pričakovani rezultati projekta so:

- poročilo o izzivih in priložnostih za majhne države v Evropi na področjih rak, mobilnost zdravstvenih delavcev, dostopnost do zdravil in redke bolezni,

- objava treh člankov v recenziranih znanstvenih revijah,

- izvedba štirih delavnic o štirih izbranih področjih v Estoniji, Sloveniji, na Malti in Islandiji,

- predstavitev ugotovitev projekta odločevalcem in

- izobraževalni materiali.