Z znanjem do boljšega zdravja

SKUPAJ proti zasvojenosti

10. 04. 2019
Vsako leto 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja. Letos je bil posvečen univerzalni dostopnosti do zdravja. Strategija Zdravje 2020 izpostavlja dva povezana strateška cilja, in sicer izboljšati zdravje za vse in zmanjšati neenakosti v zdravju, ter izboljšati vodenje in participativno upravljanje za zdravje. V tem kontekstu smo letošnje strokovno srečanje posvetili problematiki zasvojenosti, predvsem med mladimi.

 

Na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za zdravstvene vede (FZV) je 5. aprila 2019 potekalo strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja z naslovom »Skupaj proti zasvojenosti«. Po zgledu preteklih let je strokovno srečanje potekalo v soorganizaciji več inštitucij, letos Univerze v Novem mestu, Fakultete za zdravstvene vede, Nacionalnega inštituta za javno zdravje območna enota Novo mesto in Splošne bolnišnice Novo mesto.

Tempo življenja postaja vse hitrejši in mladi se v obdobju odraščanja srečujejo z mnogimi težavami. Ravno zato je v tem obdobju izrednega pomena vsebinska bogatost življenja, dobro strukturiran prosti čas in usmerjenost k pozitivnim in njihovim življenjskim ciljem. Kadar se v življenju mladih pojavljajo pogosti primanjkljaji, le-ti posegajo po različnih kemičnih in nekemičnih substancah. Cigareti in alkohol, pa tudi prepovedane droge so dostopne na vsakem koraku. O zasvojenosti pri posamezniku govorimo, ko se določen vedenjski vzorec začne ponavljati iz dneva v dan in postane središče razmišljanja in dogajanja v njegovem življenju. Nekoč je bila zasvojenost opredeljena predvsem v povezavi s ponavljajočim uživanjem snovi (na primer alkohol in droge), ki je vplivala na razvoj skupine vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov. Vendar pa danes vemo, da ima zasvojenost širše razsežnosti, saj smo lahko zasvojeni tudi z različnimi vedenji, kot je uporaba sodobnih tehnologij ter igranje iger na srečo, pornografija, hrana, odnosi, delo, nakupovanje in številne druge. Zasvojenost je bolezen, ki vpliva na telesno in duševno stanje zasvojenega, prizadene njegove odnose z okolico in njegovo ustvarjalnost ter pusti posledice tako v družini zasvojenega kot v širši okolici. Dostopne slovenske raziskave nam razkrivajo porast vse večje uporabe družbenih omrežij med mladimi. Gre za drugo vrsto zasvojenosti, ki vstopi v hišo neopazno in je družbeno sprejemljiva.

Devet priznanih strokovnjakov je razpravljalo o tej pereči in zanimivi temi. V uvodnem delu strokovnega srečanja so predstavniki soorganizatorjev in vabljeni gostje pozdravili udeležence, in sicer doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica UNM Fakultete za zdravstvene vede, Bonia Miljavac, predstojnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje območna enota Novo mesto, doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto in Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave MO Novo mesto. Srečanje je povezovala Andreja Draginc, predavateljica iz Fakultete za zdravsvtene vede Noov mesto.

S strokovnim srečanjem je pričela Andreja Drev iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in nam predstavila sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi z medsektorskim delovanjem, ter nas seznanila z aktivno problematiko. Špela Reš nam je predstavila ambulanto Logout za pomoč pri prekomerni uporabi spleta. Razložila nam je razliko med uravnoteženo uporabo telefonov (spleta), prekomerno uporabo in zasvojenostjo. Predočila nam je, naj bodo mladi zaposleni, saj ugotavljajo, da je vzrok poseganja po nekemični zasvojenosti predvsem neizpolnjen čas. Vodja Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Zdravstvenem domu Novo mesto, psihiater Miodrag Milovanović nam je predstavil delovanje in aktivnosti regijskega centra. V drugem delu srečanja je Vesna Šmarčan iz Nacionalnega inštituta z javno zdravje OE Maribor spregovorila o izzivih strokovnih služb pri delu z mladimi uporabniki drog. Terensko delo z uporabniki drog v Društvu Stigma je nazorno predstavil predsednik društva Borut Bah. Doc. dr. Nataša Rijavec Klobučar iz Društva Srečanje je predstavila zanimivo izhodišče, da otroci, ki so bili žrtve nasilja oziroma so doživeli travmo, posegajo po drogah. Na podlagi te iztočnice je nadaljeval predsednik Društva Srečanje, Toni Kočevar, ki je predstavil njihovo delovanje. Brigita Zupančič Tisovec iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Novo mesto je poskrbela za aktivni odmor. V zadnjem delu srečanja nam Irena Avsenik, socialna delavka iz Centra biotehnike in turizma Novo mesto prikazala pristope pri prepoznavanju in obravnavi tveganih vedenj mladostnikov na Centru biotehnike in turizma. Andreja Draginc iz Fakultete za zdravstvene vede je predstavila rezultate raziskave o tveganih vedenjih in zasvojenosti med študenti omenjene fakultete.

Med strokovnim srečanjem je bilo izpostavljeno, da univerzalnega zdravila za zasvojenosti ni. Tako v preventivi kot pri zdravljenju zasvojenosti je v vseh življenjskih obdobjih pomembno spodbujanje zdravih življenjskih navad in vsebinsko bogatega preživljanja prostega časa.

Na srečanju je sodelovalo več kot 150 udeležencev, predstavnikov različnih starostnih skupin, tako strokovne kot laične javnosti. Razprava se je zaključila s sklepom, da je potrebno nadaljnje interdisciplinarno povezovanje strokovnjakov z vseh področjih, ki se pri svojem delu in v življenju srečujejo z vsebino zasvojenosti. Za preprečevanje zasvojenosti z informacijsko tehnologijo je bilo na srečanju poudarjeno, da je računalnik oziroma mobilni telefon zgolj pripomoček, ne pa osebni zabaviščni center, ter edini možni način za preživljanje prostega časa. Mladi naj si organizirajo čas, omejijo uporabo nove tehnologije, več naj se družijo s prijatelji v resničnem življenju in v naravi. Več strokovnjakov je opozorilo, da naj bodo prvi stiki z mobilnimi napravami čimpoznejši (po tretjem letu starosti) in nadzorovani. Udeleženci srečanja so opozorili na napačno razumevanje in uporabo pojma “rekreativne droge”, ki v medijih med laično javnostjo zmanjšuje velikost problema.

Študentje Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto so na stojnicah v avli univerze in v nakupovalnem centru Qlandia Novo mesto osveščali o nekemični zasvojenosti kot so zasvojenost z igricami, internetom, televizijo, nakupovanjem preko spleta in igremi na srečo. O omenjenih zasvojenostih so pripravili tudi plakate in letake.

 

Udeležence strokovnega srečanja smo opremili s strokovnim gradivom, ki je dostopno v priponkah spodaj. Poleg omenjenega gradiva se spodaj nahajajo tudi PP predstavitve nekaterih predavateljev srečanja.

 

Datoteke: