Duševno zdravje

Skrb za duševno zdravje med strokovnjaki: Moč strokovnjakom skozi čuječnost

09. 12. 2015
Pod okriljem javnozdravstvenega projekta MOČ, usmerjenega v izboljševanje storitev na področju duševnega zdravja, je Slovenski center za raziskovanje samomora (Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem – UP IAM) v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje razvil in predstavil Program NARA - MOČ strokovnjakom skozi čuječnost.

Ta program so oblikovali z namenom podpore  strokovnjakom, ki se pri svojem vsakodnevnem delu pogosto srečujejo z ljudmi v stiski. V Program NARA – MOČ je trenutno vključenih več kot 100 strokovnih delavcev iz sektorjev zdravstva, sociale in policije iz različnih slovenskih regij. Skozi učenje veščin po konceptu čuječnosti in lastno osebno rast različni strokovnjaki, ki so v delovnem stiku z ljudmi v duševni stiski, pridobivajo nove vire moči za kakovostno delo in nudenje pomoči drugim.

Gre za enega prvih programov v Sloveniji, ki je organizirano usmerjen v krepitev notranjih moči in duševnega zdravja strokovnjakov. V treningu čuječnosti lahko poskrbijo zase, tako da okrepijo vire za svojo osebno in strokovno rast. Program NARA – MOČ so oblikovali na podlagi že dobro uveljavljenih izhodišč na čuječnosti temelječe kognitivne terapije. Tem so pridružili izkušnje in znanje iz programa za obvladovanje depresije in stresa skozi čuječnost, ki so ga v Slovenskem centru za raziskovanje samomora UP IAM razvili leta 2011 in ga v zadnjih letih izboljšujejo in dograjujejo. V okviru projekta MOČ se je v Program NARA – MOČ vključilo več kot 100 strokovnjakov s področja duševnega zdravja, ki v 6-tedenskem učnem obdobju v manjših skupinah, ki štejejo do 15 udeležencev, izkustveno spoznavajo koncept čuječnosti in ga skušajo vpeljati v svoje osebno in poklicno življenje. Program - izvaja ga ekipa psihologov, ki se je izobrazila pod mentorstvom uveljavljene učiteljice programov čuječnosti v Veliki Britaniji dr. Patrizie Collard – strokovnjakom daje intenzivno izkušnjo čuječnosti. Med udeleženci so zdravniki, medicinske sestre, psihologi, svetovalci, socialni delavci, policisti in strokovni delavci drugih profilov.

Priročnik za izvajanje vaj čuječnosti – nova knjiga tukaj in zdaj

V projektu MOČ, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, je izšel tudi priročnik Program NARA – MOČ strokovnjakom skozi čuječnost, avtoric doc. dr. Vite Poštuvan in asist. mag. Alenke Tančič Grum. Psihologinji v priročniku razgrinjata izkustveno učenje principov čuječnosti. Avtorici, ki tudi sami osebno in poklicno prakticirata koncept čuječnosti, sta v knjigi zbrali in prilagodili materiale za izvedbo programa v šestih tednih. Recenzenta priročnika sta strokovnjaka s področja duševnega zdravja doc. dr. Saška Roškar in doc. dr. Gregor Žvelc. Priročnik sledi strukturi srečanj in program dopolnjuje z vajami za prakticiranje čuječnosti v vsakdanjem življenju. Vaje vključujejo različne naloge, npr. poslušanje posnetkov, prakticiranje meditacijskih vaj, pisanje dnevnika. Priročnik ni namenjen samostojni uporabi, brez vključitve v program. Za udeležence je brezplačen. Dostopen je na spletnem naslovu Založbe Univerze na Primorskem.

Strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo s pomočjo ljudem v stiski, so vsakodnevno izpostavljeni stresnim situacijam. Pri delu z uporabniki včasih občutijo nemoč, strah in negotovost. Tudi sami potrebujejo razbremenitev in znanje o veščinah, ki jim lahko pomagajo pri soočanju z lastnimi stiskami. »Duševno zdravje strokovnjakov nedvomno vpliva na njihovo nudenje pomoči. Ohranjati dobro duševno zdravje je pri strokovnih delavcih, ki delajo z ljudmi v stiski in z ranljivimi skupinami, izjemnega pomena. Le posamezniki, ki se učinkovito spoprijemajo s stresom in skrbijo za svoje duševno zdravje, lahko kvalitetno pomagajo drugim. To se je pokazalo tudi v večji mednarodni študiji SEYLE: učitelji so prej pomagali dijakom v stiski, če so se sami dobro počutili. Zato je ključno, da strokovnjakom poleg znanja ponudimo tudi programe za krepitev lastnega duševnega zdravja oziroma notranje moči. Lahko si predstavljamo, da bo zdravnik, ki se sam psihično ne počuti dobro, le težko najboljša pomoč pacientu,« je povedala doc. dr. Vita Poštuvan, idejna avtorica Programa NARA iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM.

Temeljno izhodišče programov čuječnosti, ne glede na to, kdo so njihovi uporabniki, je v prakticiranju naslednjega koncepta: namesto premlevanja preteklosti ali zaskrbljenosti glede prihodnosti se osredotočimo na tukaj in sedaj. V vsakodnevnem življenju se pogosto zgodi, da se ne zavedamo zares sedanjega trenutka. Razmišljamo o preteklih dogodkih ali se v mislih ukvarjamo s tem, kaj nas čaka v prihodnosti in tako ne moremo biti polno prisotni tukaj in zdaj. To je lahko v stresnih situacijah še posebej pomembna ovira. Če nismo osredotočeni na sedanji trenutek, se namreč na stresne dogodke pogosto odzovemo avtomatično, brez zavestnega razmisleka. Avtomatizirani mehanizmi odzivanja na zaznane stresne situacije pa so lahko nefunkcionalni in vodijo v izgorelost, depresivnost, tesnobo. »Programi čuječnosti, ki imajo v tujini že nekaj desetletij pomembno mesto pri preprečevanju depresij, spoprijemanju s stresom in obvladovanju kroničnih telesnih težav ter se vse bolj uveljavljajo tudi pri nas, ponujajo drugačen pristop. Temeljijo na prepoznavanju lastnih ustaljenih, a neustreznih vzorcev mišljenja in vedenja, ter spodbujajo osredotočenost na sedanji trenutek – tukaj in zdaj. Udeležence usmerjajo k bolj celostnemu zavedanju sebe, svojih misli, hkrati pa spodbujajo gojenje bolj prijaznega, neobsojajočega odnosa do sebe, drugih in sveta. Na ta način spodbujajo trajnostne spremembe odnosa do težav in stresnih situacij,« je dejala asist. mag. Alenka Tančič Grum, psihologinja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Odzivi strokovnjakov glede programa večinoma temeljijo na spoznanju, da velik del našega življenja “spregledamo” oziroma nanj nismo pozorni; zato pa z vadbo udeleženci spoznavajo, da jim vaje spreminjajo pogled na življenje. Pogosto tudi povedo, da se zaradi tega boljše odzivajo v stresnih situacijah, so prijaznejši do sebe in drugih. »Po enem od srečanj je udeleženec dejal, da si želi, da bi na ravni celotne družbe zmogli toliko povezanosti in prijaznosti eden do drugega. Potem bi bilo življenje lepše za vse nas,« je še menila doc. dr. Vita Poštuvan. Takšni odzivi potrjujejo razmišljanje, da lahko s spreminjanjem sebe krepimo tudi družbo kot celoto.  Po besedah asist. Janina Žiberna, psihologinje iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM, je odziv strokovnjakov, zainteresiranih za vključitev v program izkustvenega učenja čuječnosti, presegel pričakovanja organizatorjev, saj je bilo povpraševanje dvakrat večje od razpoložljivih možnosti. Slednje kaže na potrebe strokovnjakov po tovrstnih programih v Sloveniji.

****

PRILOGA 1

Projekt MOČ napreduje v vseh delovnih ciljih

Projekt MOČ ima finančno podporo v programu Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Nosilec projekta je Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot partnerji sodelujejo Slovenski center za raziskovanje samomora (Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem), Slovensko združenje za preprečevanja samomora – POSVET ter OZARA, Nacionalno združenje za kakovost življenja. Glavni cilj projekta je izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja, predvsem z večanjem dostopnosti strokovne pomoči ljudem v stiski in  nudenje podpore strokovnjakom.

Projekt MOČ v številkah – od februarja 2015 do decembra 2015

  • Izobraževalnih programov iz vsebin duševnega zdravja in preprečevanja samomora se je udeležilo  520 strokovnjakov (330 na primarni zdravstveni ravni, 190 drugih strokovnjakov, ki prihajajo v stik z ogroženimi). V začetku leta 2016 bo izšel priročnik za obravnavanje depresije in samomorilnosti, namenjen zdravstvenim delavcem, urednic Nuše Konec Juričič, doc. dr. Saške Roškar in Petre Jelenko Roth.
  • V izobraževalni program krepitve lastnega duševnega zdravja z vadbo čuječnosti (Program NARA - MOČ) je bilo vključenih več kot 100 strokovnjakov. Delavnice se bodo zaključile do maja 2016. Izšel je priročnik Program NARA – MOČ strokovnjakom skozi čuječnost, avtoric doc. dr. Vite Poštuvan in asist. mag. Alenke Tančič Grum.
  • V Mreži psiholoških svetovalnic MOČ (9 psiholoških svetovalnic, ki nudijo brezplačno pomoč v stiski: Ljubljana, Kranj, Celje, Laško, Postojna, Sevnica, Murska sobota, Nova Gorica in Slovenj Gradec) je bilo od februarja do decembra 2015 opravljenih več kot 3.000 svetovalnih ur. Pomoč je poiskalo 860 posameznikov.
  • Izkustvene skupine v Ljubljani in Celju: z izvajanjem je zaključila skupina za žalujoče in izkustvena skupina za starše, v naslednjem mesecu bodo trimesečno delo zaključile še druge štiri izkustvene skupine (dve skupini za ločene in dve skupini za starše).
  • V celostni kampanji za promocijo duševnega zdravja in preprečevanje samomora so v OZARI, Nacionalnem združenju za kakovost življenja, ustvarili televizijski in radijski oglas. Po vsej Sloveniji je bilo postavljenih več kot 800 plakatov s preventivno vsebino.
  • Izšle so tri informativne zgibanke, namenjene ozaveščanju na področju duševnega zdravja: zgibanka Depresija – prepoznajmo, zdravimo, premagajmo jo (v nakladi 60.000 izvodov), zgibanka o preprečevanju samomora Kadar nas je strah, da bi si kdo vzel življenje (v nakladi 20.000 izvodov) in zgibanka o Mreži psiholoških svetovalnic MOČ Ker pogovor daje MOČ (v nakladi 100.000 izvodov).

Tonske izjave govorcev: