Z znanjem do boljšega zdravja

Simpozij o kovinskih materialih v stiku z živili

07. 11. 2014
V Ljubljani sta v dneh od 5. do 7. novembra potekali dve srečanji Sveta Evrope. 5. novembra se je odvijalo srečanje ekspertnega Odbora Sveta Evrope za embalažo, ki prihaja v stik z živili in zdravili, 6. in 7. novembra pa je potekal Simpozij o kovinah in zlitinah, uporabljenih v predmetih, ki prihajajo v stik z živili.

Srečanje soorganizirajo Nacionalni inštitut za javno zdravje organizira, Svet Evrope in Ministrstvo za zdravje RS. Namenjeno je predstavitvi v okviru pristojnega odbora Sveta Evrope pripravljenih Praktičnih smernic o kovinah in zlitinah, uporabljenih v predmetih, ki prihajajo v stik z živili.

Srečanja se je udeležilo več kot 120 strokovnjakov in predstavnikov pristojnih organov, industrije in nevladnih organizacij iz 22 držav članic Sveta Evrope ter tudi nekaterih tretjih držav.

Svet Evrope se s problematiko varnosti živi za zdravje ljudi ukvarja z vidika zdravja kot temeljne človekove pravice. Na ravni EU zakonodaje obstaja uredba, ki določa splošni okvir varnosti živil, ne obstajajo pa normativi sproščanja kovin iz predmetov, ki jih uporabljamo v vsakodnevni rabi pri pripravi in uporabi živil (kovinska posoda, jedilni pribor, idr). Zato so smernice Sveta Evrope, ki so nastale na podlagi večletnega ekspertnega dela, podprtega z analizami, zelo dobrodošle tudi z vidika Evropske komisije, saj bodo pripomogle k hitrejšemu uveljavljanju že sprejete evropske zakonodaje.

Simpozij je prvi te vrste, ki ga Svet Evrope skupaj soorganizira v eni izmed držav članic in je namenjen tudi ozaveščanju javnosti z namenom varovanja zdravja. K temu lahko v veliki meri prispeva tako industrija z odgovornim ravnanjem, transparentnim informiranjem potrošnika, kakor tudi potrošnik sam s skrbnim prebiranjem navodil, opozoril, informacij, ki so priložene proizvodu ter ravnanjem v skladu z navodili.

Resolucija o kovinah in zlitinah najdete na spletni strani Sveta Evrope.

Več o simpoziju pa si lahko preberete na tej spletni povezavi.

 

 

Picture1