Z znanjem do boljšega zdravja

Šifranti storitev za spremljanje čakalnih dob

12. 02. 2015
Trenutno veljaven šifrant 3.2 je popravljena oziroma dopolnjena verzija šifranta 3.1., ki je podlaga za seznam storitev za katere je potrebno poročati na nacionalni ravni in je določen v okviru Splošnega dogovora.

Aktualni šifrant 3.2. je v veljavi od 1.4.2013 in vsebuje nabor storitev in specialsitičnih ambulant, za katere moraj izvajalci zdravstvenih storitev mesečno sporočati podatke o čakalnih dobah na Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Podlaga za nastanek šifranta Vrsta storitve (šifrant 17) je trenutno veljavna Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP), ki je del Mednarodne klasifikacije bolezni, 10. revizija, avstralska modifikacija (MKB-10-AM/ICD-10-AM); gre za verzijo 2 MKB-10-AM iz leta 2000.

Posamezna vrsta storitve v šifrantu 17 predstavlja blok ali skupino blokov iz KTDP. Za določitev vrste storitve, ki jo opravljate, priporočamo naslednja postopka:

  1. Pri izbiri vrste storitve za poročanje v aplikacijo NAČAS najprej ugotovite šifro postopka, ki ga izvajate, po KTDP, in šifro pripadajočega bloka. Nato izberete ustrezno vrsto storitve iz šifranta 17.
  1. V šifrantu 17 izberete vrsto storitve, ki najbolj ustreza postopkom, ki jih izvajate. Nato v KTDP preverite, ali je postopek, ki ga izvajate, uvrščen v blok ali skupino blokov, zabeleženih pri izbrani vrsti storitve.

Še nekaj pojasnil k šifrantu:

  • V klasifikaciji radioloških diagnostičnih postopkov so šifre pri MR in CT posebnost, ki se ne pojavi pri ostalih storitvah. Imajo pa vse storitve šifro, ki se začne z RDP (RDP107, RDP18a, ipd.).V primeru CT in MRI smo se odločili, da bomo upoštevali šifrant, ki so ga pripravili radiologi Ob tem so dodane še šifre po KTDP, ki služijo za orientacijo in pomoč.

S prijaznimi pozdravi

Skupina Načas

Povezava na veljaven šifrant in na arhiv starejših šifrantov najdete na naslednji povezavi.

 

Datoteke: