Z znanjem do boljšega zdravja

Šifrant 3.1.

12. 02. 2015
Šifrant je bil veljaven v obdobju 1.9.2012 do 1.4.2013

Vlada RS je na svoji redni seji 27. Junija 2012 sprejela Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012. Aneks prinaša nekaj pomembnih novosti na področju spremljanja čakalnih dob.

Seznam storitev, ki je podlaga za nov Šifrant 3.1.za  katere je potrebno poročati na nacionalni ravni je določen v okviru Splošnega dogovora in je bil z Aneksom 1 spremenjen, predvsem dopolnjen in razširjen. O čakalnih dobah je na podlagi novega seznama potrebno poročati od 1. Septembra 2012 dalje.

Podlaga za nastanek šifranta Vrsta storitve (šifrant 17) je trenutno veljavna Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP), ki je del Mednarodne klasifikacije bolezni, 10. revizija, avstralska modifikacija (MKB-10-AM/ICD-10-AM); gre za verzijo 2 MKB-10-AM iz leta 2000.

Posamezna vrsta storitve v šifrantu 17 predstavlja blok ali skupino blokov iz KTDP. Za določitev vrste storitve, ki jo opravljate, priporočamo naslednja postopka:

  • Pri izbiri vrste storitve za poročanje v aplikacijo NAČAS najprej ugotovite šifro postopka, ki ga izvajate, po KTDP, in šifro pripadajočega bloka. Nato izberete ustrezno vrsto storitve iz šifranta 17.
  • V šifrantu 17 izberete vrsto storitve, ki najbolj ustreza postopkom, ki jih izvajate. Nato v KTDP preverite, ali je postopek, ki ga izvajate, uvrščen v blok ali skupino blokov, zabeleženih pri izbrani vrsti storitve.

Še nekaj pojasnil k šifrantu:
V klasifikaciji radioloških diagnostičnih postopkov so šifre pri MR in CT posebnost, ki se ne pojavi pri ostalih storitvah. Imajo pa vse storitve šifro, ki se začne z RDP (RDP107, RDP18a, ipd.).V primeru CT in MRI smo se odločili, da bomo upoštevali šifrant, ki so ga pripravili radiologi Ob tem so dodane še šifre po KTDP, ki služijo za orientacijo in pomoč.

Datoteke: