Duševno zdravje

Seznam primarnih in sekundarnih virov pomoči v duševni stiski in pri obvladovanju vedenjskih zasvojenosti

Zasvojenost poleg ponavljajočega uživanja snovi, kot so na primer droge in alkohol, povezujemo tudi z različnimi vedenji, kot so igranje iger na srečo, pornografija, hrana, odnosi, delo, nakupovanje, uporaba sodobnih tehnologij in drugimi. O zasvojenosti oziroma stanju, ki vpliva na telesno in duševno stanje zasvojenega, prizadene njegove odnose z okolico in njegovo ustvarjalnost ter pusti posledice tako v družini zasvojenega kot v širši okolici, govorimo, ko se določen vedenjski vzorec prične ponavljati iz dneva v dan in postane središče razmišljanja in dogajanja v življenju zasvojenega posameznika. Če se vi ali kdo od vaših bližnjih sooča z vzorci vedenja, ki jih povezujemo z vedenjskimi zasvojenostmi, vam je pri tem lahko v pomoč seznam, na katerem lahko poiščete vam najbližji vir pomoči.

Seznam primarnih in sekundarnih virov pomoči

Na zemljevidu virov pomoči so označena mesta, kjer vam je na voljo pomoč v duševni stiski in pri obvladovanju vedenjskih zasvojenosti. Z oranžno barvo so označena mesta, kjer se nahajajo organizacije, ki nudijo pomoč v duševni stiski (pomagajo pa lahko tudi pri obvladovanju vedenjskih zasvojenosti). Z vijolično barvo so označena mesta, kjer se nahajajo organizacije, ki nudijo pomoč pri obvladovanju vedenjskih zasvojenosti. Kontaktni podatki organizacij, ki se nahajajo v označenih mestih na zemljevidu, so navedeni v seznamu virov pomoči.

Na seznamu virov pomoči so predstavljene organizacije, kjer lahko poiščete pomoč pri obvladovanju vedenjskih zasvojenosti. Na seznamu so zbrane tudi organizacije, kjer nudijo pomoč v duševni stiski, pomagajo pa lahko tudi v primeru vedenjskih zasvojenosti. Organizacije so v seznam umeščene glede na mesto, v katerem se nahajajo. Storitve v organizacijah na seznamu so brezplačne oziroma jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Seznam je urejen po abecednem vrstnem redu.

Pomoč v duševni stiski in pri vedenjskih zasvojenostih lahko poiščete tudi prek telefona ali spleta. Na seznam virov pomoči so tako umeščeni tudi telefoni za pomoč v stiski in spletne strani s koristnimi informacijami s področja vedenjskih zasvojenosti.

A

AJDOVŠČINA

Pomoč v duševni stiski:

Center za socialno delo

Gregorčičeva 18

5270 Ajdovščina

T 05 368 06 12

E gpcsd.ajdov@gov.si

ZD Ajdovščina

Tovarniška cesta 3

5270 Ajdovščina

T 05 369 30 00

Enota ŠENT Ajdovščina

Bevkova 2

5270 Ajdovščina

T 05 5364 38 50

E jasmina.bolterstein@sent.si

Zasebna psihiatrična ambulanta

Leban Breda, dr. med., spec. psih.

Tovarniška cesta 3

5270 Ajdovščina

T 05 369 32 20

B

BLED

Pomoč v duševni stiski:

ZD Bled
Mladinska cesta 1

4260 Bled
T 04 575 40 00


BOHINJ

Pomoč v duševni stiski:

ZD Bohinj

Triglavska cesta 15

4264 Bohinjska Bistrica

T 04 572 71 00


BREŽICE

Pomoč v duševni stiski:

Center za socialno delo

Cesta Prvih borcev 24

8250 Brežice

T 07 499 10 00

E gpcsd.brezi@gov.si

ZD Brežice

Černelčeva cesta 8

8250 Brežice

T 07 499 14 00

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Černelčeva c. 7

8250 Brežice

T 07 499 41 60

C

CELJE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih:

Svetovalnica LogOut

Ulica XIV divizije 14

3000 Celje

T 031 832 646

Lipa Celje, Društvo za življenje brez odvisnosti

Kocenova ulica 8

3000 Celje

T 040 413 147

Pomoč v duševni stiski:

Center za socialno delo

Opekarniška cesta 15 b

3000 Celje

T 03 425 63 00

E gpcsd.celje@gov.si

ZD Celje

Gregorčičeva ulica 5

3000 Celje

T 03 543 40 00

ZD Celje: Psihiatrični dispanzer

Kersnikova 1a

3000 Celje

T 03 543 43 23

Svetovalnica Posvet Celje

Ipavčeva ulica 18

3000 Celje

T 031 778 772

S http://www.posvet.org

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Kocenova 4

3000 Celje

T 03 492 57 50

T 03 492 57 51

Center za duševno zdravje v skupnosti Savinjska regija

Gregorčičeva 6

3000 Celje

T 03 42 88 890

E mateja.alegro@sent.si

Enota ŠENTCELEIA Celje

Gregorčičeva 6

3000 Celje

T 03 42 88 890

E alenka.glinsek@sent.si

Krizni center za mlade Celje

Ipavčeva 8, 3000 Celje

T 03 493 05 30

T 031 576 150

E kriznicenterzamlade@t-1.si

Zasebna klinično psihološka ambulanta

Pustinek Milan, spec. klin. psih.

Vrunčeva ul. 1

3000 Celje

T 03 492 43 02

Zasebna psihiatrična ambulanta

Metoda Vidmar Vengust, dr. med., psihiater

Ljubljanska cesta 3 A

3000 Celje

T 03 492 75 75


CERKNICA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Partizanska 2 a

1380 Cerknica
T 01 705 04 00
E gpcsd.cerkn@gov.si

ZD Cerknica

Cesta 4. maja 17

 1380 Cerknica

T 01 705 01 00

Č

ČRNOMELJ

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ulica 21. oktobra 9
8340 Črnomelj
T 07 306 23 60
E gpcsd.crnom@gov.si

ZD Črnomelj

Delavska pot 4

8340 Črnomelj

T 07 306 17 00

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Ulica 21. oktobra 19a

8340 Črnomelj

T 07 306 18 60

D

DOMŽALE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ljubljanska 70

1230 Domžale

T 01 724 63 70

E gpcsd.domza@gov.si

ZD Domžale

Andreja Novak, dr. med., spec. psih.

Mestni trg 2

1230 Domžale

T 01 724 51 00


DRAVOGRAD

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Meža 4

2370 Dravograd

T 02 872 36 30

E gpcsd.dravo@gov.si

ZD Dravograd

Trg 4. julija 4

2370 Dravograd

T 02 872 34 00

G

GORNJA RADGONA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Partizanska cesta 21

9250 Gornja Radgona

T 02 564 93 10

E gpcsd.gornj@gov.si

ZD Gornja Radgona

Partizanska cesta 40

9250 Gornja Radgona

T 02 564 86 00


GROSUPLJE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Adamičeva cesta 51

1290 Grosuplje

T 01 781 80 50

E gpcsd.grosu@gov.si

ZD Grosuplje

Pod gozdom cesta I 14

1219 Grosuplje

T 01 781 84 00

Hiša zavetja Palčica, CSD Grosuplje

Brvace 41

1290 Grosuplje

T 05 992 28 66

T 040 194 192

E hisa.palcica@gmail.com

H

HRASTNIK

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Log 9

1430 Hrastnik

T 03 564 27 70

E gpcsd.hrast@gov.si

ZD Hrastnik

Novi dom 11

1440 Hrastnik

T 03 565 44 50

I

IDRIJA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Vojkova 2a

5280 Idrija
T 05 373 46 00
E gpcsd.idrij@gov.si

ZD Idrija

Ulica Otona Župančiča 3

5280 Idrija

T 05 373 42 00

Svetovalnica Posvet Idrija

Mestni trg 1

5280 Idrija

T 031 704 707

S http://www.posvet.org

Zasebna specialistična ambulanta za duševno zdravje razvojne dobe in družine

Šinkovec Lea, dr. med., specialistka psihiatrije

Na poklonu 7

5281 Spodnja Idrija

T 05 37 28 223

Zasebna specialistična psihiatrična ambulanta v Idriji

Šinkovec Lea, dr. med., spec. psih.

Ulica Otona Župančiča 3

5280 Idrija

T 05 3734 200


ILIRSKA BISTRICA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Bazoviška 32

6250 Ilirska Bistrica

T 05 711 01 40

E gpcsd.ilirs@gov.si

ZD Ilirska Bistrica

Gregorčičeva cesta 8

6250 Ilirska Bistrica

T 05 711 21 00

 


IVANČNA GORICA

Pomoč v duševni stiski:

ZD Ivančna Gorica

Cesta 2. grupe odredov 16

1295 Ivančna Gorica

T 01 781 90 01


IZOLA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih:

Svetovalnica LogOut

Ljubljanska ulica 22

6310 Izola

T 064 236 516

Pomoč v duševni stiski:

Center za socialno delo

Cesta v Pregavor 3a

6310 Izola

T 05 662 26 94

E gpcsd.izola@gov.si

ZD Izola

Ulica Oktobrske revolucije 11

6310 Izola

T 080 12 85

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Kažipotna ul. 9

6310 Izola

T 05 662 18 3

Zdravstveni zavod Juretić Jadranka Portorož

Juretić Jadranka, dr. med., spec. psih.

Prešernova cesta 53

6310 Izola

T 05 99 33 060

E pisarna.juretic@gmail.com

Zdravstveni zavod za klinično psihologijo Izola

Ulica oktobrske revolucije 11

6310 Izola

T 05 640 00 55

J

JESENICE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih:

Center za socialno delo

Cesta Železarjev 4a 4270

Jesenice

T 04 583 46 00 in

04 583 46 14

E gpcsd.jesen@gov.si

Pomoč v duševni stiski:

ZD Jesenice

Cesta Maršala Tita 78

4270 Jesenice

T 04 586 81 00

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Cirila Tavčarja ul. 3b

4270 Jesenice

T 04 583 62 00

K

KAMNIK

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ljubljanska 1

1240 Kamnik

T 01 830 32 80,

01 831 60 31

E gpcsd.kamni@gov.si

ZD Kamnik

Novi trg 26

1241 Kamnik

T 01 831 86 00

Psihiatrična ambulanta

Ziherl Anamarija, dr. med., spec. psih.

Novi trg 26

1241 Kamnik

T 01 831 86 19


KOČEVJE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ljubljanska c. 25

1330 Kočevje

T 01 893 83 80

E gpcsd.kocev@gov.si

ZD Kočevje

Roška cesta 18

1330 Kočevje

T 01 893 90 0

Enota ŠENT Kočevje

Turjaška ulica 6

1330 Kočevje

T 01 893 87 00

E sent.kocevje@siol.net

Klinično-psihološka ambulanta

Levstik Igor, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Roška cesta 18

1300 Kočevje

T 01 893 11 08


KOPER

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Cankarjeva 6

6000 Koper

T 05 663 45 50

E gpcsd.koper@gov.si

ZD Koper

Dellavallejeva ulica 3,

6000 Koper

T 05 664 71 00

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper

Cankarjeva 33

6000 Koper

T 031 388 591

E svetovalni.center.kp1@siol.net

S www.svet-center-kp.si

Svetovalnica Posvet Koper

Vojkovo nabrežje 23

6000 Koper

T 031 704 707

S http://www.posvet.org

Enota ŠENTMAR Koper

Vergerijev trg 3

6000 Koper

T 05/662 14 84

E tina.nanut@sent.si

Krizni center za otroke in mladostnike

Kolarska ulica 10

6000 Koper

T 05 663 45 90

T 041 303 203

E kcm.koper@gov.si

Zdravstveni zavod Furlan Ljubljana, PE psihiatrična ambulanta Koper

Obrtniška ulica 30

6000 Koper

Mob. št. : 031 387 333


KRANJ

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih:

Center za socialno delo, Center za pomoč, terapijo, socialno rehabilitacijo in reintegracijo zasvojenih (Labirint) in stanovanjska skupina (Katapult)

Sejmišče 4

4000 Kranj

T 04 256 87 81

Pomoč v duševni stiski:

ZD Kranj

Metka Kališnik Šavli, dr. med., spec. psih

Gosposvetska ulica 10

4000 Kranj

T 04 208 20 00

Dispanzer za mentalno zdravje, ZD Kranj

Kušar Staša, spec. klin. psih.

Oštrek Metka, spec. klin. psih.

doc. dr. Rojšek Janez, spec. klin. psih.

Danijela Janša, dr. med. spec. psih.

Kališnik - Šavli Metka, dr. med., spec. psih.

Gosposvetska ulica 10

4000 Kranj

T 04 208 22 50

Svetovalnica Posvet Kranj

Stritarjeva ulica 8

4000 Kranj

T 031 704 707

S http://www.posvet.org

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Kidričeva 6

4000 Kranj

T 04 236 26 10

Enota ŠENT'K Kranj

Tomšičeva ulica 13

4000 Kranj

T 04 236 90 20

E petra.anzin@sent.si


KRŠKO

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Cesta krških žrtev 11

8270 Krško

T 07 490 49 50 in

07 490 49 51

E gpcsd.krsko@gov.si

ZD Krško

Cesta krških žrtev 132c

8270 Krško

T 07 488 02 00

Krizni center za otroke in mladostnike Krško

Ul. mlad. del. brigad 14

8273 Leskovec pri Krškem

T 07 490 51 77

T 051 611 940

E kcmkrsko@sint.net

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Cesta krških žrtev 15

8270 Krško

T 070 550 669

L

LAŠKO

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Kidričeva ulica 1

3270 Laško

T 03 734 31 00

E gpcsd.lasko@gov.si

ZD Laško

Kidričeva ulica 5b

3270 Laško

T 03 734 36 00

Svetovalnica Posvet Laško

Mestna ulica 2

3270 Laško

T 031 778 772

S http://www.posvet.org


LENART

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ilaunigova 19

2230 Lenart

T 02 72 00 300

E gpcsd.lenar@gov.si

ZD Lenart

Maistrova ulica 22

2230 Lenart v Sl. Goricah

T 02 729 18 11


LENDAVA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Glavna ulica 73

9220 Lendava

T 02 578 98 40

E gpcsd.lenda@gov.si

ZD Lendava

Kidričeva ulica 34

9220 Lendava

T 02 578 92 10

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

C. Lajcsija Pandurja 1

9220 Lendava

T 070 550 665


LITIJA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ljubljanska c. 12

1270 Litija

T 01 890 03 80

E gpcsd.litij@gov.si

ZD Litija

Partizanska pot 8a

1270 Litija

T 01 890 04 00


LJUBLJANA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih:

Svetovalnica LogOut

Metelkova 15

1000 Ljubljana

T 041 233 474

ŽZD Ljubljana, Dispanzer za mentalno zdravje – ambulanta za bolezni odvisnosti

Celovška cesta 4

1000 Ljubljana

T 01 33 05 101

Psihiatrična klinika Ljubljana, Center za mentalno zdravje, ambulanta za spolno zdravje

Grablovičeva 44a

1000 Ljubljana

T 01 58 74 943

Društvo Odsev se sliši

Streliška 6, Zaloška 29

1000 Ljubljana

T 080 6373

Pomoč v duševni stiski:

Center za socialno delo - Bežigrad

Einspilerjeva ulica 6

1000 Ljubljana

T 01 300 18 00

E gpcsd.ljbez@gov.si

Center za socialno delo - Center

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana - Center

T 01 475 08 00 in

01 475 08 16

E gpcsd.ljcen@gov.si

Center za socialno delo – Moste Polje

Zaloška cesta 69

1000 Ljubljana

T 01 587 34 00

E gpcsd.ljmos@gov.si

Center za socialno delo – Šiška

Celovška cesta 150

1000 Ljubljana

T 01 583 98 00

E info.csdsiska@gov.si

Center za socialno delo – Vič Rudnik

Tržaška cesta 40

1000 Ljubljana

T 01 200 21 40

E gpcsd.ljvic@gov.si

ZD Ljubljana - Bežigrad

Kržičeva ulica 10

1000 Ljubljana

T 01 300 33 00

ZD Ljubljana - Center

Metelkova 9

1000 Ljubljana

T 01 472 37 00

ZD Ljubljana - Moste Polje

Prvomajska 5

1000 Ljubljana

T 01 584 42 00

ZD Ljubljana – Šiška

Vesna Markič Dekleva, dr. med., spec. psih

Derčeva 5

1000 Ljubljana

T 01 581 52 00

ZD Ljubljana - Šentvid

Ob zdravstvenem domu 1

1210 Ljubljana

T 01 583 74 00

ZD Ljubljana Vič - Rudnik

Šestova ulica 10

1000 Ljubljana

T 01 200 45 00

ZDŠ Ljubljana - Za študente

univerze v Ljubljani

Aškerčeva cesta 4

1000 Ljubljana

T 01 200 74 25

KOMZ, Klinični oddelek za mentalno zdravje

Grablovičeva 44a

1000 Ljubljana

T 01/5874 900

Služba za pedopsihiatrijo, Pediatrična klinika Ljubljana

Vrazov trg 1

1000 Ljubljana

prim. Mojca Brecelj-Kobe, dr. med., spec. psih.

T 01 522 90 90

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Gotska 18

1000 Ljubljana

T 01 583 75 00

E info@scoms-lj.si

S www.scoms-lj.si

Dnevni center za otroke in mladostnike: Mladinsko središče Vič

Trg Mladinskih Delovnih Brigad 14

1000 Ljubljana

T 01 252 77 69

E info@msvic.si

S www.msvic.si

Svetovalnica Posvet Ljubljana

Tržaška 132

1000 Ljubljana

T 031 704 707

S http://www.posvet.org

ALTRA - enota Ljubljana

Zaloška 40

1000 Ljubljana

Svetovalnica: 01 542 55 62 in 01 542 55 54

Dnevni center: 01/544 47 60

Stanovanjske skupine: 01 544 37 93

E info@altra.si

S www.altra.si

Novi paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja

Vrhovci cesta XVII/40

1000 Ljubljana

T 01/422 85 61

E paradoks1@siol.net

S www.drustvo-paradoks.si

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Gregorčičeva ul. 5

1000 Ljubljana

T 01 244 51 20

T 01 244 51 21

ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, sedež združenja

Cigaletova ulica 5

1000 Ljubljana

T 01 230 78 30

E info@sent.si

S www.sent.si

Enota ŠENT Ljubljana

Belokranjska ulica 2

1000 Ljubljana

T 01 230 78 41

E ariana.t-babic@sent.si

Krizni center za mlade Ljubljana

Podmilščakova ulica 20

1000 Ljubljana

T 01 236 12 22

T 041 419 121

E kcmlj@gov.si

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zavarovanja PRO BONO

Mislejeva 3

1000 Ljubljana

T 01 437 20 10 in

01 437 91 82

Center za otroško in mladostniško psihiatrijo

Katarina Marn, dr. med., spec. psih.

Tabor 14

1000 Ljubljana

T 05 902 98 24

Animula, center za otroško in mladostniško psihiatrijo, d. o. o.

Marn Katarina, dr. med., spec. psih.

Dunajska 31

1000 Ljubljana

T 01 231 59 90

E pedopsih.ambulanta@gmail.com

Daruma, center za otroško in mladostniško psihiatrijo, d.o.o.

Mrevlje Lozar Urša, dr. med., spec. psih.

Dunajska 31

1000 Ljubljana

T 08 38 05090

T 040 344 534

Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo

Savlje 74 C

1000 Ljubljana

T 01 563 21 96

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo

Franzl Branko, dipl. psih., spec. klin. psih.

Palmejeva ulica 14

1000 Ljubljana

T 01 566 16 57

Psihiatrična ordinacija

Jelen Sobočan Breda,

Ziherlova ulica 38

1000 Ljubljana

T 01 283 23 23

T : 031 267 357

Jesej, družba za svetovanje in razvoj d.o.o.

Psihiatrična ambulanta

Valburga 35 A

1216 Smlednik

T 01 516 14 12

Lahezis, Center za otroško in mladostniško psihiatrijo, d. o. o.

Rojc Saša, dr. med., spec. psih.

Tabor 14

1000 Ljubljana

T 08 205 69 90

MCL, psihiatrična ordinacija, d. o. o.

Metelkova ulica 15

1000 Ljubljana

T 01 431 04 16

Medico dr. Sentočnik,

Center za integrativno obravnavo prekomerne teže in debelosti, interno medicino in psihoterapijo d.o.o.

Levčeva ulica 11

1000 Ljubljana

T 01 423 45 70

Ordinacija za klinično psihologijo

Plankar Grgurevič Tanja, dipl. psih., spec. klin. psih.

Ulica Bratov Babnik 10

1000 Ljubljana

T 01 510 81 41

Psihiatrična ambulanta

Alenka Helena Petek, dr. med., spec. psih.

Beethovnova ulica 6

1000 Ljubljana

T : 031 620 340

Psihiatrična in psihoteraptevtska ordinacija

Klelija Hrovatič, d. o. o.

Slomškova ulica 35

1000 Ljubljana

T 01 430 45 00 in 01 430 45 03

Psihiatrična ordinacija Rudnik

mag. Blinc pesek Marjeta, dr. med., spec. psih.

Rudnik II 4

1000 Ljubljana

T 01 428 84 06

E info@psihiatricnaordinacija.net

Dirona, klinika za psihiatrijo in psihoterapijo, d.o.o.

Trampuž Dubravka, dr. med., spec. psih.

Povšetova ulica 29

1000 Ljubljana

T 01 232 12 37

T 040 241 315

E dirona@siol.net,

dirona.psih.klinika@siol.net

Psihiatrična ordinacija

Sotošek Silvija, dr. med., spec. psih.

Komenskega ulica 32

1000 Ljubljana

T 01 431 80 84

Svetovanje dr. Kuhar d.o.o.

Psihiatrična ambulanta

Podpeška cesta 208

1351 Brezovica pri Ljubljani

T : 031 357 873

Temza d. o. o.

Ahlin Dragomira, dr. med., spec. psih.

Gajič Lilijana, dr. med., spec. psih.

Korelc Irena, dr. med., spec. psih.

Pukl Gabrovšek Vitoslava, dr. med. spec. psih

Ambulanta: Galerija WTC,

Dunajska 158

1000 Ljubljana

T 01 569 25 87 in 059 051 775

E info@temza.si

P.3. zasebna ordinacija za klinično psihologijo

(koncesija le za šolske otroke in mladostnike)

Petruša Andrej, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Cesta v Mestni Log 55

1000 Ljubljana

T 01 283 43 90

E andrej.petrusa@siol.net

PKM d. o. o.

Kocmur Marga, dr. med., spec. psih. in sodni izvedenec

Zarnikova ulica 11

1000 Ljubljana

T 01 232 26 00

Rojnik Bernard

Zasebni zdravstveni delavec, specialist klinične psihologije, dipl. psih., spec. klin. psih.

Ulica Bratov Babnik 10

1000 Ljubljana

T 041 615 821

Psihiatrična in pedopsihiatrična ordinacija

Ana Reljić Prinčič, dr. med., spec. psih

Nazorjeva ulica 1

1000 Ljubljana

T 01 252 71 86

Specialistična ambulanta

Šerić Majda, dr. med., spec. psih.

Savska cesta 9

1000 Ljubljana

T 01 437 02 36

Psihiatrična ambulanta Murgle

Pregelj Peter, dr. med., spec. psih.

Cesta v Mestni log 55

1000 Ljubljana

T 059 934 946

T 031 859 847

E psih-ambulanta.murgle@siol.net


LJUTOMER

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Rajh Nade ulica 2 a

9240 Ljutomer

T 02 585 86 60

E gpcsd.ljuto@gov.si

ZD Ljutomer

Cesta I. Slovenskega tabora 2

9240 Ljutomer

T 02 585 14 00

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Miklošičev trg 3

9240 Ljutomer

T 02 58 51 840


LOGATEC

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Tržaška cesta 50a

1370 Logatec

T 01 759 06 70

E gpcsd.logat@gov.si

ZD Logatec

Notranjska cesta 2

1370 Logatec

T 01 750 82 20


M

MARIBOR

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Zagrebška cesta 72

2000 Maribor

T 02 250 66 00

E gpcsd.marib@gov.si

ZD Maribor

Ulica Talcev 9

2000 Maribor

T 02 228 62 0

ZD Maribor, Psihohigienski dispanzer Maribor

Eva Šoškič, spec. klin. psih.

Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., spec. psih.

Marija Gajšek, dr. med., spec. psih.

Sodna ulica 13, 2000 Maribor

T 02 251 75 72

ZD Maribor, Dispanzer za psihohigieno otrok in mladostnikov

Vošnjakova ulica 4/III

2000 Maribor

T 02 228 63 54

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Lavričeva 5

2000 Maribor

T 02234 97 00

E svetovalni.center-mb@guest.arnes.si

S www.svet-center-mb.si

Svetovalnica Posvet Maribor

Ljubljanska 4

2000 Maribor

T 031 704 707

S http://www.posvet.org

Društvo Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja

Ljubljanska ulica 9

2000 Maribor

T 02/330 04 44

E info@ozara.org

S www.ozara.org

Društvo Ozara Slovenija, dnevni center

Strossmayerjeva 3

2000 Maribor

T 02 23 80 680

Enota ŠENTLENT Maribor

Cesta proletarskih brigad 61

2000 Maribor

T 02 320 26 91

E tadeja.kapun@sent.si

Krizni center za mlade Maribor

Trubarjeva 27

2000 Maribor

T 02 250 26 60

T 051 324 211

E kcm-mb@gov.si

Zdravstveni zavod Faganelj But Maribor

Faganelj but Metka, dr. med., spec. psih.

Gosposvetska cesta 41a

2000 Maribor

T 02 252 37 60

Dr. Poštenjak d. o. o.

mag. Poštenjak Vladimir, dr. med., spec. psih.

Cankarjeva ulica 6

2000 Maribor

T 02 250 29 50

E dr.postenjak@triera.net

Psihiatrična ambulanta

Filipič Bojan, dr. med., spec. psih., psihoterapevt in sodni izvedenec za psihiatrijo

Vošnjakova ulica 20

2000 Maribor

T 02 250 07 10

E flipic.bojan@siol.net

Zasebna klinično psihološka ambulanta

Krump Jasna, spec. klin. psih.

Židovska ulica 12

2000 Maribor

T 02 250 06 46

E krump@siol.net

Zasebna pedopsihiatrična ambulanta in zasebna klinično psihološka ambulanta

Dajčman Potočnik Nataša, dr. med., spec. psih.

Jezdarska ulica 2

2000 Maribor

T 02 620 24 50

E zpa.zkpa@amis.net

Specialistična psihološka ordinacija

mag. Merc Hermina, spec. klin. psih.

Gospejna ulica 11

2000 Maribor

T 02 252 29 99

Zasebna klinično psihološka ambulanta

Barbara Vajd Ledinek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.;

Jezdarska ulica 2

2000 Maribor

Telefon: 02 62-02-450,

02 62-02-453


MEDVODE

Pomoč v duševni stiski:

ZD Medvode

Ostrovrharjeva 6

1215 Medvode

T 01 361 99 00


METLIKA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Naselje Borisa Kidriča 5a

8330 Metlika

T 07 369 14 83

E gpcsd.metli@gov.si

ZD Metlika

Cesta bratstva in enotnosti 71

8330 Metlika

T 07 369 14 00

Enota ŠENT Metlika

Naselje Borisa Kidriča 9

8330 Metlika

T 01 369 24 71

E sent.metlika@gmail.com


MOZIRJE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Šmihelska cesta 2

3330 Mozirje

T 03 839 14 60

E gpcsd.mozir@gov.si

ZD Mozirje

Savinjska cesta 6

3330 Mozirje

T 03 839 24 31


MURSKA SOBOTA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih:

Center za socialno delo

Slovenska ulica 44

9000 Murska Sobota

T 02 535 11 40

E gpcsd.mursk@gov.si

Pomoč v duševni stiski:

ZD Murska Sobota

Biserka Ilin, dr. med., spec. psih.

Marjeta Orešnik Žalig, spec. klin. psih

T 02 534 13 83

Grajska ulica 22

9000 Murska Sobota

T 02 534 13 00

ZD Murska Sobota: dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov

Grajska ulica 24

9000 Murska Sobota

T 02 534 13 37

Svetovalnica Posvet Murska Sobota

Ulica arhitekta Novaka 13

9000 Murska Sobota

T 031 704 707

S http://www.posvet.org

Krizni center za mlade Murska Sobota

Lendavska ul. 15 a

9000 Murska Sobota

T 02 534 85 82

T 031 304 601

E kcm.ms@siol.net

Ambulanta za klinično Psihologijo

Orešnik Žalig Marjeta, spec. klin. psih.,

Ulica arhitekta Novaka 9

9000 Murska Sobota

T 02 534 10 10

Zasebna psihiatrična ambulanta Rakičan

Hagymas Istvan, dr. med., spec. psih.

Ulica dr. Vrbnjaka 1

9000 Murska Sobota

T 02 530 42 56

E psih.amb.istvan.h@siol.net

Le skupaj - psihiatrična ambulanta,

psihoterapija, svetovanje in ostale storitve d. o. o.

Gubčeva cesta 22

9252 Radenci

T 02 566 97 42

E kociper@gmail.com

N

NOVA GORICA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih:

ZD Nova Gorica, Center za bolezni odvisnosti

Rejčeva ulica 4

5000 Nova Gorica

T 05 338 32 00

Pomoč v duševni stiski:

Center za socialno delo

Delpinova 18 b

5000 Nova Gorica

T 05 330 29 00

E gpcsd.gorica1@gov.si

Svetovalnica Posvet Nova Gorica

Tumova ulica 5

5000 Nova Gorica

T 031 704 707

S http://www.posvet.org

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Partizanska 57

5000 Nova Gorica

T 05 330 37 20

T 05 330 37 21

Enota ŠENT Nova Gorica

Cesta Prekomorskih brigad 32

5290 Šempeter pri Gorici

T 05 330 96 03,

E margerita.humar@sent.si

Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog

Sedejeva 9a

5000 Nova Gorica

T 05 330 96 03

T 031 607 245

E meta.rutar@sent.si

Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog

Sedejeva 9a

5000 Nova Gorica

T 030 322 888

E luka.mrak@sent.si

Zasebna psihiatrična ambulanta

Sudar Dušan, dr. med., spec. psih.

Ulica Gradnikove brigade 7

5000 Nova Gorica

T 05 338 32 82

Gradišče nad Prvačino 4,

5294 Dornberg

T 05 300 69 00

Zasebna psihiatrična ambulanta

Leban Breda, dr. med., spec. psih.

Ulica Gradnikove brigade 7

5000 Nova Gorica

T 05 338 32 81


NOVO MESTO

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih:

ZD Novo Mesto, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti

Kandijska cesta 4

8000 Novo mesto

T 07 39 16 700

Pomoč v duševni stiski:

Center za socialno delo

Resslova ulica 7b

8000 Novo Mesto

T 07 393 26 40

E gpcsd.novom@gov.si

ZD Novo Mesto: pedopsihiatrična ambulanta

Milanka Prakaš, dr. med., spec. psih.

Kandijska cesta 4

8000 Novo mesto

T 07 39 16 819

SB Novo Mesto: nevrološka in psihološka ambulanta

Bernarda Babič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Šmihelska cesta 1

8000 Novo mesto

T 07 391 63 27

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Rozmanova 10

8000 Novo mesto

T 07 394 26 61

Enota ŠENT Novo mesto

Vrhovčeva 14

8000 Novo mesto

T 07 373 76 80

T 041 500 956

E amina.nur@sent.si

Klinično psihološka ordinacija

Brudar Irena, spec. klin. psih.

Šmihelska cesta 20

8000 Novo mesto

T 07 332 58 09

E irena.brudar@volja.net

Zasebna psihiatrična ordinacija

Kapš Peter, dr. med., spec. psih.

Ljubljanska cesta 26

8000 Novo mesto

T 07 338 07 20

O

ORMOŽ

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ptujska cesta 25d

2270 Ormož

T 02 741 05 60

E gpcsd.ormoz@gov.si

ZD Ormož

Ulica dr. Hrovata 4

2270 Ormož

T 02 741 09 00

P

PESNICA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Pesnica pri Mariboru 43a

2211 Pesnica

T 02 654 42 20

E gpcsd.pesni@gov.si


PIRAN

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Obala 114

6320 Portorož

T 05 671 23 00

E gpcsd.piran@gov.si

ZD Piran: Psihohigienski dispanzer Lucija

Alida Mažer, dr. med., spec. psih

T 05 677 33 20

Cesta solinarjev 1

6320 Portorož

T 05 620 72 00

Zasebna specialistična ambulanta – pedopsihiatrija

Pavletić-Kopilović Milojka, dr. med., spec. psih.

Fornače 35

6330 Piran - Pirano

T 05 674 73 33


POSTOJNA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Novi trg 6

6230 Postojna

T 05 700 12 00

E gpcsd.posto@gov.si

ZD Postojna

Prečna ulica 2

6230 Postojna

T 05 700 04 00

Svetovalnica Posvet Postojna

Prečna ulica 2

6230 Postojna

T 031 704 707

S http://www.posvet.org

Enota ŠENT Postojna

Tržaška ulica 24

6230 Postojna

T 05 721 4771

E spela.podobnik@sent.si

Superego, d. o. o.

Damej Mirjana, dr. med., spec. psih.

Novi trg 6

6230 Postojna

T 05 726 10 08

Zasebna specialistična ambulanta za duševno zdravje razvojne dobe in družine

Šinkovec Lea, dr. med., spec. psih.

ZD Postojna, Prečna 2

6230 Postojna

T 05 70 00 411


PREVALJE

Pomoč v duševni stiski:

ALTRA - enota Prevalje

Trg 31

2391 Prevalje

T 02/824 09 10

E prevalje@altra.si


PTUJ

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih:

Društvo Ars Vitae

Trstenjakova ulica 5a

2250 Ptuj

T 070 996 120

Pomoč v duševni stiski:

Center za socialno delo

Trstenjakova 5a

2250 Ptuj

T 02 787 56 00

E gpcsd.ptuj@gov.si

ZD Ptuj

Potrčeva cesta 19a

2250 Ptuj

T 02 787 15 00

Društvo Ozara Slovenija, dnevni center

Ul. Viktorina Ptujskega 3

2250 Ptuj

T 02 79 80 650

Specialistična psihiatrična ordinacija

Berić Miroslav, dr. med., spec. psih. in spec. pedopsih.

Osojnikova cesta 9

2250 Ptuj

T 02 780 69 50

Zasebna klinično psihološka ambulanta

mag. ŠINKO Bojan, spec. klin. psih. in psihoterapevt

Rogozniška cesta 32

2250 Ptuj

T 02 771 15 22

E bojan.sinko@volja.net

Specialistična ambulanta psihiatrije

Praničevič-Mudnič Tugomira, dr. med., spec. psih.

Volkmerjeva cesta 26

2250 Ptuj

T 02 773 81 61

R

RADEČE

Pomoč v duševni stiski:

ZD Radeče

Ulica OF 8

1433 Radeče

T 03 568 02 00


RADLJE OB DRAVI

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Mariborska cesta 7

2360 Radlje ob Dravi

T 02 887 97 30

E gpcsd.radlj@gov.si

ZD Radlje ob Dravi

Mariborska cesta 37

2360 Radlje ob Dravi

T 02 877 08 00


RADOVLJICA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Kopališka cesta 10

4240 Radovljica

T 04 537 14 00

E gpcsd.radov@gov.si

ZD Radovljica

Kopališka cesta 7

4240 Radovljica

T 04 537 03 00

Enota ŠENTGOR Radovljica

Kranjska cesta 3

4240 Radovljica

T 04/530 30 10

E marija.zupanc@sent.si

Krizni center za mlade Radovljica

Alpska cesta 15

4248 Lesce

T 04 531 69 30

T 040 436 531

E krizni.center@telemach.net


RAVNE NA KOROŠKEM

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Gozdarska pot 17

2390 Ravne na Koroškem

T 02 821 63 50 in

02 821 63 51

E gpcsd.ravne@gov.si

ZD Ravne na Koroškem

Ob suhi 11

2390 Ravne na Koroškem

T 02 870 52 00

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Prežihova ul. 7

2390 Ravne na Koroškem

T 02/ 875 06 30


RIBNICA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Škrabčev trg 17

1310 Ribnica

T 01 836 10 03

E gpcsd.ribni@gov.si

ZD Ribnica

Majnikova 1

1310 Ribnica

T 01 837 22 00


RUŠE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Šolska ulica 16a

2342 Ruše

T 02 673 01 50

E gpcsd.ruse@gov.si

S

SEVNICA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Trg Svobode 9

8290 Sevnica

T 07 816 12 40

E gpcsd.sevni@gov.si

ZD Sevnica

Trg svobode 14

8290 Sevnica

T 07 816 15 00

Svetovalnica Posvet Sevnica

Trg svobode 14

8290 Sevnica

T 031 704 707

S http://www.posvet.org

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Trg svobode 11

8290 Sevnica

T 07 816 37 80


SEŽANA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Kosovelova ulica 4 b

6210 Sežana

T 05 707 42 00

E gpcsd.sezan@gov.si

ZD Sežana

Partizanska cesta 24

6210 Sežana

T 05 731 14 00

VEZI, Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa

Štorje 26

6210 Sežana

T 05 768 52 00

T 031 649 288

E info@drustvovezi.org

S www.drustvovezi.org


SLOVENJ GRADEC

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ozka ulica 1

2380 Slovenj Gradec

T 02 885 01 00

E gpcsd.slovg@gov.si

ZD Slovenj Gradec

Partizanska pot 16

2380 Slovenj Gradec

T 02 885 79 50

Krizni center za mlade Slovenj Gradec

Ozka ulica 1

2380 Sl. Gradec

T 02 885 01 11

T 041 962 029

E csdsg.krizni.center@gov.si

Svetovalnica Posvet Slovenij Gradec

Meškova ulica 21

2380 Slovenj Gradec

T 031 704 707

S http://www.posvet.org

SB Slovenj Gradec: specialistična ambulanta za klinično psihologijo

Burnik Felicita, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Gosposvetska cesta 1

2380 Sl. Gradec

T 02 882 34 70

Društvo Ozara Slovenija, dnevni center

Celjska ulica 2

2380 Slovenj Gradec

T 02 88 50 640


SLOVENSKA BISTRICA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ljubljanska c. 16

2310 Slovenska Bistrica

T 02 805 07 60

E gpcsd.slovb@gov.si

ZD Slovenska Bistrica

Partizanska ulica 30

2310 Slovenska Bistrica

T 02 843 27 00

Zasebna psihiatrična ordinacija

dr. Kravos Matej, dr. med., spec. psih.

Trg svobode 26

2310 Slovenska Bistrica

T 02 843 11 46

E matej.kravos1@siol.net


SLOVENSKE KONJICE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Mestni trg 18

3210 Slovenske Konjice

T 03 758 08 80

E gpcsd.slovk@gov.si

ZD Slovenske Konjice

Mestni trg 17

3210 Sl. Konjice

T 03 758 17 00

Š

ŠENTJUR

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ulica Dušana Kvedra 11

3230 Šentjur pri Celju

T 03 746 25 20

E gpcsd.sentj@gov.si

ZD Šentjur

Cesta Leona Dobrotinška 3b

3230 Šentjur

T 03 746 24 00


ŠKOFJA LOKA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Partizanska cesta 1 d

4220 Škofja Loka

T 04 517 01 00

E gpcsd.skofj@gov.si

ZD Škofja Loka

Stara cesta 10

4220 Škofja Loka

T 04 502 00 00

Enota ŠENT Škofja Loka

Mestni trg 38

4220 Škofja Loka

T 04 518 37 30

E dc-skofjaloka@sent.si


ŠMARJE PRI JELŠAH

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Rogaška cesta 38

3240 Šmarje pri Jelšah

T 03 818 16 50

E gpcsd.smarj@gov.si

ZD Šmarje pri Jelšah

Celjska cesta 17

3240 Šmarje pri Jelšah

T 03 818 37 00

T

TOLMIN

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Cankarjeva 6

5220 Tolmin

T 05 388 17 19

E gpcsd.tolmi@gov.si

ZD Tolmin

Prešernova ulica 6a

5220 Tolmin

T 05 388 11 20

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Brunov drevored 23

5220 Tolmin

T 051 621 241

Zasebna psihiatrična ambulanta

Sudar Dušan, dr. med., spec. psih.

Prešernova 6, 5220 Tolmin

T 05 338 11 20


TRBOVLJE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Mestni trg 5a

1420 Trbovlje

T 03 563 40 16 in

03 563 40 33

E gpcsd.trbov@gov.si

ZD Trbovlje

Rudarska cesta 12

1420 Trbovlje

T 03 562 41 00

ZD Trbovlje: psihološka posvetovalnica

Jelka Šešok, dipl. uni. psih., spec. klin. psih.

Rudarska cesta 12

1420 Trbovlje

T 03 56 24 255

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Cesta 1. junija 4

1420 Trbovlje

T 01 320 53 90

T 070 216 496

Enota ŠENT Trbovlje

Šuštarjeva kolonija 42a

1420 Trbovlje

T 03 564 26 70

E rebeka.novak@sent.si


TREBNJE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Goliev trg 11

8210 Trebnje

T 07 348 15 70

E gpcsd.treb@gov.si

ZD Trebnje

Goliev trg 3

8210 Trebnje

T 07 348 17 40

Društvo Ozara Slovenija, pisarna za informiranje in svetovanje

Goliev trg 11

8210 Trebnje

T 070 550 706


TRŽIČ

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Usnjarska ulica 3

4290 Tržič

T 04 597 12 00

E gpcsd.trzic@gov.si

ZD Tržič

Blejska cesta 10

4290 Tržič

T 04 598 22 10

V

VELENJE

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Prešernova 10

3320 Velenje

T 03 898 45 00

T 03 898 45 02

E gpcsd.velen@gov.si

ZD Velenje

Vodnikova cesta 1

3320 Velenje

T 03 899 54 00

Dnevni center za

zmanjševanje škode zaradi

drog Velenje

Kersnikova cesta 1

3320 Velenje

T 030 608 690

E fanika.loncar@sent.si


VRHNIKA

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Ljubljanska 16

1360 Vrhnika

T 01 750 62 70

E gpcsd.vrhni@gov.si

ZD Vrhnika

Cesta 6. maja 11

1360 Vrhnika

T 01 755 51 10

Z

ZAGORJE OB SAVI

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih:

Center za socialno delo

Cesta zmage 7

1410 Zagorje ob Savi

T 03 566 02 40

E gpcsd.zagor@gov.si

Pomoč v duševni stiski:

ZD Zagorje ob Savi

Cesta Zmage 1

1410 Zagorje ob Savi

T 03 565 50 00

Ž

ŽALEC

Pomoč pri vedenjskih zasvojenostih in v duševni stiski:

Center za socialno delo

Mestni trg 5

3310 Žalec

T 03 713 12 50

E gpcsd.zalec@gov.si

ZD Žalec

Prešernova ulica 6

3310 Žalec

T 03 713 43 00

Zasebna psihološka ambulanta Boja (koncesija

za otroke in mladostnike)

Veber Habjan Bojana, spec. klin. psih.

Prešernova ulica 6

3310 Žalec

T 03 713 43 64

E bojana.hajban@zd-zalec.si

Telefoni za pomoč v stiski

SOS telefon

Telefon za ženske, otroke in žrtve nasilja

Brezplačni telefon: 080 11 55

(delavniki med 12-22h; ostali dnevi med 18-22h)

T 01/544 35 13 in 01/544 35 14

(pisarna; vsak delavnik med 9-15h)

E drustvo.sos@drustvo-sos.si

S www.drustvo-sos.si

Svetovanje v primerih nasilja na delovnem mestu poteka vsak torek od 17. do 20 ure.

T 031 722 333

E mobing©drustvo-sos.si

 

Zaupni telefon SAMARIJAN

Brezplačni telefon: 116 123

zagotovljena je anonimnost (vse dni v letu 24h/dan)

S www.telefon-samarijan.si

 

TOM - telefon otrok in mladostnikov

Brezplačni zaupni anonimni telefon, kjer nudijo pomoč za vse vrste težav

Brezplačni telefon: 116 111

(vsak dan med 12-20h)

E tom@zpms.si

S www.e-tom.si in www.zpms.si

 

Društvo TVOJ TELEFON

Klic v stiski

T 05/720 17 20

(delavniki med 8-22h)

E tvoj.telefon@siol.net

 

Zavod Emma

Center za pomoč žrtvam nasilja

Brezplačni telefon: 080 21 33

(delavniki med 8-15h in vsak dan med 18-21h)

T 01/425 47 32

(delavnik med 8-15h)

S www.zavod-emma.si

E zavod.emma@siol.net

 

Enota Krško

T 07/490 65 10

(delavnik med 8-15h)

E zavodemma.krsko@siol.net

 

ZA-TE

Vsak dan od 16. do 22. ure, za otroke, mladostnike in odrasle v različnih stiskah.

T 01 234 97 83

 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju

Masarykova 23

1000 Ljubljana

T 080 28 80

S www.spolna-zloraba.si

 

Nasvet za net

Telefon in spletna klepetalnica za težave na internetu

Brezplačni telefon: 080 80 22 (od ponedeljka do petka med 16. in 20. uro).

S www.nasvetzanet.si

E info@nasvetzanet.si

 

Telefon mladi mladim

T 01/510 16 75

(vsak delavnik 15-17h)

Spletne strani s koristnimi informacijami s področja vedenjskih zasvojenosti

Pomoč pri obvladovanju vedenjskih zasvojenosti lahko poiščete tudi na spletu. Spletne strani s koristnimi informacijami s področja vedenjskih zasvojenosti:
www.logout.si
www.safe.si


Seznam virov pomoči s področja vedenjskih zasvojenosti je sestavljen na podlagi samoporočanja posameznih izvajalcev. Seznam virov pomoči v duševni stiski je sestavljen na podlagi virov pomoči, navedenih v publikaciji KAM in kako po pomoč v duševni stiski, Mojca Zvezdana Dernovšek in sod., Ljubljana 2017.

Za več informacij o seznamu pomoči se obrnite na info@nijz.si.