Z znanjem do boljšega zdravja

Sejem Medical - Mednarodni sejem sodobnega zdravstva

24. 04. 2018
Eden izmed najbolj obiskanih razstavnih prostorov na sejmu Medical, ki je potekal od 17.-19. aprila 2018 je bil prostor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Strokovni sodelavci iz NIJZ OE Murska Sobota so izvajali brezplačne meritve dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni – krvnega pritiska in visceralne maščobe ter individualno svetovali za zdrav življenjski slog: zdravo prehrano in gibanje za zdravje.

Na razstavnem prostoru je bil na ogled model notranjosti človeškega telesa in promocija  programa Svit. Vse dneve je potekala tudi za to priložnost pripravljena  multimedijska  predstavitev  izkaznic Zdravja v občini - podatkov o razširjenosti dejavnikov tveganja za zdravje in preventivi, o zdravstvenem stanju in umrljivosti, ki so na voljo v zbirkah NIJZ, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Onkološkega inštituta, Javne agencija za varnost ...

 Zdravstveni delavci iz ZD Gornja Radgona in  ZD Murska Sobota so obiskovalcem predstavljali presejalne in preventivne programe namenjene krepitvi zdravja in preprečevanju bolezni otrok, mladostnikov in odraslih s pomočjo demonstracijskih modelov, predstavljali delavnice iz Programa svetovanja za zdravje v zdravstvenem domu (Ali sem fit?, Tehnike sproščanja in Življenjski slog) ter izvajali meritve krvnega tlaka.

Nacionalni institut za javno zdravje je aktivno sodeloval pri organizaciji dveh strokovnih dogodkov, ki sta potekala za zdravnike in medicinsko osebje v sklopu sejma MEDICAL:

Zdravniška zbornica Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje sta 17. aprila pripravila in izvedla izobraževalni program z naslovom: Inovativni pristopi v zdravstvu. Cilj programa je bil predstaviti inovativne pristope v zdravstvu tako na ravni procesov, organizacije, izobraževanja kot tudi pri zdravljenju in delu s pacienti. Predstavljeni so bili inovativni pristopi tako z vidika delovanja zdravstvenega varstva, pristopov do bolnikov,  neposredne obravnave zdravstvenih stanj kot tudi obravnave nekaterih aktualnih javnozdravstvenih izzivov.

V okviru sejma Medical je 18.4. potekalo strokovno izobraževanje »Vloga medicinskih sester v lokalni skupnosti«. Soorganizatorja izobraževanja sta bila Društvo medicinskih sester in zdravstvenih  tehnikov Pomurja in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Na izobraževanju je bila predstavljena nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti, vloga medicinske sestre v promociji zdravja, šola za starše v SB M.Sobota, izvajanje preventivnih programov v pediatričnem in šolskem dispanzerju ZD M.Sobota, zobozdravstvena vzgoja in preventiva predšolskih in šolskih otrok, praktični pouk v programu zdravstvena nega in bolničar negovalec, primer dobre prakse referenčnih ambulant v zdravstvenem domu, vloga medicinske sestre v patronažnem varstvu v skrbi za lokalno skupnost, predstavljen je bil tudi projekt Uspešno vključevanje Romov v okolje-zdrav življenjski slog in nacionalni preventivni programi SVIT, ZORA in DORA.