Z znanjem do boljšega zdravja

Science and Technology in childhood Obesity Policy - STOP

Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP) je projekt, ki združuje 24 mednarodnih raziskovalnih in zagovorniških organizacij za ustvarjanje znanstveno utemeljenih in politično relevantnih dokazov o dejavnikih, ki so prispevali k širjenju otroške debelosti v evropskih državah in na učinke alternativnih možnosti politike, ki so na voljo za reševanje problema.

Projekt je financiran s strani Evropske unije v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 in ga vodi Imperial College of Science Technology And Medicine, Velika Britanija. V projektu sodelujejo mednarodni partnerji z različnih političnih okvirjev iz Velike Britanije, Italije, Estonije, Romunije, Portugalske, Francije, Belgije, Slovenije, Švedske, Hrvaške, Španije, Finske, Švice, z dodatnimi partnerji iz Nove Zelandije in ZDA.


STOP spletna stran: www.stopchildobesity.eu

STOP Twitter: @STOPobesityEU ali z uporabo hashtaga #STOPobesityEU


Cilji

 • Ustvariti nove transdisciplinarne dokaze o vlogi ključnih determinant otroške debelosti, s poudarkom na vlogi različnih okolij, ki obdajajo otroke, iz analiz podrobnih večdimenzionalnih meritev, opravljenih na več vzpostavljenih EU otroških kohortah, vključno z epigenetskimi in biološkimi mediatorji debelosti.
 • Oceniti vplive politik in ukrepov za obravnavo otroške debelosti, ki temeljijo na opazovanju v istih otroških kohortah in simulacij politik o zdravstvenih, socialnih in ekonomskih rezultatih politik.
 • Dopolniti, sistematizirati in delno uokviriti ugotovitve ustanovljenjega organa predhodnih raziskav z uporabo najnovejših znanstvenih spoznanj.
 • Razviti celovit niz kazalnikov in merilnega okvira za redno spremljanje relevantnih dimenzij otroške debelosti, determinant in ukrepov za njeno reševanje v vseh evropskih državah.
 • Razviti orodja politik, ki zagotavljajo praktične smernice in orodja za oblikovanje in izvajanje učinkovitih in trajnostnih politik ter ukrepov vlad in zainteresiranih strani zasebnega sektorja.
 • Razviti nov, na dokazih temelječ okvir, z več zainteresiranimi stranmi, da bi omogočil in spodbudil skupno razumevanje problemov in rešitev ključnih akterjev, opirajoč se na strukturiran proces, ki spodbuja kognitivno kartiranje in simulacijo politik, potrjenih z empiričnimi podatki in opolnomočenjem posameznih akterjev, da ukrepajo v okviru dogovorjenega okvira odgovornosti in spremljanja.
 • Ustvariti pravočasne, izčrpne in politično ustrezne ukrepe otroške debelost v vseh evropskih državah

Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru projekta STOP vodi delovni paket, ki bo skušal v kar največji meri poiskati vse relevantne deležnike na področju otroške debelosti, jih razumeti in povezati pri iskanju poti za izboljšanje stanja.

Kontakt:
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva cesta 2
1000 Ljubljana
Slovenija           
Telefon: + 386 1 2441 400
E-mail: info@nijz.sipr@nijz.si

Rezultati projekta

 • Izjava za javnost
  • Junij 2018 začetni sestanek – izjava za javnost
 • Publikacije

Ta oddelek bo posodobljen, ko bodo na voljo viri.

 • Predstavitve plakatov itd.
 • Brošura
 • Drugi materiali, npr. blogi

Ta oddelek bo posodobljen, ko bodo na voljo viri.

Drugi sorodni viri

 

Projekt STOP je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v skladu s sporazumom št. 774548.