Z znanjem do boljšega zdravja

Samozaščitno vedenje v obdobju, ko je med nami še vedno prisoten virus SARS CoV-2

14. 04. 2022
V Sloveniji je bila v aprilu v skoraj vseh dejavnostih (razen v zdravstveni in socialno varstveni dejavnosti) odpravljena večina ukrepov za omejevanje prenosa in širjenja virusa SARS CoV-2. Ker je virus SARS CoV-2 še vedno med nami, je pomembno, da še vedno upoštevamo osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja virusa.

Še zlasti prosimo za  varno in odgovorno ravnanje, če spadamo/jo ali smo v stiku z ranljivo skupino (starejše osebe, osebe z več kroničnimi boleznimi, onkološki bolniki na imuno, kemoterapiji, osebe z znano imunsko pomanjkljivostjo, krhke osebe...).

Cepimo se!

Da zaščitimo SEBE in DRUGE so osnovni zaščitni ukrepi:

  • z naslednjimi simptomi in znaki ne obiskujmo drugih, še zlasti ne ranljivih: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki;
  • skrbimo za redno in pravilno umivanje rok;  v primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke;
  • ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
  • upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom;
  • izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal;
  • zagotovimo, da so vsi prostori dobro prezračeni;
  • v zaprtih prostorih in v javnem prevozu priporočamo uporabo maske, zlasti pa še ranljivim skupinam. Pomembno je, da masko pravilno nosimo - tako, da pokriva nos in usta;
  • če sodimo v ranljivo skupino ali smo v stiku z osebami iz ranljivih skupin, vzdržujemo priporočeno medosebno razdaljo;
  • skrbno čistimo površine in predmete, da zmanjšamo možnost prenosa mikroorganizmov;
  • izogibamo se zaprtim prostorov z večjim številom ljudi in gneči.