Z znanjem do boljšega zdravja

Samotestiranje učencev in dijakov na covid-19

Samotestiranje predstavlja učinkovit ukrep pri obvladovanju epidemije covid-19, saj omogoča hitro prepoznavo okužb s SARS-CoV-2 ter takojšnjo izolacijo potrjenih primerov in s tem zajezitev širjenja okužbe.

Učenec/dijak samotestiranje izvede v šoli. Za pomoč pri pravilni izvedbi postopka sta pripravljena posnetek in infografika, ki ju najdete spodaj.

V primeru, da je rezultat samotestiranja pozitiven, je ta rezutat potrebno potrditi tudi s PCR testiranjem. Natančno postopanje v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja je prikazano v infografiki spodaj.

Prikaz samotestiranja (posnetek)

Prikaz samotestiranja (infografika)

SAMOTESTIRANJE - UKREPI V ŠOLI

Pogosta vprašanja in odgovori
Če sem pozitiven na samotestu, kako ravnajo člani skupnega gospodinjstva, imajo karanteno?
Odzivanje na potrjen primer okužbe se prične po pozitivnem potrditvenem PCR testiranju. V obdobju od pozitivnega rezultata samotestiranja do rezultatov potrditvenega PCR testa je priporočeno, da člani skupnega gospodinjstva ne povzročijo novih stikov.
 
 
Če sem pozitiven na samotestu, kako ravnajo sošolci?
Če je rezultat samotestiranja pozitiven, sošolci in učitelj normalno nadaljujejo s poukom.
Odzivanje na potrjen primer okužbe se prične po pozitivnem potrditvenem PCR testiranju.
 
 
Kaj naredim s priborom po končanem samotestiranju oz. kam ga odvržem?
Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov ( krpe za enkratno uporabo) je potrebno odložiti v plastično vrečko za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečko je potrebno namestiti v drugo plastično vrečko za smeti in jo tesno zavezati ter označiti. Vrečko se hrani ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom. Preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke), se jo ločeno hrani najmanj 72 ur. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki od samotestiranja naj se ne odpira.
 

Kako ravnam v primeru pozitivnega rezultata testa?

V primeru pozitivnega izvida testa pri samotestiranju, dijak ali starši/zakoniti zastopniki nemudoma pokličejo izbranega osebnega zdravnika otroka, v primeru njegove odsotnosti pa kontaktno covid točko zdravstvenega doma za čimprejšnjo PCR testiranje. Učenec/dijak počaka na izvid PCR testa v samoizolaciji. Učenec/dijak naj ne zapušča doma, omeji naj stike z ostalimi osebami in dosledno upošteva priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. V primeru pozitivnega PCR testa učenec/dijak sam ali starši/zakoniti zastopniki obvestijo otrokovega izbranega osebnega zdravnika in se v nadaljevanju ravna po njegovih navodilih.

 

Kako ravnam v primeru negativnega rezultata testa?

V primeru negativnega rezultata samotestiranja se izobraževanje za učenca/dijaka nemoteno nadaljuje. Enako je ravnanje tudi v primeru negativnega potrditvenega PCR testiranja.

 

Kako ravnam v primeru neveljavnega rezultata testa? Kdo mi nadomesti test oz. priskrbi dodatni test v primeru, da moram test zaradi neveljavnosti ponoviti?

V primeru neveljavnega rezultata testa, ta test zavržete in ponovite samotestiranje z novim testom. Za ta namen bodo šole tudi same imele na razpolago nekaj kompletov za samotestiranje.

 

Kako sem lahko prepričan/a, da sem samotestiranje izvedel/la pravilno (kako vem, kdaj je palčka dovolj globoko v nosni votlini)?

Izvajanje samotestiranja je sestavljeno iz več korakov. Pomembno je, da vse korake izvedete skladno z navodili, s čimer je velika verjetnost pravilne izvedbe samotestiranja. V primeru nepravilnega postopanja s samim testom, vam to pove neveljaven rezultat. Z rednim izvajanjem samotestiranja se zmanjša tudi možnost nepravilne izvedbe.

Evalvacija samotestiranja (dijaki)

Ker želimo, da samotestiranje postane učinkovit in sprejemljiv ukrep, bomo ta ukrep tudi evalvirali. Dijaki boste predvidoma vsako sredo do zaključka šolskega leta s strani vaše šole prejeli sporočilo s povezavo do ankete, ki se bo nanašala na vašo izkušnjo zadnjega samotestiranja. Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri anketi, saj nam bo vaše mnenje v veliko pomoč pri izboljšanju ukrepa samotestiranja.

Prostovoljno samotestiranje na covid-19 na domu za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol v Sloveniji v šolskem letu 2020/21

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH (MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE)

Protokol je dostopen na naslednji povezavi.

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA DIJAKOV V SREDNJIH ŠOLAH (MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE)

Protokol je dostopen na naslednji povezavi.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko Ministrstva za zdravje, ki je dosegljiva vsak delavnik med 8.30 - 15.30: 01/478 68 48.