Z znanjem do boljšega zdravja

Samotestiranje učencev in dijakov na covid-19

Samotestiranje predstavlja učinkovit ukrep pri obvladovanju epidemije covid-19, saj omogoča hitro prepoznavo okužb s SARS-CoV-2 ter takojšnjo izolacijo potrjenih primerov in s tem zajezitev širjenja okužbe.

Za pomoč pri pravilni izvedbi postopka sta pripravljena posnetek in infografika, ki ju najdete spodaj.

V primeru, da je rezultat samotestiranja pozitiven, je potrebno opraviti tudi potrditveno testiranje. Natančno postopanje v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja je prikazano v infografiki spodaj.

V primeru znakov bolezni značilnih za covid-19 in negativnega samotesta se samoizolirajte in pokličite osebnega zdravnika, ki vam bo uredil status (bolniški stalež). V takem primeru v samoizolaciji ostanite tri dni, če do takrat znaki bolezni izzvenijo in je test negativen, samoizolacija ni več potrebna.

Prikaz samotestiranja (posnetek)

Prikaz samotestiranja (infografika)

Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj naredim s priborom po končanem samotestiranju oz. kam ga odvržem?

Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov ( krpe za enkratno uporabo) je potrebno odložiti v plastično vrečko za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečko je potrebno namestiti v drugo plastično vrečko za smeti in jo tesno zavezati ter označiti. Vrečko se hrani ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom. Preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke), se jo ločeno hrani najmanj 72 ur. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki od samotestiranja naj se ne odpira.
 

Kako ravnam v primeru pozitivnega rezultata testa?

V primeru pozitivnega izvida testa pri samotestiranju, oseba nemudoma pokliče izbranega osebnega zdravnika ali pediatra, v primeru njegove odsotnosti pa kontaktno covid točko zdravstvenega doma za čimprejšnjo potrditveno testiranje. Oseba počaka na izvid potrditvenega testa v samoizolaciji. Oseba naj ne zapušča doma, omeji naj stike z ostalimi osebami in dosledno upošteva priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. V primeru pozitivnega potrditvenega testa oseba obvesti izbranega osebnega zdravnika in se v nadaljevanju ravna po njegovih navodilih.

 

Kako ravnam v primeru negativnega rezultata testa?

V primeru negativnega rezultata samotestiranja se izobraževanje za učenca/dijaka nemoteno nadaljuje. Enako je ravnanje tudi v primeru negativnega potrditvenega testiranja.

Kako ravnam v primeru neveljavnega rezultata testa?
V primeru neveljavnega rezultata testa, ta test zavržete in ponovite samotestiranje z novim testom.
 

Kako sem lahko prepričan/a, da sem samotestiranje izvedel/la pravilno (kako vem, kdaj je palčka dovolj globoko v nosni votlini)?

Izvajanje samotestiranja je sestavljeno iz več korakov. Pomembno je, da vse korake izvedete skladno z navodili, s čimer je velika verjetnost pravilne izvedbe samotestiranja. V primeru nepravilnega postopanja s samim testom, vam to pove neveljaven rezultat. Z rednim izvajanjem samotestiranja se zmanjša tudi možnost nepravilne izvedbe.