Z znanjem do boljšega zdravja

S svetovalno oporo je lahko lažje

12. 02. 2016
V okviru javnozdravstvenega projekta MOČ (Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom), ki ga vodijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in je financiran iz virov programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, deluje mreža devetih psiholoških svetovalnic. Do junija letos bo psihološka svetovalnica Posvet – Tu smo zate odprta tudi v Postojni. Iz svetovalnice sporočajo posameznikom, parom in družinam, da lahko pridobijo strokovno oporo pri razreševanju najrazličnejših stisk. Svetovalne storitve so enostavno dostopne in brezplačne. Tudi zato želijo krajane opogumiti, da bi potrkali na vrata psihološke svetovalnice.

Psihološka svetovalnica Posvet – Tu smo zate je odprta od aprila 2015 in ima prostor na Centru za socialno delo, na naslovu Novi trg 6, v Postojni. Odprta je tri dni v tednu, in sicer ob ponedeljkih in torkih, od 8. do 14. ure, in ob četrtkih, od 16. do 20. ure. Za obisk strokovnjaka v psihološki svetovalnici uporabniki ne potrebujejo napotnice, čakalne dobe so kratke. Svetovanje je namenjeno odraslim, starejšim od 18 let. Za svetovalni pogovor se lahko zainteresirani naročijo od 8. do 20. ure na telefonski številki 031 704 707 ali po elektronski pošti na naslovu info@posvet.org

V devetih mesecih v letu 2015 je bilo v svetovalnici v Postojni opravljenih 46 svetovanj. V celotni mreži vseh devetih svetovalnic po Sloveniji je bilo v letu od ustanovitve opravljenih več kot 3.800 svetovanj. V svetovalnice pridejo ljudje v različnih življenjskih obdobjih in z zelo različnimi razlogi za iskanje pomoči. Izkušnje iz svetovalnic kažejo, da se posamezniki, pari in družine odločijo poiskati strokovno pomoč tedaj, ko čustvenih stisk več ne zmorejo ali ne znajo reševati sami. Skoraj polovica klientov prihaja v svetovalnice zaradi težav v partnerskih ali družinskih odnosih. Pogosto pridejo tudi zaradi ločitve ali smrti bližnjega. V psihološki svetovalnici je torej smiselno poiskati strokovno pomoč v najrazličnejših težavah, kot so:

  • stiske v družini in partnerskih odnosih (izzivi starševstva in vzgoje, težave v partnerstvu, ločitev …);
  • stiske ob življenjskih preizkušnjah in krizah (izguba službe, neuspeh pri študiju, izguba bližnjega, odhod otrok, upokojitev …);
  • čustvene stiske (hude skrbi in strahovi, jeza, otožnost, pretirana žalost, občutek praznine, tesnobnost, depresivnost …);
  • izgubljanje življenjskega smisla;
  • razmišljanje o samomoru;
  • težave z odvisnostmi;
  • spoprijemanje s hudo telesno boleznijo, z invalidnostjo;
  • druge stiske, ki jim posamezniki in družine niso kos.

Svetovanje posamezniku, paru ali družini poteka kot strokovna obravnava psihičnih težav s psihološkimi metodami, ki lahko omogočijo izboljšanje psihičnega stanja, notranjega doživljanja, samopodobe in vedenja. Svetovalec lahko posameznika v stiski podpre pri pozitivnem osebnostnem razvoju in izboljšanju kakovosti njegovega vsakdanjega življenja. V svetovalnem procesu klient osvaja nove veščine, ki mu bodo olajšale reševanje problemov in spoprijemanje z različnimi življenjskimi situacijami. S svetovalno oporo lahko klient spreminja in obrača svoje življenje na bolje.