Z znanjem do boljšega zdravja

S sodelovanjem v dveh evropskih projektih za boljše obvladovanja raka

04. 02. 2019
Pojavnost vseh bolezni raka se tako v Evropi kot tudi v Sloveniji postopno povečuje in se je v zadnjih dveh desetletjih skoraj podvojila. Zaradi vse večjega javnozdravstvenega bremena te bolezni sta potrebni krepitev znanja in implementacija trajnostnih ukrepov na področju raka. V slovenskem prostoru se s to boleznijo uspešno spopadamo. S sodelovanjem v novih evropskih projektih pa bomo naredili še korak naprej pri naslavljanju tega javnozdravstvenega izziva in posledično k boljšemu obvladovanju te kronične bolezni.


Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sodeluje in igra pomembno vlogo pri evropskem projektu INTENT (angl. Using guidelines and benchmarking to trigger social entrepeneurship solutions towards better patient-centred cancer care in Central Europe), financiranem s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Projekt se je začel izvajati julija 2017 in bo trajal tri leta. Glavni namen projekta je poiskati inovativne rešitve za oskrbo onkoloških bolnikov oziroma izboljšati na bolnika osredotočeno onkološko oskrbo. Pri tem je bolnik postavljen v središče vseh onkoloških aktivnosti (možnosti oskrbe naslavljamo z upoštevanjem vidika bolnika). V okviru projekta INTENT bo slovenska ekipa prispevala k razvoju in oblikovanju ter pilotnemu preizkusu novega modela na bolnika osredotočene onkološke oskrbe.

Po uspešnem vodenju dveh projektov skupnega ukrepanja EPAAC in CANCON, NIJZ ponovno vodi in aktivno prispeva tudi v okviru novega, že tretjega, projekta skupnega ukrepanja iPAAC (angl. Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action), sofinanciranega s strani Evropske komisije v okviru tretjega zdravstvenega programa 2014-2020. Projekt se je začel izvajati aprila 2018 in bo trajal tri leta. Glavni cilj projekta je razvoj inovativnih pristopov, usmerjenih v napredek na področju obvladovanja raka. Poudarek je tudi na podpori političnim odločevalcem pri implementaciji trajnostnih ukrepov, identificiranih v preteklih projektih, na lokalni, regijski in nacionalni ravni. V okviru projekta iPAAC bodo nadgrajene ugotovitve obeh omenjenih projektov in dodane nove usmeritve za nekatera hitro razvijajoča področja v okviru onkologije, kot sta genomika in inovativna onkološka zdravila na evropskem tržišču.

NIJZ, ki pri obeh projektih sodeluje z Onkološkim inštitutom Ljubljana, bo tako ponovno odigral pomembno vlogo na dveh evropskih projektih, ki naslavljata obvladovanje raka in sta osredotočena na implementacijo trajnostnih ukrepov, ki prinašajo pozitivno spremembo za vse državljane in še posebej za vse onkološke bolnike. Osredotočata se na ureditev razmer na področju obvladovanja raka in bolnika postavljata v središče projektnih aktivnosti. Sodelovanje v projektih bo prav tako prispevalo k večji povezanosti strokovnjakov in političnih odločevalcev na področju onkološke politike v Evropi ter med Slovenijo in sodelujočimi državami.


Več informacij o projektih INTENT in iPAAC je dostopnih na naslednjih povezavah: