Nenalezljive bolezni in stanja

S projektom skupnega ukrepanja do bolj zdrave in samostojne starosti v Evropi

31. 01. 2017
Staranje prebivalstva predstavlja resen izziv večini evropskih držav, zato je podpora aktivnemu in zdravemu staranju izrednega pomena.

Ljudje sicer živijo dlje, mnogim od njih pa starost prinaša odvisnost od drugih, starostno krhkost, oslabljenost in eno ali več kroničnih bolezni. Po podatkih raziskav se s krhkostjo sooča četrtina oseb, starih več kot 80 let. Izziv, s katerim se soočamo, je poleg podaljševanja življenjske dobe tudi zdrava in samostojna starost. V Madridu je 19. – 20. januarja 2017 potekal uvodni sestanek Projekta skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (angl. Joint Action on Frailty Prevention – JA-ADVANTAGE), ki bo prispeval k boljšemu obvladovanju starostne krhkosti in oslabljenosti v Evropi. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vodi delovno področje (WP6) obvladovanja krhkosti na ravni posameznika.

Uvodnega sestanka se je udeležilo 64 predstavnikov iz 22 držav članic Evropske skupnosti in več kot 40 organizacij, ki sestavljajo konzorcij. Sestanka so se udeležili tudi številni drugi, ki so sodelovali na različnih projektih, financiranih s strani Evropske skupnosti, in predstavniki Evropske komisije (DG Sante in CHAFEA). Udeležence sta uvodoma nagovorila g. Martin Seychell, namestnik generalnega direktorja DG Sante, in ga. Elena Andradas, generalna direktorica za Javno zdravje, kakovost in inovacije španskega Ministrstva za zdravje, socialno varstvo in enakopravnost. Poudarila sta pomembnost demografskih sprememb družbe in ključni pomen tega skupnega ukrepanja pri naslavljanju krhkosti na evropskem nivoju kot glavnega stanja, povezanega z oslabljenostjo starejše populacije. Udeleženci so v okviru uvodnega sestanka aktivno sodelovali v razpravah o glavnih ciljih projekta skupnega ukrepanja in se dogovorili glede upravljanja, vsebin, postopkov  in rokov za njegovo praktično implementacijo.

JA-ADVANTAGE je prvi projekt skupnega ukrepanja, ki naslavlja preprečevanje krhkosti in je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru tretjega zdravstvenega programa 2014-2020. Izvajati se je začel 1. januarja 2017 in bo trajal tri leta. Združuje 22 držav članic evropske skupnosti iz več kot 40 organizacij. Projekt koordinira Madridska zdravstvena služba-Bolnišnica Getafe iz Španije s podporo Ministrstva za zdravje, socialno varstvo in enakopravnost. NIJZ je bilo na podlagi uspešnega sodelovanja in vodenja v številnih evropskih projektih zaupano vodenje delovnega področja obvladovanja krhkosti na ravni posameznika (WP 6). Vodja delovnega področja, dr. Branko Gabrovec z NIJZ je povedal, da »ta projekt skupnega ukrepanja prepoznavamo kot priložnost širšega povezovanja in ozaveščanja strokovne in splošne javnosti o krhkosti in starostni oslabelosti, njunem obvladovanju ter možnih intervencijah na tem področju«.

Z uvodnim sestankom se je začelo delo, posebej pomembno za Evropo, saj naslavlja demografske spremembe in naraščajoče potrebe po zdravstvenem in socialnem varstvu zaradi bremena kroničnih bolezni, krhkosti, oslabljenosti in starosti, ki so osrednja prioriteta Evropske unije in njenih držav članic.

Glavni rezultat projekta bo enoten evropski model naslavljanja krhkosti (angl. European model to approach frailty), ki bo predstavljal osnovo za razvoj izboljšanih strategij prepoznavanja, oskrbe in izobraževanja na področju krhkosti, oslabljenosti in multimorbidnosti ter preprečil naraščajoče zdravstvene zahteve, do katerih prihaja zaradi čedalje večjega bremena kroničnih bolezni. Z boljšim načrtovanjem oskrbe, inovativnimi organizacijskimi pristopi in boljšim sodelovanjem med strokovno in laično oskrbo (vključno s podporo samooskrbi) bo pripomogel k učinkovitejšemu odzivu na potrebe starejših ljudi pri nudenju oskrbe (tudi z vidika spola). V okviru novega projekta skupnega ukrepanja bodo partnerji podkrepili delo, rezultate in izdelke, ki so nastali v okviru Evropskega partnerstva za inovacije za aktivno in zdravo staranje (angl. European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA)).