Cepljenje

Rutinsko cepljenje proti HPV z dvema odmerkoma cepiva – spremenjena shema cepljenja

05. 09. 2014
V Sloveniji smo v šolskem letu 2009/2010 uvedli cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV). Rutinsko cepljenje je namenjeno deklicam v 6. razredu osnovne šole ob rednem sistematskem pregledu.

Delež deklet, ki se je v letih od uvedbe cepljenja odločil za cepljenje, se glede na regijo giblje v povprečju med  35–85 %, podrobno pa je predstavljen na naslednji povezavi.  

Rezultati preteklih in trenutno potekajočih raziskav ter podatki na podlagi cepljenja, ki poteka v številnih državah po svetu, dokazujejo, da so cepiva proti HPV varna in zelo učinkovita. Kot po drugih cepivih se tudi po cepljenju proti HPV lahko pojavijo neželeni učinki, ki pa so največkrat blagi in prehodni. Najpogosteje poročajo o rdečini, bolečini in oteklini na mestu cepljenja, zmerno povišani telesni temperaturi, slabosti, utrujenosti in glavobolu.

V Sloveniji sta na voljo dve cepivi proti okužbam s HPV – štirivalentno in dvovalentno cepivo. Štirivalentno cepivo ščiti proti predrakavim spremembam na materničnem vratu, v nožnici, na zunanjem spolovilu in zadnjiku, proti raku materničnega vratu in zadnjika ter proti bradavicam na spolovilih. Dvovalentno cepivo ščiti proti predrakavim spremembam na materničnem vratu, zunanjem spolovilu in nožnici ter proti raku materničnega vratu. Med cepivoma ni razlik glede varnosti in učinkovitosti, obe sta primerni za vse deklice, ki jim je cepljenje namenjeno.

Do sedaj so bile deklice cepljene s tremi odmerki cepiva, pri čemer so drugi odmerek cepiva prejele dva meseca po prvem, tretjega pa šest mesecev po prvem.

Ker zadnje raziskave kažejo, da sta pri tej starosti enako varna in učinkovita dva odmerka cepiva, prejeta v presledku najmanj šestih mesecev, se bo v šolskem letu 2014/2015 spremenila shema cepljenja, tako da bodo deklice cepljene z dvema odmerkoma cepiva proti HPV namesto s tremi. Prvi odmerek bodo deklice prejele ob rednem sistematskem pregledu, drugi odmerek pa šest mesecev kasneje.

Deklice smo v preteklih letih cepili s tremi odmerki cepiva, pri njih se je shema s tremi odmerki cepiva  izkazala za varno in učinkovito in je še vedno priporočena za »zamudnice«, torej dekleta, ki bi se za cepljenje odločila kasneje, po 14. letu za štirivalentno cepivo oziroma po 15. letu za dvovalentno cepivo.

Shemo cepljenja z dvema odmerkoma je za obe cepivi odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA), priporoča jo Svetovna zdravstvena organizacija, uvedle pa so jo tudi druge evropske države, kot so Avstrija, Francija,  Liechtenstein, Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija in Švica. Odločitev o spremembi sheme cepljenja proti HPV pod določeno starostjo temelji na zanesljivih znanstvenih izsledkih. Tečejo še dodatne raziskave v zvezi s trajanjem zaščite po cepljenju z dvema odmerkoma.

Programi cepljenja proti HPV po svetu se že kažejo kot zelo uspešni. Iz nekaterih držav po uvedbi cepljenja proti HPV že poročajo o tem, da se pri mladih znižuje pojavnost predrakavih sprememb materničnega vratu in genitalnih bradavic. Ker se v vseh državah po svetu uporabljata le omenjeni dve vrsti cepiva proti HPV istih dveh proizvajalcev, lahko na podlagi teh poročil sklepamo o uspešnosti cepljenja proti HPV nasploh, tudi v Sloveniji.

Viri in več informacij:

  • Evropska agencija za zdravila (EMA), izjavi za javnost:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000732/WC500051550.pdf (Silgard),

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000721/WC500024634.pdf (Cervarix)

  • SmPC (povzetek glavnih značilnosti zdravila):

http://www.ema.europa.eu/docs/sl_SI/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000732/WC500051549.pdf (Silgard)

http://www.ema.europa.eu/docs/sl_SI/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/WC500024632.pdf (Cervarix)

  • Svetovna zdravstvena organizacija (WHO),  natančen pregled rezultatov, opravljenih raziskav v zvezi s spremembo sheme cepljenja proti HPV:

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/1_HPV_Evidence_based_recommendationsWHO_with_Appendices2_3.pdf.

Skupina strokovnjakov (Strategic advisory group of experts, SAGE) Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) priporoča shemo cepljenja z dvema odmerkoma za obe cepivi proti HPV: http://www.who.int/wer/2014/wer8921.pdf?ua=1, stran 229-230

  • Pogosto citirane klinične raziskave, ki podpirajo uvedbo sheme cepljenja z dvema odmerkoma:

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1682939,http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/6/11/1242.long

  • Raziskave o uspešnosti cepljenja proti HPV:

http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1458 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2811%2960551-5/abstract http://sti.bmj.com/content/85/7/499.abstract?ijkey=e4e441d5797aab46d14dd9d10a41ee8111137d7c&keytype2=tf_ipsecsha

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309910702255

http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2013/06/18/infdis.jit192.full