Z znanjem do boljšega zdravja

Rožnati oktober: Svetovni mesec boja proti raku dojk

01. 10. 2014
Oktober je že tradicionalno svetovni mesec boja proti raku dojk. Pod geslom Rožnati oktober Europa Donna vsako leto pripravi številne aktivnosti, s katerimi želi povečati ozaveščenost o raku dojk – najpogostejšem raku pri ženskah. Letos bo pri obeležitvi meseca boja proti raku dojk aktivno sodeloval tudi Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ) s svojimi območnimi enotami. Podatki o raku dojk kažejo, da je to ozdravljiv rak, če je le odkrit dovolj zgodaj. Zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem zgodnje odkrivanje bolezni ter takojšnje učinkovito in vsakemu bolniku prilagojeno zdravljenje.

Slovenija in rak dojk

Podatki o razširjenosti raka se v Sloveniji zbirajo v Registru raka RS, ki deluje že od leta 1950. Zaradi zahtevnosti zbiranja, preverjanja in analize podatkov je potrebno od 2 do 3 leta do njihove končne objave. Tako so zadnji dokončni podatki, ki so na voljo o številu novih primerov raka, dostopni za leto 2010.

Število novih primerov raka dojk se v Sloveniji iz leta v leto veča, ob tem pa je rak dojk z dobrimi 20 % tudi najpogostejši rak pri ženskah. V letu 2010 je bilo v Sloveniji na novo odkritih 1279 rakov dojk, kar je 11,5 % več kot leta 2009. Večina novih primerov je bila pri ženskah (1267), 12 pa pri moških. Število novih primerov na 100.000 prebivalk (groba incidenčna stopnja) je bilo v letu 2010 največje v zdravsteni regiji Nova Gorica (148,4), sledi zdravstvena regija Kranj (139),  Ljubljana (135,3), nadpovprečno pa je število novoodkritih primerov še v zdravstveni regiji Koper (124,4). Če vpliv starosti izključimo (starostno standardizirana incidenčna stopnja), se med najbolj obremenjene regije v Sloveniji uvrščajo zdravstvena regija Kranj, Ljubljana in Nova Gorica.

V obdobju od leta 2000 do 2010 se umrljivost žensk zaradi raka dojk v slovenskem prostoru ni pomembno spreminjala, od leta 2006 do leta 2010 je v povprečju v Sloveniji zaradi raka dojk umrlo 419 žensk, v letu 2010 421 žensk in 7 moških. V opazovanem enajstletnem obdobju je umrljivost žensk zaradi raka dojk po regijah precej nihala, v letu 2010 so se med z umrljivostjo zaradi raka dojk najbolj obremenjene regije uvrščale zdravstvena regija Kranj, Novo mesto in Nova Gorica.

Več podatkov o raku v Sloveniji in o raku nasploh se na voljo na spletišču SLORA (Slovenija in rak http://www.slora.si/), omenjena spletna stran je tudi vir predstavljenih podatkov o raku dojk.

 

AKTIVNOSTI PO SLOVENSKIH REGIJAH

CELJE

Društvo za boj proti raku regije Celje v sodelovanju z NIJZ OE Celje prireja predavanje z naslovom Rak dojke - problem sodobnega življenja in delavnico z učenjem samopregledovanja dojk na učnem modelu:  

 • četrtek, 25.09.2014, ob 12.00 uri, za zaposlene na ZZZS OE Celje in izpostavah 
 • v sredo, 1.10.2014, ob 10.45 uri, za dijakinje in dijake v Srednji šoli za Hortikulturo in vizuelne umetnosti Celje
 • v sredo, 8.10.2014, ob 12.25 uri, za dijakinje in dijake v Srednji šoli za Hortikulturo in vizuelne umetnosti Celje 
 • v sredo, 8.10.2014, ob 17.00, za splošno javnost v Osrednji knjižnici Celje  

NIJZ OE Celje v sodelovanju z Društvom za boj proti raku regije Celje, Europo Donno - Slovenskim združenjem za boj proti raku dojk in JZ Socio - Projektno pisarno Celje Zdravo mesto, organizira preventivno stojnico z prikazovanjem samopregledovanja dojk na modelu in razdeljevanjem zdravstveno vzgojnih gradiv in sicer v četrtek, 23.10.2014, od 14.00 do 19.00 ure, v Citycentru Celje.

 

KRANJ

V sklopu obeležitve Rožnatega oktobra - meseca boja proti raku dojke, bomo na Območni enoti Kranj v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kranj, Zdravstvenim domom Radovljica, Društvom za srce - podružnica Gorenjske in Gorenjskim društvom za boj proti raku organizirali tri preventivne stojnice s prikazovanjem pravilnega načina samopregledovanja dojk na modelu ter razdeljevanjem zdravstveno vzgojnega gradiva, in sicer v soboto 27.9.2014 v Hotelu Špik, Gozd Martuljek od 10. ure dalje, v soboto, 4.10.2014, od 7.30 ure dalje v ZD Radovljica ter v soboto, 4.10 2014, od 10. ure dalje na atletskem stadionu Kranj. V oktobru načrtujemo še učno delavnico za zaposlene in uporabnice društva, ki se ukvarja z ranljivimi skupinami.

 

RAVNE NA KOROŠKEM

V rožnatem oktobru se bo na Koroškem odvijalo veliko aktivnosti, ki jih pripravljajo zdravstvene ustanove, Koroško društvo za boj proti raku v sodelovanju z NIJZ OE Ravne na Koroškem, in sicer:

 • 30.9.2014 – merjenje vitalnih funkcij,  zdravstveno vzgojno delo glede preventive rakastih obolenj v kraju Šmartno pri Slovenj Gradcu.
 • 3.10.2014 – edukativna stojnica v ZD Slovenj Gradec v sodelovanju z dijaki srednje zdravstvene šole, ki je vključevala zdravstveno vzgojno delo na temo rak dojk, izdelava in delitev pentelj (8.00-10.30). Z dijaki smo izdelali tudi dva plakata na to temo.
 • 7.10.2014 – merjenje vitalnih funkcij, zdravstveno vzgojno delo glede preventive rakastih obolenj v kraju Šmartno pri Slovenj Gradcu.
 • 9.10.2014 – v Vuzenici delavnica na temo raka glave in vratu.
 • 9.10.2014 – edukativna stojnica v Mercator centru na Ravnah na Koroškem.
 • 10.10.2014 – edukativna stojnica v Lopan centru v Mislinji, ki bo vključevala zdravstveno vzgojno delo na temo raka dojk (8.00-10.00).
 • 11.10.2014 – edukativna stojnica ob Dnevu občine na Ravnah na Koroškem.
 • 13.11.2014 – v Radljah delavnica na temo raka glave in vratu.
 • 17.10.2014 – edukativna stojnica v Mercator centru Slovenj Gradec v sodelovanju z dijaki srednje zdravstvene šole, ki bo vključevala zdravstveno vzgojno delo na temo raka dojk (11.00-13.30).
 • 22.11.2014 – v Josipdolu delavnica na temo raka glave in vratu.
 • 25.10.2014 – edukativna stojnica v centru mesta Slovenj Gradec v sodelovanju z dijaki srednje zdravstvene šole.
  27.10.2014 – edukativna stojnica z zdravstveno-vzgojnim gradivom med 9.00 in 12.30 uro v sejni dvorani ZD Ravne. Posredovani bodo praktični napotki in informacije v zvezi s preprečevanjem rakavih bolezni, obiskovalke stojnice bodo lahko preizkusile tehniko samopregledovanja dojk na modelih in si o tem pogledale tudi kratek filmček. Moški obiskovalci bodo na stojnici izvedeli vse o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka na modih. Na voljo bodo informacije o SVIT presejalnem programu preprečevanje in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki. V sejni dvorani ZD Ravne bo razstava na temo preprečevanja rakavih bolezni, ki jo bodo prispevale posamezne osnovne šole iz Zgornje Mežiške doline.

MURSKA SOBOTA

Z namenom obeležitve rožnatega oktobra smo sodelavci območne enote Murska Sobota 17.10.2014 v trgovskem centru BTC v Murski soboti pripravili stojnico. Rožnati oktober je svetovni mesec boja proti raku dojk – najpogostejšemu raku pri ženskah. Na stojnici smo na modelu dojk demonstrirali tudi samopregledovanje dojk. Obiskovalce smo poučili o pomenu samopregledovanja dojk in zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb, o zdravem življenjskem slogu nasploh in pomenu duševnega zdravja.

Dan prej pa smo z isto tematiko aktivno sodelovali na okrogli mizi " Položaj romskih žensk v družbi" v organizaciji Romskega društva Romani Union in Ženskega foruma pri Zvezi Romov Slovenije.

MS stojnica 1  MS stojnica 2 

MS stojnica 3