Z znanjem do boljšega zdravja

Rožnati oktober na Dolenjskem

19. 10. 2017
V okviru Rožnatega oktobra smo sodelavke NIJZ OE Novo mesto pripravile tudi stojnico v Mercator centru Bršljin v Novem mestu. Mimoidočim smo delile zavitke s pozitivnimi mislimi in hkrati ozaveščale ob mesecu boja proti raku na dojki z različnimi promocijskimi gradivi.

Na OŠ Drska v Novem mestu pa smo na povabilo ravnateljice pripravili in izvedli predavanje o raku in preventivnih programih za učiteljsko zbor, kjer smo predstavili nekaj dejstev o raku in kako lahko kot posamezniki poskrbimo za svoje zrdavje v smislu preprečevanja bolezni. Predstavili smo tudi 3 pomembne državne presejalne programe (ZORA, DORA in SVIT) ter psihoedukativne delavnice na področju duševnega zdravja, ki jih izvajajo v zdravstvenih domovih.