Informatika v zdravstvu

RIZDDZ – Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu

28. 05. 2010
V okviru razvojnega projekta eZdravje, ki ga izvajamo v Sloveniji, je Ministrstvo za zdravje v letu 2009 kot enega od temeljnih pridruženih projektov definiralo projekt »Vzpostavitev Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu« (RIZDDZ).

Težnja po oblikovanju informacij za različne namene na osnovi enotnih izhodiščnih podatkov ter uvajanje novih informacijskih rešitev, ki za svoje delovanje potrebujejo ažurne podatke o organiziranosti in kadrovski pokritosti zdravstva, narekujejo namreč potrebo po vzpostavitvi skupne referenčne podatkovne zbirke za vse pooblaščene uporabnike.

Imenovana je bila delovna skupina, v kateri sodelujemo Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, strokovne zbornice in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Projekt je v fazi vzpostavitve, vodimo ga na NIJZ.

Pridobivanje  informacij o vodenju kadrovskih evidenc za potrebe RIZDDZ

Za zasebne zdravstvene delavce

Dopis zasebnim zdravstvenim delavcem
Vprašalnik zasebnim zdravstvenim delavcem

Za zasebne zdravstvene zavode

Dopis zasebnim zdravstvenim zavodom
Vprašalnik zasebnim zdravstvenim zavodom

Za zdravilišča

Dopis zdraviliščem
Vprašalnik zdraviliščem