Z znanjem do boljšega zdravja

Enotno obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19

S 14. decembrom 2020 Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) začenja z obveščanjem pacientov o rezultatih testiranja na virus SARS-COV-2 preko SMS sporočil. Glavni namen sistema je pospešiti postopek obveščanja pacientov o rezultatih, razbremeniti zdravstvene delavce in zagotoviti enak postopek obveščanja za vse testirane osebe v Sloveniji. Po opravljenem testiranju pacient s številke 051 285 886 prejme SMS sporočilo, na katerega mora pravilno odgovoriti, da dobi rezultat testiranja. Ob pozitivnem rezultatu pacient prejme tudi TAN kodo za aplikacijo #OstaniZdrav.

Kako poteka obveščanje o rezultatih testiranja?

Za obveščanje o rezultatih testiranja poskrbi avtomatiziran sistem obveščanja v upravljanju NIJZ. Pacient je o prejemu rezultata obveščen preko SMS sporočila. Ko pacient odgovori, sistem preveri ujemanje podatkov, nato pa mu posreduje rezultat. V primeru pozitivnega rezultata pacient prejme tudi TAN kodo, ki jo lahko vnese v aplikacijo #OstaniZdrav.

Postopek:

 1. S številke 051 285 886 testirana oseba prejme SMS sporočilo, da je rezultat testiranja na voljo. Dodatno prejme še sporočilo o možnosti izbire jezikovne različice.
  Če pacient želi, da se postopek nadaljuje v slovenščini, takoj odgovori z zadnjima znakoma številke zdravstvenega zavarovanja. 
  V primeru, da pacient želi SMS obvestila v drugem jeziku, odgovori z oznako jezikovne različice; E- za angleščino, I - za italijanščino, M - za  madžarščino. Jezikovno različico je potrebno izbrati pred pošiljanjem zadnjih dveh znakov številke zdravstvenega zavarovanja oziroma letnice rojstva.
 2. Na sporočilo odgovori z zadnjima dvema znakoma številke zdravstvenega zavarovanja iz njegove zdravstvene kartice (preverjanje ujemanja telefonske številke in ZZZS številke). Za osebe brez ZZZS kartice sistem za preverjanje ujemanje zahteva štirimestno letnico rojstva.
 3. Če pacient odgovori pravilno, v naslednjem sporočilu prejme rezultat testiranja. V primeru pozitivnega rezultata prejme dodatni sporočili z navodili za ravnanje in sporočilo s TAN kodo za aplikacijo #OstaniZdrav.
 4. V kolikor pri testiranju pacient ne poda mobilne številke, na SMS ne odgovori pravilno ali zavrne obveščanje po SMS, pacienta o rezultatih obvestijo s točke testiranja. 

 

Kje na ZZZS kartici lahko pacient najde številko, katero mora odgovoriti?

Številko zavarovane osebe je levo na ZZZS kartici. Gre za devetmestno številko. Kot odgovor vnesite zadnja dva znaka te številke.

Kartica zdravstvenega zavarovanja

 

Ali je obveščanje na voljo za vse osebe, ki testiranje opravijo v Sloveniji?

Sistem lahko uporabljajo vsi izvajalci testiranja na virus SARS-CoV-2, jim je pa dana tudi možnost, da še naprej obveščajo paciente na svoj že ustaljen način. Informacija o tem, ali točka testiranja uporablja obveščanje centralnega sistema, je na voljo na vstopni točki.

Vsi pacienti z mobilno številko v Centralnem registru podatkov o pacientih (CRPP) prejmejo začetni SMS. Sistem obveščanja je na voljo vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo teste na COVID-19 – tako hitre teste kot teste po metodi PCR.

V primeru, da pacient nima mobilne številke, ga bodo o rezultatu testiranja obvestili neposredno iz vstopne točke. Enako velja v primeru, ko izvajalec testiranja še ni vključen v sistem enotnega obveščanja, če izvajalec želi še naprej obveščati paciente na svoj način ali je pacient pri testiranju izrecno navedel, da ne želi obveščanja preko SMS.

 

Ali je SMS obveščanje o rezultatu testa na voljo tudi v drugih jezikih?
Da. Od junija 2021 je na voljo tudi SMS obveščanje v italijanščini, madžarščini in anglešćini.
Jezikovno različico lahko izberete v odgovoru na uvodno SMS sporočilo. Jezikovno različico (E, I, ali M) je potrebno izbrati preden odgovorite z zadnjima dvema znakoma ZZZS številke oziroma z letnico rojstva.

 

Zakaj mora pacient odgovarjati, zakaj se SMS z rezultatom preprosto ne pošlje pacientu?

Kljub skrbnosti vseh udeleženih v procesu testiranja se napake pri vnosih lahko dogajajo. Glede na to želimo v največji možni meri tako napako pravočasno zaznati in zagotoviti, da ne vpliva na to, da bi rezultat prejela napačna oseba. Zato SMS vsebuje začetnice imena in priimka osebe in zahteva pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje o znakih iz ZZZS kartice. V sistem je dodatna zahteva po odgovoru, ki zmanjšuje možnost napake, vgrajena po priporočilu Informacijskega pooblaščenca.

 

Kaj, če pacient na SMS ne odgovori, odgovori prepozno ali ne odgovori pravilno?

Sistem čaka na odgovor na prvo sporočilo tri ure, po tem pa posreduje podatke o tem, da je potrebno pacienta obvestiti, tudi vstopni točki. V času tri do 24 ur po prejemu rezultata tako pacienta poskuša obvestiti centralni sistem preko SMS in vstopna točka (najpogosteje) s klicem pacienta. 

Sistem dopušča do pet napačnih odgovorov, nato pa onemogoči obveščanje o rezultatu po SMS. Informacijo o tem, da obveščanje ni uspelo, NIJZ posreduje vstopni točki testiranja, ki poskrbi za obveščanje pacienta na drug način.

 

Kaj, če pacient številke na vstopni točki ne pove ali da stacionarno številko?

Izjemno pomembno je, da pri testiranju COVID-19 pacient navede (pravilno) telefonsko številko, saj jo v primeru pozitivnega rezultata potrebuje epidemiološka služba NIJZ za kasnejši kontakt s pacientom. Če kljub temu številka ne prispe v CRPP (ali gre za stacionarno številko), obveščanje takoj prevzame vstopna točka.

 

Kako lahko pacient pride do nove TAN kode, če je ni pravočasno vnesel iz prejetega SMS v aplikacijo #OstaniZdrav?

TAN koda je veljavna tri ure. Za novo TAN kodo lahko pacient zaprosi na spletni strani www.nijz.si/koda.

 

Ali lahko pacient pokliče na številko 051 285 886, da mu sporočijo rezultat testiranja ?

Številka 051 285 886 ne nudi telefonskega sporočanja rezultatov testiranja COVID-19, ampak le SMS obveščanje.

Rezultat testiranja lahko preverite tudi:

 • z uporabo digitalnega potrdila na portalu zVEM zvem.ezdrav.si pod zavihkom eDokumenti (dokument z naslovom Povzetki testiranj),
 • po telefonu ali elektronski pošti pri točki testiranja, kjer ste testiranje opravili,
 • po telefonu ali elektronski pošti pri svojem izbranem osebnem zdravniku.

Prikaz rezultatov testiranja na COVID-19 na portalu zVEM

 

Na kakšen način sistem pridobi mojo številko in kje se jo hrani?

Telefonsko številko zdravnik ali pacient podata ob naročilu na testiranje, preveri ali dopolni pa se jo ob testiranju na točki testiranja. Telefonska številka se hrani v povzetku podatkov o pacientu v CRPP v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.

 

Ali se razen številke zbirajo še kaki drugi podatki v zvezi s testiranjem ali mojim zdravstvenim stanjem?

V skladu z zakonodajo (ZZPPZ) se v CRPP obdelujejo podatki o vseh opravljenih testiranjih na virus SARS-CoV-2.
V CRPP se sicer že od l. 2015 zbirajo različne vrste digitalizirane zdravstvene dokumentacije, kot npr. izvidi, odpustna pisma,zapisi o boleznih, cepljenjih, alergijah, medicinskih posegih in izdanih zdravilih.  Preko https://zvem.ezdrav.si lahko do svojih dokumentov in podatkov dostopa pacient zase ali za svoje otroke do 15. leta starosti. Za dostop je potrebno katerokoli veljavno digitalno potrdilo, dokumenti so dostopni po registraciji na portal. Več informacij na CRPP je na voljo na spletnih straneh eZdravja.

 

Ali se za obveščanje uporablja več številk?

S strani NIJZ boste rezultat prejeli s številke 051 285 886. Posamezne točke testiranja, ki v sistem obveščanja niso vključene, lahko za svoje obveščanje uporabljajo druge telefonske številke. Sistem vas bo vprašal le o zadnjih dveh številkah ZZZS številke ali po letu rojstva. V kolikor prejmete SMS s kake druge številke, posebej SMS, ki od vas zahteva kake druge podatke, na njega ne odgovarjajte in v primeru dvoma pokličite na 080 1404 za dodatne informacije ali verodostojnost preverite pri vaši točki testiranja.

 

Kdaj lahko pričakujem obvestilo o rezultatu testa?

Obveščanje o rezultatu testa se sproži po tem, ko izvajalec testiranja na ustrezen način zabeleži rezultate testa v informacijski sistem.

 

Zakaj nisem bil obveščen o rezultatih, čeprav sem na vstopni točki podal svojo številko?

Za to, da pacient prejme SMS nacionalnega sistema, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Pacient mora podati svojo mobilno številko na vstopni točki
 • Vstopna točka mora biti vključena v sistem nacionalnega obveščanja. Na nekaterih vstopnih točkah se za uporabo nacionalnega sistema niso odločili in uporabljajo lasten način obveščanja.
 • Vstopna točka mora številko pravilno posredovati mikrobiološkemu laboratoriju (za PCR test) ali jo vnesti v svoj informacijski sistem (za hitri antigenski test). Če vstopna točka uporablja papirnato naročilnico za mikrobiološke preiskave, mora številko vnesti mikrobiološki laboratorij.
 • Po avtorizaciji rezultata se mora iz informacijskega sistema zapis pravilno prenesti v CRPP.
Določene težave se pri posameznih korakih pojavljajo v začetnem obdobju, ko izvajalci testiranja še prilagajajo lokalne informacijske sisteme alli ko prihaja do časovnih zamikov pri vnosu rezultatov. V primerih, kjer vsi postopki niso uspešno in pravočasno izvedeni, je obveščanje zagotovljeno izključno s strani vstopnih točk.
 
 

Prejel sem prvi SMS, da je rezultat na voljo in nanj nemudoma odgovoril. Po več kot petih minutah še vedno ni prispel SMS z rezultatom. Kaj storiti?

Takšnih primeri so redki in se lahko zgodijo v času največjih obremenitev sistema. Svetujemo, da pacient ponovno pošlje SMS z odgovorom (zadnjima dvema znakoma ZZZS številke ali letnico rojstva) na isto številko.

 

Kam se lahko obrnem v primeru, da nisem prejel rezultata testa?

Pacienti naj se za informacije o rezultatih testa obrnejo na vstopne točke, kjer so bili testirani.  
 
 
 

Datoteke: