Z znanjem do boljšega zdravja

Rezultati analize tal po požaru pri Vrhniki in priporočila prebivalcem

24. 05. 2017

Rezultati analize tal so pokazali, da so na dveh lokacijah v bližini tovarne Kemis (K01 in K02) tla onesnažena s kadmijem čez opozorilno vrednost, kar pomeni, da pri pridelavi poljščin obstaja verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje ljudi in okolje. Predvidevamo, da gre tako za novo kot že obstoječe staro onesnaženje. Vzorec tal na lokaciji K01 je v globini kritično onesnažen tudi z  DDT – gre staro onesnaženje. Zaradi njega tla niso primerna za pridelavo rastlin namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.

Tla na lokaciji K03 (zahodno od tovarne Kemis) so onesnažena s kromom čez opozorilno vrednost, zato pri gojenju poljščin obstaja verjetnost škodljivih učinkov za zdravje ljudi ali okolje.

Ostali vzorci niso pokazali obremenjenosti, ki bi bila škodljiva za življenjske razmere rastlin ali živali, ali  bi poslabšala kakovost podtalnice oziroma vplivala na zdravje človeka ali okolja.

Inštitut Jožef Stefan izvaja dodatne analize tal in rastlinja glede vsebnosti težkih kovin na področju Vrhnike v naseljenem in kmetijskem območju, kjer se je valil dim ob požaru v Kemisu. Rezultati terenskih meritev zemljin ne kažejo odstopanj težkih kovin od normalnih vrednosti za tla. Vsebnosti živega srebra, niklja, arzena so pod mejo detekcije. Za rastlinje še ni rezultatov.

Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so odvzeli vzorce krme (v naseljih Podlipa, Mala Ligojna, Rovte, Sinja Gorica in Stara Vrhnika) ter listnate zelenjave (solate in špinače) v naseljih Smrečje in Gabrče, od pridelovalcev, ki prodajajo zelenjavo na trgu. V naslednjem tednu pričakujejo rezultate analize na dioksine in furane, PCB, PAH, Pb, Cd, Hg, As, Ni in fluor. Na istih območjih so vzeli tudi vzorce zemlje za primerjavo.

Glede na dosedanje rezultate ocenjujemo, da so tla na prizadetem območju (razen na zgoraj omenjenih lokacijah) ustrezna za obdelovanje, vendar ker še ni rezultatov za dioksine in furane, obdelovanje zemlje odsvetujemo. Do končne objave rezultatov analize krme in zelenjave začasno odsvetujemo tudi uživanje kmetijskih pridelkov, ki so bili pridelani na zadimljenem območju.


Dokler niso znani rezultati analiz vseh vzorcev iz okolja dodatno svetujemo sledeče preventivne ukrepe:

  • Odsvetujemo igro v peskovniku, tudi če je bil pokrit v času požara.
  • Pri aktivnostih na prostem svetujemo previdnost pri dotikanju predmetov ali zemlje/peska, ki bi lahko bila onesnažena. Po aktivnostih si roke temeljito umijemo. Pozorni smo in nadzorujemo, da si temeljito umijejo roke tudi otroci. Opozarjamo jih, da ne dajejo rok v usta. Pred vstopom v stanovanje si temeljito očistimo obutev. Priporočamo, da se pred vstopom v stanovanje preobujemo. Priporočamo mokro čiščenje stanovanj, da se zmanjša izpostavljenost potencialno onesnaženemu prahu. Mokre krpe oz. papirnate brisače po uporabi zavržemo v plastične vreče, ki niso biorazgradljive.
  • Pred vstopom v bivalne prostore z mokro krpo/brisačo obrišemo tudi hišne ljubljenčke.
  • Odsvetujemo intenzivno gibanje na prostem, posebno če se pri tem dviguje prah (npr. makadam).
  • Odsvetujemo pašo živali (ki jih redimo za lastne potrebe) na prostem, zaradi možnega vstopa škodljivih snovi v prehransko verigo. Zaradi slednjega odsvetujemo tudi košnjo. Za zagotavljanje varnosti živil in krme, ki se daje v promet (za prodajo) je pristojna Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki daje navodila in preverja varnost.
  • Zavržene vrtnine odložimo v plastične vreče in jih zapremo. Zaenkrat jih obravnavamo kot nevarne odpadke.
  • Kapnice oz. zbrane meteorne vode ne uporabljamo. 

Informacije o preventivnih ukrepih zbiranja bioloških odpadkov, ki jih je sprejelo Komunalno podjetje Vrhnika najdete na naslednji povezavi.


Morebitna dodatna priporočila s področja varovanja zdravja bodo objavljena na spletni strani NIJZ.

Več informacij glede ukrepanja v primeru požara najdete na naslednji povezavi.

Več informacij glede okoljskih posledic najdete na spletni strani Agencije RS za okolje.

Civilna zaščita občine Vrhnika redno obvešča o aktualnih informacijah na spletni strani vrhnika.si.