Z znanjem do boljšega zdravja

Revija Zdravstveno varstvo v PubMed-u

17. 11. 2015
Revija Zdravstveno varstvo (Slovenian Journal of Public Health), ki jo izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, je uspešno zaključila dolgotrajen postopek znanstvene in tehnične evalvacije za vključitev v bazo PubMed Central (PMC).

Tako bodo odslej v bazi PubMed indeksirani vsi članki iz revije Zdravstveno varstvo, ki so izšli po zadnji številki v letu 2014 (odtlej je jezik objav izključno angleščina).

PubMed Central je visoko renomirana biomedicinska baza podatkov, ki ponuja prost dostop do člankov v polnem besedilu (pdf). Ima visoke vstopne kriterije, tako z vidika znanstvene kakovosti kot tudi z vidika tehnične priprave revije. Revija Zdravstveno varstvo ima faktor vpliva neprekinjeno že štiri leta in se giblje med 0,16 in 0,73. Vključena je v številne baze podatkov. Uredniški in tehnični postopek potekata po mednarodnih standardih. Revija objavi le približno tretjino člankov, ki jih prejme uredništvo.

Tudi tehnični pogoji za vključitev v PubMed so visoki in zahtevajo prost dostop do člankov, pregled plagiatorstva, pripravo raziskav v skladu z etičnimi načeli znanstvenega raziskovanja ljudi in živali, ustrezno znanstveno strukturo člankov, sledenje natančnim navodilom za pripravo člankov, podpis izjav o avtorstvu, nasprotju interesov in financiranju.

Revija Zdravstveno varstvo, ki izhaja od leta 1962, je s tem uspehom okrepila svoj položaj vodilne znanstvene revije s področja javnega zdravja na območju centralne in JV Evrope.