Alkohol

Registrirana poraba alkohola v Sloveniji za leto 2014 je višja kot leto prej

15. 12. 2015
Podatke o registrirani porabi alkohola na prebivalca v Sloveniji se, podobno kot v drugih državah, preračunava s pomočjo podatkov o industrijski in kmetijski proizvodnji, uvozu in izvozu ter zalogah alkoholnih pijač. Porabo alkohola izražamo v litrih čistega alkohola na prebivalca, zato je potrebno litre posamezne pijače pretvoriti v litre čistega alkohola.
Po podatkih NIJZ je poraba alkohola v Sloveniji v obdobju 1999–2014 znašala med 9,53 in 13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto (15 let in več); največ se je popilo piva, sledilo je vino in žgane pijače.
 
V obdobju 1999-2014 beležimo v Sloveniji najnižjo porabo alkohola v letu 2013, v letu 2014 se je poraba alkohola v primerjavi s prejšnjim letom povečala.
 
Registrirana poraba alkohola v letu 2014 je v Sloveniji znašala 10.92 litra čistega alkohola na prebivalca, največ se je popilo piva, sledilo je vino ter žgane pijače.
 
Slika 1. Registrirana poraba alkohola v litrih čistega alkohola na prebivalca (15+) letno, skupaj in po vrsti alkoholne pijače, Slovenija, 2006–2014 (Vir: NIJZ)
 
 
Pripravili: mag. Mercedes Lovrečič in dr. Barbara Lovrečič