Z znanjem do boljšega zdravja

Regijsko strokovno srečanje " Skupaj na poti do boljšega duševnega zdravja"

28. 09. 2018
Duševno zdravje zajema preplet naših misli, čustev in doživljanja. Kaže se skozi pozitiven odnos do sebe, drugih in sveta ter uspešno soočanje z izzivi vsakdanjega življenja. Težave v duševnem zdravju/duševne bolezni se lahko zgodijo komurkoli, saj se vsi soočamo s hudimi stresnimi situacijami in življenjskimi krizami. Od različnih dejavnikov pa je odvisno, kako posameznik reagira na krizo. Med pomembnejše dejavnike zagotovo spada tudi naš odnos do duševnih motenj in mreža pomoči, ki je na razpolago ljudem v stiskah. Letos marca je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja, ki prinaša obsežne spremembe na področju skrbi za duševno zdravje prebivalcev Slovenije, hkrati pa podatki o duševnem zdravju kažejo, da so ukrepi in intervencije v to smer še kako potrebne.

Zaključki regijskega srečanja

»Skupaj na poti do boljšega duševnega zdravja«, ki je potekalo

25. septembra 2018  v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto

Danes smo se podrobneje seznanili z vsebino Resolucije o nacionalnem programu, kakšna bo njena implementacija, pa bo pokazal čas. V državi že poteka več projektov, ki so usmerjeni v skupnostni pristop. Zato je potrebno zagotoviti njihovo povezanost in sodelovanje tudi v formalnih organizacijskih mrežah od zgoraj navzdol.

Ukrepi Vlade RS niso le finančne narave, temveč globoko posegajo v vsebino in način dela na področju duševnega zdravja tudi v lokalni skupnosti, zato je potreben tehten premislek o vsebinski in organizacijski naravi našega dela.

Za kakovostno, pravočasno, vsestransko in dostopno obravnavo ljudi z duševnimi motnjami potrebujemo medsektorsko mrežo storitev in služb načrtovalcev, izvajalcev ter uporabnikov in svojcev, ki jih je po smernicah SZO treba organizirati in medsebojno povezati na regionalno oziroma geografsko definiranih območjih.

Po mnenju udeležencev srečanja je potrebno urediti tudi zakonodajo na področju psihoterapije, ki je pomembna veja pomoči človeku s duševni stiski. Posebej pomembno področje pa je področje skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Potrebe kažejo, da bi bilo potrebno tudi v naši regiji ustanoviti Svetovalni center za otroke in mladostnike. Morda bodo novi ukrepi, ki jih napoveduje resolucija, poskrbeli tudi za to.

Udejanjanje resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja zahteva dobro sodelovanje med strokovno in laično javnostjo: poleg profesionalnih in strokovnih obravnav je nujna tudi bogata socialna mreža, ki posamezniku nudi oporo in ga pozitivno motivira ter omogoča zanj primeren življenjski slog. Srečanja kot je današnje in nenehna komuniciranja med izvajalci na vseh ravneh, lahko pomagajo pri realnem načrtovanju ciljev in nalog ter predvidevanju izzivov v dobro naših uporabnikov za izpeljavo programov.

 

Vse predstavitve s srečanja so na voljo v pripetih datotekah. Na srečanju pa smo predvajali tudi dva videoposnetka povezana z depresijo, ki si ju lahko ogledate na naslednjih povezavah:

Black dog

Nace Junkar o depresiji

Datoteke: