Z znanjem do boljšega zdravja

Regijsko strokovno srečanje "Skupaj na poti do boljšega duševnega zdravja"

11. 09. 2018

Duševno zdravje zajema preplet naših misli, čustev in doživljanja. Kaže se skozi pozitiven odnos do sebe, drugih in sveta ter uspešno soočanje z izzivi vsakdanjega življenja. Težave v duševnem zdravju/duševne bolezni se lahko zgodijo komurkoli, saj se vsi soočamo s hudimi stresnimi situacijami in življenjskimi krizami. Od različnih dejavnikov pa je odvisno, kako posameznik reagira na krizo.

Med pomembnejše dejavnike zagotovo spada tudi naš odnos do duševnih motenj in mreža pomoči, ki je na razpolago ljudem v stiskah.

Letos marca je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja, ki prinaša obsežne spremembe na področju skrbi za duševno zdravje prebivalcev Slovenije, hkrati pa podatki o duševnem zdravju kažejo, da so ukrepi in intervencije v to smer še kako potrebne.

 

V ta namen na NIJZ OE Novo mesto organiziramo regijsko strokovno srečanje, ki bo potekalo 25. septembra 2018 v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Vabilo in program se nahajata v pripeti datoteki.

Datoteke: