Z znanjem do boljšega zdravja

Regijsko strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja 2018 »Neenakosti v luči dolgožive družbe«

12. 04. 2018
Ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, je Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Novo mesto, skupaj s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto in ostalimi partnerji, organiziral strokovno srečanje z naslovom »Neenakosti v zdravju v luči dolgožive družbe«.

Dosežek in hkrati izziv današnje družbe je podaljševanje (zdrave) življenjske dobe in posledično sprememba starostne strukture prebivalstva. Pri tem delež prebivalcev starejših od 65 let hitro narašča, delež delovno sposobnih pa se zmanjšuje, kar našo družbo označuje za dolgoživo. Pričakuje se, da se bo intenziteta omenjenih trendov v prihodnjih letih še okrepila, zaradi česar je potrebno ustvariti možnosti in priložnosti za kakovostno in zdravo življenje vseh generacij ter dostojno staranje. Skozi celotno strokovno srečanje so prispevki vseh sodelujočih predavateljev utemeljevali rdečo nit, ki pravi, da starejši v prvi meri potrebujejo razumevanje celotne družbe in nato tudi možnosti, da bodo za svoje zdravje lahko poskrbeli sami.

V prvem delu srečanja dr. Ljiljana Leskovic iz Fakultete za zdravstvene vede predstavi pojav staranja in razlike v dojemanju staranja v različnih časovnih obdobjih. Z vpogledom v spremembe, ki jih prinaša »Strategija dolgožive družbe« vse prisotne seznani dr. Olivera Stanojević Jerković iz Nacionalnega Inštituta za javno zdravje, OE Maribor. Strategija predstavlja vsebinski načrt sprememb na področju dolgožive družbe in je oblikovana na konceptu aktivnega staranja, ki poudarja aktivnost in ustvarjalnost v vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. V nadaljevanju srečanja je Janja Jurečič IZ NIJZ s svojim prispevkom poudarila pomembnost ohranjanja duševnega zdravja v starosti, Brigita Zupančič Tisovec iz NIJZ pa je vse navzoče pozvala k aktivni participaciji, s katero v svoja življenja vpeljejo aktivnosti, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja in boljši vitalnosti.

V nadaljevanju strokovnega srečanja je Carmen Rajer iz CSD Krško prikazala pomembne vidike socialne oskrbe na domu, Andrej Sluga iz občine Krško pa je na podlagi dolgoletnih izkušenj predstavil izzive lokalnih skupnosti na področju dolgotrajne oskrbe. S primerom dobre prakse na področju dolgotrajne oskrbe s projektom »Medsebojna pomoč starejši starejšim« je vse prisotne seznanila Rožca Šonc iz PZDU Dolenjske in Bele krajine. V nadaljevanju srečanja je prim. Milivoj Piletič spregovoril o pomembnosti opolnomočenja bolnikov, ki omogoča ljudem pridobiti nadzor nad svojim življenjem, ki posledično izboljša izide zdravljenja.

V zadnjem delu strokovnega srečanja je Stanislava Majerle iz SB Novo mesto s slikovnim gradivom prikazala primer dobre prakse integrirane oskrbe starejših v tujini. V nadaljevanju sta sledila dve predavanji o demenci, bolezni, ki pogosto prizadene starejšo populacijo. Brigita Muhič iz SB Novo mesto je poudarila, da je demenca kronična napredujoča bolezen možganov, ki prizadene vse možganske funkcije, nato pa je svojo osebno izkušnjo z navzočimi delila Marija Krušič iz PZDU Posavje. Ob koncu srečanja je Maja Pozvek iz Doma Vihranik Kranjska Gora predstavila pogled svojcev preminulih stanovalcev na paliativno oskrbo.

Med strokovnim srečanjem so v avli fakultete in v Qlandii Novo mesto študentje Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto na stojnicah izvajali aktivnosti osveščanja starejših in njihovih svojcev o pomembnosti priprave na upokojitev, o kakovostnem preživljanju življenja starejših, o pomoči starejših na domu in o kronični napredujoči bolezni možganov, demenci. Študentje so vsem navzočim s simulatorjem starosti prikazali, kako se starostnik sooča in spoprijema s starostnimi spremembami.

Regijsko srečanje se je zaključilo z glavnim sporočilom: doseči zdravo in aktivno staranje, ter podaljšanje zdravih let življenja s pomočjo aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih in medgeneracijskim sodelovanjem.