Z znanjem do boljšega zdravja

Regijsko strokovno srečanje ob svetovnem dnevu duševnega zdravja Duševno zdravje za vse

05. 11. 2020
Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja smo v oktobru 2020 na Območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje organizirali videokonferenčno strokovno srečanje Duševno zdravje za vse, na katerem smo spregovorili o udejanjanju Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028.

Strokovne vsebine in povezovanje srečanja smo nadgradili z osrednjo temo, osnovno človeško vrednoto, prijaznostjo. V vseh strokovnih prispevkih tekom srečanja je bilo večkrat izpostavljeno, da s prijaznim odnosom do sebe in do drugih vplivamo na telesno in duševno zdravje posameznika ter soustvarjamo pozitivno družbeno okolje, kar je v trenutnih kriznih razmerah še toliko bolj pomembno.

Udeleženci so v evalvaciji pohvalili srečanje ter ocenili, da so predstavljene vsebine zelo uporabne pri njihovem delu. Za prihodnja podobna srečanja so udeleženci predlagali predstavitev vsebin: duševno zdravje in oblike pomoči namenjene mladostnikom, nekemijske zasvojenosti, uspešno usklajevanje službenega in zasebnega življenja, podpora svojcem oseb s shizofrenijo ter demenco.