Z znanjem do boljšega zdravja

Regijsko strokovno srečanje o tobaku

10. 12. 2015
V podporo prihajajočim spremembam zakonodaje na področju zmanjševanja uporabe tobačnih izdelkov je Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kranj v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 1. decembra organizirala regijsko strokovno srečanje z naslovom "Slovenija brez tobaka - kdaj?".

Na srečanju smo želeli širšo javnost seznaniti  z obsegom in posledicami rabe tobaka v Sloveniji in na Gorenjskem, predstaviti potrebne ključne ukrepe in vzpodbuditi podporo za spremembo zakonodaje na tem področju.

Kajenje tobaka škoduje tako rekoč vsakemu organu v človeškem telesu in škodljivo vpliva na zdravje skozi celotno življenje. Povezano je z razvojem številnih vrst raka, bolezni dihal, bolezni srca in ožilja ter drugih bolezni. V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, ki jih pripisujemo kajenju tobaka, umre 10 oseb, četrtina od teh že pred 60. letom starosti. Stroški zdravljenja bolezni, zmanjšanja produktivnosti in prezgodnje umrljivosti zaradi kajenja predstavljajo okoli pet odstotkov slovenskega bruto domačega proizvoda, kar je znatno več, kot država pridobi iz tobačnih trošarin. V zadnjem času ne beležimo zmanjševanja deleža kadilcev med odraslimi, še vedno kadi slaba četrtina odraslih prebivalcev Slovenije.

V gorenjski zdravstveni regiji delež trenutnih kadilcev v zadnjih letih ponovno narašča in je višji od slovenskega povprečja. Kadi 21,6 % prebivalcev Gorenjske, starih med 25 in 74 let. Delež kadilcev je najvišji pri moških, starih med 35 in 44 let, pri tistih s poklicno in srednjo šolo, iz čisto spodnjega in delavskega družbenega sloja in med tistimi, ki opravljajo težko fizično delo. Po drugi strani pa se zmanjšuje izpostavljenost tobačnemu dimu in Gorenjska spada med s pasivnim kajenjem manj obremenjene zdravstvene regije.

Tisti, ki kadijo in želijo kajenje opustiti, lahko pomoč poiščejo v vseh zdravstvenih domovih na Gorenjskem, kjer delujejo zdravstvenovzgojni centri in znotraj njih program Da, opuščam kajenje. Za pomoč je na voljo tudi svetovalni telefon, kjer so na telefonski številki 080 27 77 strokovno usposobljeni svetovalci dosegljivi vsak delavnik med 17. in 20. uro.


Sporočilo za medije Nacionalnega inštituta za javno zdravje o spremembah zakonodaje na področju zmanjševanja uporabe tobaka je dostopno na naslednjem naslovu.