Z znanjem do boljšega zdravja

Regijsko strokovno srečanje o tobaku

26. 11. 2015
25. novembra 2015, je bilo v Celju, v prostorih Zavoda za zdravstveno zavarovanje, regijsko strokovno srečanje o tobaku, namenjeno strokovnjakom iz različnih sektorjev in tudi splošni javnosti.
Na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje želimo poudariti potrebo po strožjih in učinkovitejših ukrepih na področju zmanjševanja rabe tobaka in posledic rabe tobaka. Pridobiti želimo čim širšo podporo pri uveljavljanju nove zakonodaje.
 
V celjski zdravstveni regiji po raziskavi CINDI 2012 kadi nekaj manj kot petina prebivalcev, starih 25-64 let. Podatki drugih raziskav (EHIS 2014 in Anketa o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2011/12) kažejo, da v deležu kadilcev med celjsko regijo in Slovenjo ni pomembnih statističnih razlik.
 

 

Sporočilo za medije Nacionalnega inštituta za javno zdravje o spremembah zakonodaje na področju zmanjševanja uporabe tobaka je dostopno na naslednjem naslovu: