Duševno zdravje

Regijsko strokovno srečanje "Mladi in duševno zdravje v spreminjajočem se svetu"

20. 09. 2018
Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, svetovnem dnevu preprečevanja samomora in mesecu preprečevanja odvisnosti vas vabimo na regijsko strokovno srečanje, ki bo v sredo, 17. oktobra 2018, od 11. do 15. ure, v Narodnem domu v Celju.

Spoštovani,

na srečanju strokovnjakov iz delokrogov šolstva, socialnega dela, zdravstva in nevladnih organizacij bomo predstavili novo znanstveno publikacijo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji. Nekateri podatki so zaskrbljujoči in kličejo po ukrepih. Duševno zdravje v otroštvu in mladostništvu je tudi pomemben napovednik duševnega zdravja odraslih, saj se polovica vseh duševnih motenj začne do 14. leta starosti. Število otrok in mladostnikov, ki se v Sloveniji soočajo z duševnimi težavami, se je v zadnjem desetletju povečalo za dve tretjini. Osvetlili bomo pomen spodbujanja pozitivnih procesov in dejavnikov, ki varujejo naše duševno zdravje. Posebno pozornost bomo namenili zlasti konceptu psihične odpornosti. Spoznali bomo tudi novo Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, sprejeto marca letos, ki v prihodnosti obeta obsežne spremembe na področju skrbi za duševno zdravje.

Drugi del strokovnega srečanja je namenjen aktivni udeležbi - v delavnicah želimo spodbuditi širšo razpravo med različnimi strokovnjaki.

Udeležba na srečanju je brezplačna. Prijava na dogodek je obvezna.

Prijavite se lahko na naslednji povezavi. Dodatne informacije: janja.robida@nijz.si, tel: 03 42 51 144.

Prijazno vabljeni!


Program srečanja

10:30 – 11:00     

Registracija udeležencev

11:00 – 11:15     

Uvodni nagovor

11:15 – 12:15     

Psihična odpornost današnjih mladostnikov / dr. Anica Mikuš Kos, otroška psihiatrinja, pediatrinja, psihoterapevtka in humanitarka

12:15 – 13:00     

Aktualni podatki o duševnem zdravju otrok in mladostnikov v Sloveniji ter smernice nove Resolucije o nacionalnem programu za duševno zdravje / prim. Nuša Konec Juričič, vodja službe za nenalezljive bolezni na Območni enoti Celje, Nacionalni inštitut za javno zdravje

13:00 – 13:15     

Odmor

13:15 – 14:00     

Delavnice - razdelitev udeležencev v štiri skupine: šolstvo, socialno delo, zdravstvo in nevladne organizacije.

Moderatorji delavnic: Maruša Naglič (Zdravstveni dom Celje), Petra Tratnjek, Urška Hajdinjak, Domen Kralj, Ksenija Lekić (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

14:00 – 15:00     

Poročila z delavnic, razprava in zaključek srečanja


 

Datoteke: