Z znanjem do boljšega zdravja

Regijsko strokovno delovno srečanje izvajalcev vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ljubljanske regije

31. 03. 2020
12.12. 2019 smo na OE Ljubljana aktivnosti koordinacije področja Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov (VZOM) zaključili z organizacijo strokovno delovnega srečanja.

Skupaj z izvajalci VZOM iz zdravstvenih domov ljubljanske regije smo pospremili na pot nov priročnik Zorenje skozi To sem jaz za preventivno delo z mladimi. Nastal je v okviru programa za duševno zdravje mladih, predstavila pa nam ga je Ksenija Lekić univ.dipl.novinarka  iz OE NIJZ Celje, ki je na kratko orisala tudi delovanje in pomembnost spletne svetovalnice www.tosemjaz.net. Četudi je priročnik v prvi vrsti namenjen kot pomoč učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem, pa je podpora razvoju socialnih in čustvenih kompetenc za varovanje duševnega zdravja mladih za gradnjo stabilne samopodobe in odnosov tudi v domeni izvajalcev vzgoje za zdravje. Ti in učitelji pa so skupaj lahko podporno okolje otrokom in mladostnikom, ki z medsebojnim sodelovanjem krepijo pomembnost področja in znanja s tega področja.

V luči dobrega sodelovanja tako med enotami ZD Ljubljana, kot znotraj posameznih profilov zdravstvenih delavcev in šolami je nastal še en pomemben projekt Dobra drža/Pokončna drža. Novosti v izvedbi vaj »Pokončna drža«, tako s teoretičnega, kot praktičnega vidika ter pot, ki jo je delovna skupina prehodila, da so vaje zaživele v šolah nam je predstavila skupina sodelavk iz ZD Ljubljana. Saša Staparski Dobravec, dr.med., spec.radiol., Majda Šmid,dipl. med. sestra, Alenka Slapšak, dipl.med.sestra in Jahnavi Vaishnav,dipl.fiziot, so budno bdele nad nami v avditoriju ki smo vaje skušali tudi praktično izvesti. Četudi izgleda na prvi pogled izvedba zelo enostavna, smo verjeli ali ne, imeli nemalo težav pri pravilni izvedbi.

Na pobudo izvajalcev VZOM ter glede na pomembnost tematike smo v strokovni del srečanja umestili tudi temo o cepljenju proti HPV. Strokovnjakinji s področja nalezljivih bolezni NIJZ OE Ljubljana dr. Veronika Učakar, dr. med. in Nadja Šinkovec Zorko, dr. med. sta v svojih predstavitvah nazorno predstavili praktično vse strokovne vidike s področja. Skupaj z izvajalci VZOM je potekala konstruktivna razprava s konkretnimi predlogi, kako bi lahko dvignili precepljenost v naši regiji. To je bila tudi dobra iztočnica za kasnejše posredovanje informacij izvajalcev nam na OE Ljubljana o njihovem načinu dela na terenu in prizadevanjih za dosego boljšega odziva na cepljenje proti HPV. Tako bomo lažje načrtovali delo v prihodnje.

Strokovnemu delu je sledil nič manj strokoven delovni sestanek, kjer smo podrobno pregledali in analizirali delo v preteklem obdobju. Seznanili smo izvajalce z nekaterimi novostmi, ki jih prinaša prihajajoče obdobje. Iskreno smo spregovorili tudi o težavah, izzivih, s katerimi se izvajalci srečujejo v vsakodnevni praksi. Vsekakor bomo skušali nanje vplivati v smislu reševanja le-teh in izboljšav.

Delovna vnema je bila na višku in četudi smo od udeležencev pridobili soglasja za fotografiranje smo polni entuziazma na to na koncu pozabili. A kar je pomembno, razšli smo se v dobri veri, da se pred poletjem spet srečamo in seveda z enako pozitivno energijo.

 

Zapisala : Tanja Ritonja, OE LJ