Z znanjem do boljšega zdravja

Regijski dogodek s Policijsko upravo (PU)Murska Sobota v Evropskem tednu mobilnosti in Evropskem tednu športa

23. 09. 2016
NIJZ OE Murska Sobota in PU Murska Sobota smo v okviru Evropskega tedna mobilnosti in Evropskega tedna športa organizirali dogodek z aktivno obarvano vsebino.

Poleg športno zabavnega druženja so udeleženci bili deležni strokovnega vodenja in prikaza modela debelega črevesa, informacij in svetovanja glede državnih programov obvladovanja raka za moške in

ženske in sicer programa SVIT, ZORA, DORA in  informacije s predstavitvijo programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni.

Udeleženci so se lahko udeležili še testa hoje na 2 km in si izmerili nekatere dejavnike tveganja za srčno žilne bolezni in bili deležni strokovnega svetovanja.