Referenčne ambulante družinske medicine (RADM)

17. 11. 2017

Referenčna ambulanta družinske medicine (RADM) je ambulanta družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja: poleg zdravnika in srednje medicinske sestre/zdravstvenega tehnika paciente spremlja tudi diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (v nadaljevanju diplomirana medicinska sestra), ki skrbi za vodenje urejenih kroničnih bolnikov in za izvajanje sistematičnega preventivnega presejanja in obravnave opredeljenih oseb.

 

Video: Kako pa kaj gospod Janez in njegova sladkorna?


Kaj so zdravstvenovzgojni centri?

Seznam zdravstvenovzgojnih centrov

Program svetovanja za zdravje v zdravstvenovzgojnih centrih

Opis delavnic in svetovanj za zdravje