Sporočila za javnost

Raziskovalno-knjižni projekt NIJZ: Monografija o mladini na spletu in spletnem svetovanju

06. 02. 2015
V območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v četrtek, 5. februarja, predstavili monografijo z naslovom Srečanja na spletu.

 Potrebe slovenske mladine in spletno svetovanje. Knjiga je nastala v okviru mladinskega preventivnega programa To sem jaz in mladinske spletne svetovalnice www.tosemjaz.net, ki s sedežem v Celju deluje že od leta 2001. Obsežen raziskovalno-knjižni projekt je na javnem razpisu podprlo Ministrstvo za zdravje RS. Monografija Srečanja na spletu daje uvid v svojevrstno spletno dokumentacijo o življenju slovenske mladine. Razgrinja rezultate analize 5.870 spletnih vprašanj o dilemah odraščanja, ki so jih mladostniki na spletu anonimno zapisali v obdobju dveh let. Kot lahko preberemo v knjigi, »teh zapisov starši ne najdejo pri generalnem čiščenju otrokove sobe«.

Avtorji monografije so Ksenija Lekić, Petra Tratnjek in Nuša Konec Juričič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Marjan Cugmas, raziskovalec in študent uporabne statistike. Knjiga poglablja uvid v trinajst let dolgo prakso spletnega svetovanja mladim v spletni svetovalnici www.tosemjaz.net, kjer imajo mladostnice in mladostniki anonimen, javen, enostaven, brezplačen in hiter dostop do strokovnega nasveta. Z leti se je v spletni svetovalnici izoblikovala unikatna baza približno 34.000 vprašanj o dilemah odraščanja. Ugotovitve, prikazane v knjigi, so rezultat obsežnega raziskovalnega dela, zasnovanega na kvalitativnih in kvantitativnih pristopih. Najvidnejše mesto ima analiza skoraj 6.000 vprašanj o težavah in potrebah odraščanja mladostnikov, ki so v spletni svetovalnici www.tosemjaz.net v letih 2012 in 2013 poiskali nasvet ali mnenje strokovnjaka. V uredništvu spletne svetovalnice so v vsakdanje delo v letu 2012 uvedli napredno novost - sprotno, sistematično kodiranje (klasificiranje v vsebinski katalog) vsakega prispelega vprašanja. Tak način dela je omogočil raziskovanje vsebin v obstoječi spletni bazi in poznavanje spletnih uporabnikov.

Zaradi anonimnosti na spletu mladostniki bolj odkrito o svojih težavah
Značilno za mladostnike je, da v specifični spletni situaciji zaradi svoje anonimnosti izražajo visoko stopnjo odkritosti pri opisovanju dilem odraščanja. Kot zapišejo avtorji v knjigi, so s tem raziskovalnim pristopom »poglobili uvid v populacijo slovenskih mladostnikov skozi njihove lastne glasove – življenjske situacije, potrebe, hrepenenja in poizvedovanja«. Mladostnikom so se pridružili in spremljali tisto, kar so v spletni svetovalnici samoiniciativno povedali o sebi. Kar 75 odstotkov spletnih vprašanj zastavijo dekleta. Približno 60 odstotkov vprašanj zastavijo spraševalci, stari od 14 do 17 let. Vsebinski vpogled v 5.870 analiziranih vprašanj uporabnikov vseh starosti nam kaže, da so močno zastopana vprašanja o telesu in telesnem zdravju (telesno dozorevanje, telesna teža, gibanje, prehrana, telesna samopodoba …). Tovrstne vsebine zavzamejo dobrih 30 odstotkov. Domala enak delež zavzamejo vprašanja o medosebnih odnosih in duševnem zdravju (vprašanja o zaljubljenosti in ljubezni, odnosih z vrstniki in odnosih v družini, komunikacijskih težavah, čustvih, samopodobi, tesnobi …). Skoraj četrtina vprašanj je umeščena v tematiko o spolnosti in spolnem zdravju. Vprašanja z najtežjo problematiko - ta se nanašajo na samopoškodbeno vedenje, samomorilnost, motnje hranjenja, nasilje in spolne zlorabe - zavzamejo na letni ravni približno pet odstotkov vseh vprašanj. Ta vprašanja predstavljajo z vidika delovanja spletne svetovalnice posebno občutljivo področje (kritično točko spletnega svetovanja).

Na podlagi poznavanja dolgoletne izkustvene spletne svetovalne prakse in opravljenih raziskav so v knjigi našla svoje mesto tudi temeljna vodila spletnega svetovanja. Med ključnimi je spoštljivo, odgovorno, vključujoče, etično in strokovno kompetentno delovanje vsakega spletnega svetovalca. V svetovalno mrežo spletne svetovalnice www.tosemjaz.net je trenutno vključenih že 62 strokovnjakov (27 psihologov, 14 zdravnikov različnih specializacij in 21 drugih strokovnjakov). Vsi so prostovoljci in 83 odstotkov jih več kot na polovico vprašanj mladostnikov odgovori v svojem prostem času. Za pripravo odgovora potrebujejo (glede na zahtevnost vprašanja) od 10 do 90 minut. Spletno svetovanje v nekaterih primerih ne more nadomestiti osebnega svetovanja, pa vendar, kot zapišejo avtorji v sklepno misel, postaja spletno svetovanje v različnih pojavnih oblikah pomemben del sedanje in prihodnje svetovalne prakse ter preventivnega delovanja tako na področju krepitve zdravja otrok in mladostnikov kot tudi odraslih. Mladinska spletna svetovalnica www.tosemjaz.net »deluje v kontekstu svetovalne, informativne in preventivne funkcije. Dopolnjuje sodobno paradigmo krepitve in varovanja duševnega zdravja ter poglablja koncept zagotavljanja neinstitucionalizirane pomoči z namenom lajšanja vsakdanjega življenja«.

Monografija je namenjena strokovnjakom, ki delajo z mladimi, načrtovalcem preventivnih programov in programov pomoči za mladostnike ter raziskovalcem.  Za zainteresirane ustanove in strokovnjake je knjiga brezplačna. Dostopna je tudi v spletni obliki na spletnem naslovu Nacionalnega inštituta za javno zdravje www.nijz.si. Recenzenta knjige sta psihologinja in psihoterapevtka doc. dr. Lea Šugman in psihiater Bojan Belec.

###

Dodatne informacije: 
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Odnosi z javnostmi
pr@nijz.si