Z znanjem do boljšega zdravja

Raziskave na področju javnega zdravja

Program obsega področja družinske medicine, nalezljivih bolezni, duševnega zdravja, zdravstvenega varstva in rehabilitacijske medicine.

Naziv programa: Raziskave na področju javnega zdravja

Trajanje programa: 1.1.2015 – 31.12.2018

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Program vodi NIJZ

Sodelujoči RO: UL - MF, Ljubljana in URI – Soča Ljubljana

Vodja programa: Prof.dr. Igor Švab

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS, na naslednji povezavi.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, na naslednji povezavi.

Opis projekta:

Na področju družinske medicine proučujemo predvsem vodenje kroničnih bolezni, zlorabo psihoaktivnih substanc in multimorbidnost. Proučujemo tudi komunikacijske in odnosne kompetence zdravnika, moderne informacijske tehnologije, vlogo te stroke v domačem in mednarodnem okolju, zlasti v jugovzhodni Evropi in v ruralnem okolju, vpliv urbanizacije, večje mobilnost prebivalstva, marginalne skupine, kulturne razlik, prilagoditev preventivne dejavnosti in odkrivanje različnih dogajanj, kot so socialna in zdravstvena izključenost, nasilje, ki lahko prispevajo k slabšemu zdravstvenemu stanju in z zdravjem povezani kakovosti življenja ter edukacijo na področju družinske medicine.

Na področju nalezljivih bolezni je pomemben razvoj algoritmov, doktrin in uspešne preventive. Predvsem se ukvarjamo s tistimi boleznimi, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem, akutnimi okužbami dihal, spolno prenosljivimi okužbami, okužbami s HIV, bolnišničnimi okužbami in drugimi. Cilji programa so izboljšano poznavanje javnozdravstveno pomembnih povzročiteljev, ocenjevanje nevarnosti in diseminacija informacij, znanja in veščin z uporabo sodobnih komunikacijskih orodij.

Na področju duševnega zdravja smo se osredotočili na pozitivne in negativne indikatorje

duševnega zdravja s ciljem da ugotovimo razširjenost nekaterih najpogostejših težav v

duševnem zdravju: depresija, anksioznost, stres, samomorilno vedenje.

Področje zdravstvenega varstva obsega raziskovanje elementov strukture in uporabe

sistema zdravstvenega varstva. Opravljene bodo poglobljene analize in projekcije preskrbljenosti z zdravniki in medicinskimi sestrami ter preskušene novejših metod za njihovo načrtovanje ter raziskovanje značilnosti bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnav.

Z raziskovanjem na področju rehabilitacije iščemo dodatna znanja o zdravju in funkcioniranju oseb z različnimi okvarami ter dokaze o učinkovitosti različnih metod rehabilitacije, telerehabilitacije in podporne tehnologije. Slednje je nujno za kakovosten in učinkovit sistem zdravstvenega varstva ter osnova za pospešitev prehoda obstoječega zdravstvenega sistema v naprednejšega.

 

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/P20170329125001-P3-0339.html

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3292133

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3678437

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32955609

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32636121

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32952025

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3487973

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2131305

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2253673

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2052457

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2281833

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2282857

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3759845

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3458789

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=31966937

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3294437

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3327205

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3391461

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32218585

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3458277

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32487641

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3173548

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1779854

hhttp://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=280708352ttp://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=287905792

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=280159232

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=279164928