Sporočila za javnost

Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016 tudi v septembru

15. 07. 2016
Na vprašalnik, ki ga je po pošti prejelo 16.000 naključno izbranih prebivalcev Slovenije, je do 8. julija 2016 odgovorilo skoraj 40 %. Najvišji odziv za enkrat beležimo v Osrednji Sloveniji, najnižji pa v Prekmurju.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) že mesec in pol izvaja raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016. Za zagotovitev kakovostnih podatkov potrebujemo vsaj 50-odstotno odzivnost, zato se bo raziskava nadaljevala tudi v septembru. Na podlagi zbranih podatkov bodo strokovnjaki NIJZ v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS nadgradili preventivne programe zdravstvenega varstva, ki so brezplačno na voljo vsem z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Tako lahko vsak, ki je prejel vprašalnik, prispeva k izboljšanju zdravja vseh prebivalcev Slovenije in za svoje sodelovanje prejme tudi denarno nagrado.

»Odzivnost je za zdaj zadovoljiva, saj raziskava še poteka, vendar pa potrebujemo vsaj 50-odstotno odzivnost, da pridobimo dovolj kvalitetne podatke. Na ta način bomo namreč lahko ugotovili dejansko stanje v Sloveniji na področju vedenjskega sloga, ki je tesno povezan s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, in s tem lahko oblikovali učinkovite preventivne programe,« je pojasnila Jožica Maučec Zakotnik z NIJZ in dodala: »Vsem, ki so vprašalnik že izpolnili, se najlepše zahvaljujemo, ostale naključno izbrane prebivalce Slovenije pa ponovno prosimo za sodelovanje v raziskavi. Njihov odziv je izjemno pomemben, saj večji odstotek sodelujočih prinaša zanesljivejše podatke, na podlagi katerih bomo v Sloveniji lahko zasnovali učinkovite preventivne programe in zdravstvene aktivnosti za izboljšanje zdravja nas vseh. Tudi zato, ker so za svoje sodelovanje lahko nagrajeni.«

Vse, ki so vprašalnik prejeli, vendar ga še niso izpolnili, vljudno prosimo, da temu namenijo delček svojega časa in tako pomembno prispevajo k boljšemu zdravju prebivalcev Slovenije. Ker cenimo prispevek vsakega posameznika, smo v zahvalo za sodelovanje na NIJZ pripravili 8 denarnih nagrad, in sicer dve nagradi v vrednosti 500 evrov, dve nagradi v vrednosti 300 evrov in 4 nagrade v vrednosti 100 evrov.

Odzivnost po regijah različna

Do 11. julija 2016 je vprašalnik izpolnilo 39,9 % od 16.000 naključno izbranih prebivalcev Slovenije. Najvišjo odzivnost, in sicer 41,8 %, smo zabeležili v ljubljanski zdravstveni regiji,  ki ji tesno sledi kranjska (41,4 %). V ostalih regijah smo zabeležili nekoliko nižjo odzivnost, najnižja pa še vedno ostaja v murskosoboški (35,8 %) zdravstveni regiji. Med najbolj in najmanj odzivnima regijama je torej kar 6 odstotnih točk razlike.

OBMOČNE ENOTE NIJZSTOPNJA ODGOVOROV
Celje40,9
Nova Gorica39,2
Koper38,3
Kranj41,4
Ljubljana41,8
Maribor36,7
Murska Sobota35,8
Novo mesto38,7
Ravne na Koroškem40,9

 

Več o raziskavi in rezultatih preteklih raziskav Z zdravjem povezan vedenjski slog najdete na naslednji povezavi.